купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
СОДЕРЖАНИЕ:
Колектив авторів. ЗРАЗКИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ З КОМЕНТАРЯМИ, 2012, 2012
Зразок заявипро визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім без згоди батьків
Коментар
Зразок заявипро визнання громадянина обмеженим у дієздатності
Коментар
Зразок заяви яро скасування обмеження дієздатності громадянина
Зразок заяви про визнання громадянина недієздатним
Коментар
Зразок заяви про визнання громадянина недієздатним
Коментар
Зразок заяви про поновлення громадянина у дієздатності
Коментар
Зразок заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім
Коментар
Зразок заяви про оголошення громадянина померлим
Коментар
Зразок заявипро виправлення неправильності запису у книзі актів громадянського стану
Зразок заявипро реєстрацію переміни прізвища (імені, по батькові)
Коментар
Коментар
Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин
Коментар
Зразок заяви про встановлення факту перебування на утриманні
Коментар
Зразок позовної заяви про стягнення боргу за договором позики
Коментар
Зразок позовної заявипро заміну товару неналежної якостіна аналогічний належної якості
Коментар
Зразок договору про поставку товарів народного споживання
Коментар
Зразок договору про купівлю-продаж майна з участю громадян
Коментар
ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВІ ВИКОНАННЯЦИВІЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВНИКА
Зразок довіреності (генеральної)на право управління і розпорядженняособистим майном
Зразок довіреності (генеральної)на право представляти інтересипідприємства
Зразок довіреності (спеціальної) на управління житловим будинком
Зразок довіреності (спеціальної) на ведення справи в суді
Зразок довіреності (спеціальної) на користування автомобілем
Зразок довіреності (спеціальної) на дарування частини житлового будинку
Зразок довіреності (разової) на одержання грошей
Зразок доручення на отримання грошових коштів, посвідченого організацією
Коментар
Зразок посвідчення опікуна
Поняття і форми права власності. Підстави виникнення праваприватної власності.
Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу
Коментар
Зразок заяви для одержання дозволу на придбання гладко ствольної рушниці
Зразок позовної заявипро витребування майна власникомвід добросовісного набувача
Коментар
СПАДКОВЕ ПРАВО
Зразок заяви про встановлення факту прийняття спадщини
Коментар
Зразки заповіту
Коментар
Зразок заяви до нотаріальної контори про скасування заповіту
Зразок заяви до нотаріальної контори про зміну заповіту
Зразок заяви до нотаріальної контори про зміну заповіту
Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним
Коментар
Зразок повідомлення нотаріальної контори спадкоємцю за заповітом
Коментар
Зразок заяви спадкоємця до нотаріальної контори про прийняття спадщини
Зразок заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину
Зразок свідоцтва про право спадкування за заповітом
ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Зразок свідоцтва про право на спадщину у випадку переходу її до держави
Зразок позовної заявипро відшкодування матеріальної шкодивід злочину
Коментар
Зразок позовної заявипро відшкодування шкоди, завданоївнаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Зразок заяви про відшкодування шкоди,завданої громадянинові внаслідокнезаконного засудження
Зразок позовної заявипро відшкодування моральної шкоди,завданої громадянинові незаконними діямиорганів дізнання та попереднього слідства,прокуратури і суду
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання авторства(співавторства)
Коментар
Зразок позовної заяви про стягнення авторської винагороди
Зразок позовної заяви про стягнення з автора виплачених йому сум
Зразок позовної заявипро захист честі, гідностіта ділової репутації громадянина
Коментар
Зразок заяви про реєстрацію шлюбу
Коментар
Зразок шлюбного контракту
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним
Зразок заяви про реєстрацію народження дитини
Зразок заяви про видачу повторного свідоцтва про одруження
Зразок заяви про реєстрацію народження дитини
Зразок заяви про видачу повторного свідоцтва про народження дитини
Коментар
Зразок заяви про розірвання шлюбув органах запису актів громадянського стануЗаяву прийнято18 жовтня 1996р.і зареєстровано у журналіза № 52при взаємній згоді подружжя
Коментар
Заява про розірвання шлюбу
Коментар
Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу і поділ майна
Зразок позовної заяви яро визнання шлюбу недійсним
Коментар
Зразок заяви про встановлення батьківства
Коментар
Зразок позовної заявияро стягнення аліментівна утримання дитини (дітей)
Зразок позовної заяви про покладення додаткових витратна батька неповнолітнього у зв'яжу з винятковими обставинами
Коментар
Зразок позовної заявипро стягнення аліментівна утримання батька (матері)
ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙОРГАНІВІ СЛУЖБОВИ-ХОСІБ
Зразок скаргина дії органів (службових осіб) у зв'яжу з накладенням адміністративних
Коментар
Зразок скаргина неправомірні дії службових осіб, що ущемляють права громадян
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання права користуванняжитловим приміщенням
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання особи такою, що втратила правокористування житловим приміщеннямвнаслідок того, що тривалий часбула відсутньою
Коментар
Зразок позовної заявипро повернення права на користуванняжитловим приміщенням громадянинові,який втратив це право внаслідокнезаконного засудження
Позовна заяви про визнання ордера на житлове приміщеннянедійсним, виселення громадянта надання житлового приміщення,що звільнилося у квартирі
Коментар
Зразок позовної заявипро зміну договору наймужитлового приміщення
Коментар
Зразок позовної заявипро примусовий обмін житлового приміщення в разі відмови у згоді на обмін членів сім'ї
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання відмови у згоді на обмінжитлового приміщення недійсною
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання відмови у видачіордера на житлове приміщення недійсною
Коментар
Зразок позовної заявипро визнання безпідставним виключенняіз членів житлово-будівельного кооперативу
Коментар
Зразок позовної заявипро відшкодування шкоди,завданої залиттям квартири
Коментар
Зразок договору найму житлового приміщення
Коментар
Зразок договору яро передачу квартири у власність громадян
Коментар
Зразок свідоцтво про право власності на житло
Зразок договору купівлі-продажу квартири з участю громадян
Зразок договору даруванняжитлового будинку за участю представника
Зразок позовної заявипро розірвання договорукупівлі-продажу житлового будинкуз умовою довічного утримання продавця
Зразок договору аренди житлового приміщення
Зразок акта здавання квартири орендареві
Зразок акта здавання квартири орендареві
Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплатуза час вимушеного прогулупри звільненні працівника з ініціатививласника або уповноваженого ним органуу випадку прогулу (в тому числі відсутностіна роботі більше трьох годинпротягом робочого дня)
Коментар
Зразок позовної заявипро поновлення на роботі і оплатуза час вимушеного прогулу при звільненніпрацівника у випадку невідповідностійого виконуваній роботі внаслідокстану здоров'я
Коментар
Зразок позовної заяв*про поновлення на попередній роботіпри звільненні працівника у випадку скороченнячисельності чи штату працівниківпідприємств, установ, організацій
Коментар
Зразок позовної заявияро поновлення на попередній роботіі оплату вимушеного прогулув разі переведення працівникабез його згоди па іншу роботу
Коментар
Зразок позовної заяви про зняття дисциплінарного стягнення
Коментар
Зразок позовної заявипро відшкодування шкоди, заподіяноїпрацівником при виконанні трудовихобов'язків
Коментар
Зразок позовної заявипро відшкодування шкоди, заподіяноївнаслідок дорожньо-транспортної пригоди(у порядку регресу)
Коментар
Зразок позовної заявипро відшкодування шкоди працівникув разі ушкодження його здоров'я
Коментар
Зразок позовної заявипро відшкодування шкоди у разі смертігодувальника
Коментар
Зразок позовної заявипро стягнення заробітної платиза роботу у вихідні дні
Коментар
Зразок позовної заявипро стягнення заробітної платипри звільненні працівника
Коментар
Зразок позовної заявиз приводу відмови у прийняттіна роботу
Коментар
Зразок позовної заявипро поновлення на посаді громадянинау зв'язку з незаконним притягненням йогодо кримінальної відповідальності
Коментар
Зразок контрактної форми трудового договору
Коментар
Зразок трудової угоди
Зразок договорупро майнову відповідальність матеріально відповідальної особи
Коментар
Зразок договору про повну матеріальну відповідальність
Коментар
Зразок договорупро колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
Коментар
Глава XIIIЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ
Зразок позовної заявипро відведення земельної ділянкидля ведення селянського (фермерського)господарства
Коментар
Зразок позовної заявипро визначення порядку розпорядженняі використання земельної ділянки громадянами,яким житловий будинок, господарські будівліта споруди належать на праві спільноїчасткової власності
Зразок претензії про сплату неустойки за недопоставку продукції
Коментар
Зразок відповіді на претензію
Коментар
Зразок пропозиції про розірвання договору поставки
Коментар
Зразок позовної заяви про стягнення боргу
Коментар
Зразок відзиву на позовну заяву
Зразок заявипро перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду
Коментар
Исковые заявления:
  1. Колектив авторів. ЗРАЗКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ,2012 - 2012 год
  2. Р.О. Куйбіда, Т.В.Руда.. ВИ ПЛАНУЄТЕ ПОДАТИ ПОЗОВ ДО СУДУ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ? - Київ,2011. - 44 с. - 2011 год
  3. Т.В. РУДА. ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ СУДОВИМ РІШЕННЯМ?- КИЇВ,2011. - 24 С. - 2011 год
  4. Тихомиров М.Ю. Тихомирова Л.В.. ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. Четвертое издание, дополненное и переработанное /Под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.: Изд. Тихомирова М.Ю.,2007. - 159 с. - 2007 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине