купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
ЗМІСТ:
М.І.Енікеев. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.2011, 2011
Юридична психологія (від латинського «juris» - право) вивчає прояв і використання психічних закономірностей, психологічних знань у сфері правового регулювання та юридичної діяльності. Юридична психологія досліджує проблеми підвищення ефективності правотворчості, правозастосовчої, правоохоронної та пенітенціарної діяльності на основі врахування психологічних факторів.
РОЗДІЛ I. Предмет, методи і структура юридичної психології. Короткий нарис історичного розвитку юридичної психології
Глава 1. Предмет, методи і структура юридичної психології
§ 1. Предмет юридичної психології та її завдання
§ 2. Методи юридичної психології
§ 3. Система (структура) юридичної психології
Глава 2. Короткий нарис історичного розвитку юридичної психології
§ 1. Розвиток юридичної психології в Західній Європі
§ 2. Розвиток юридичної психології в Росії
РОЗДІЛ II. Правова психологія
Глава 1. Право як фактор соціальної регуляції поведінки особистості
§ 1. Соціально-регулятивна сутність права
§ 2. Соціально-психологічні аспекти ефективного правотворчості
Глава 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка
§ 1. Поняття правосвідомості
§ 2. Форми і рівні правосвідомості і правоісполнітельного поведінки
РОЗДІЛ III. Кримінальна психологія
Глава 1. Система психологічних, генетичних і соціальних факторів детермінації кримінальної поведінки
§ 1. Системний підхід до аналізу поведінкових явищ
§ 2. Біосоціальні фактори в детермінації злочинної поведінки
Глава 2. Психологія особистості злочинця
§ 1. Поняття особистості злочинця
§ 2. Ціннісно-орієнтаційна і Стереотипізовані поведінкова схема особистості злочинця
§ 3. Типологія особистості злочинця
Глава 3. Психологічні особливості окремих категорій злочинців
§ 1. Насильницький тип злочинця
§ 2. Корисливий тип особистості злочинця
§ 3. Психологічні особливості злочинців - професіоналів і рецидивістів
§ 4. Психологічні особливості осіб, які вчиняють необережні злочини
Глава 4. Психологія злочинного діяння
§ 1. Поняття психологічної структури злочинного діяння
§ 2. Психологічні особливості імпульсивних злочинних дій
§ 3. Психологія навмисного злочинного діяння (механізм злочинного діяння)
1. Предпреступной психічні стани. Мотиви і цілі злочинного діяння
2. Приводи злочину. Прийняття рішень про скоєння злочинів
3. Виконання злочину. Способи вчинення злочинного діяння
4. Результат злочину
§ 4. Психологія вчинення злочину в складі злочинної групи
§ 5. Психологія організованої злочинності
§ 6. Психологічні аспекти провини і юридичної відповідальності
РОЗДІЛ IV. Психологія попереднього слідства
Глава 1. Психологія слідчого і слідчої діяльності
§ 1. Психологічні особливості особистості слідчого
§ 2. Пізнавально-удостоверительная діяльність слідчого
§ 3. Психологічні аспекти достовірності в пізнавальній діяльності слідчого
Глава 2. Психологія розслідування злочинів
§ 1. Етапи розслідування та структура пізнавально-пошукової діяльності слідчого
§ 2. Евристика в слідчо-пошукової діяльності
§ 3. Інформаційне моделювання в слідчій діяльності. Типологія слідчих ситуацій
§ 4. Знакова природа інформаційної бази розслідування
§ 5. Виявлення мотивів злочину
§ 6. Інформаційний зміст способу діяння і поведінкових особливостей злочинця
§ 7. Взаємозв'язок слідчої та оперативно-розшукової діяльності
БЛОК-СХЕМА ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО З РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
I. Психолого-криміналістичний аналіз вбивств
2. Аналіз індивідуальних особливостей механізму вчинення злочину:
3. Аналіз слідів злочину:
4. Аналіз особистісних особливостей злочинця і мотивів вчинення злочину:
II. Типові слідчі версії, обумовлені типовими слідчими ситуаціями
III. Розшукові версії і оперативно-розшукові дії
IV. Типові особливості окремих дій
Призначення судових експертиз
V. Аналіз обставин психологічного характеру при розслідуванні злочинів, пов'язаних з вбивством
Глава 3. Психологія комунікативної діяльності слідчого. Психологія обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого і свідків
§ 1. Комунікативна діяльність слідчого
§ 2. Взаємодія слідчого з обвинуваченим. Психологія обвинуваченого
§ 3. Психологія потерпілого
§ 4. Психологія свідків
§ 5. Психологічний контакт у слідчій діяльності
§ 6. Система прийомів правомірного психічного впливу на осіб, що протидіють розслідуванню
§ 7. Психологія окремих слідчих дій
Глава 4. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
§ 1. Предмет і компетенція судово-психологічної експертизи
§ 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
§ 3. Приводи обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань перед судово-психологічної експертизою
§ 4. Приводи факультативного (необов'язкового) призначення судово-психологічної експертизи
§ 5. Комплексна психолого-психіатрична експертиза
Глава 5. Психологія допиту і очної ставки
§ 1. Допит як отримання і закріплення особистих доказів
§ 2. Облік і використання психологічних закономірностей в тактиці допиту. Мнемическая допомогу і оцінка показань
§ 3. Психологічні аспекти підготовки слідчого до допиту
§ 4. Психологія активізації допитуваних і постановка питань слідчим
§ 5. Облік психологічних особливостей допитуваних осіб
§ 6. Психологічні особливості окремих стадій допиту
§ 7. Психологія допиту потерпілого
§ 8. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого
§ 9. Діагностика і викриття хибності показань
§ 10. Прийоми правомірного психічного впливу на особистість допитуваного, протидіє слідству
§ 11. Психологія допиту свідків
§ 12. Психологія допиту неповнолітніх
§ 13. Психологія очної ставки
Глава 6. Психологія огляду місця події, трупа та огляду
§ 1. Психологія огляду місця події
§ 2. Психологічні аспекти огляду трупа
§ 3. Психологічні аспекти опосвідчення
§ 4. Психологічні аспекти фіксації результатів слідчого огляду
Глава 7. Психологія обшуку і виїмки
§ 1. Психологія обшуку
§ 2. Психологічні аспекти виїмки
Глава 8. Психологія пред'явлення об'єктів для впізнання
Глава 9. Психологія перевірки показань на місці
Глава 10. Психологія слідчого експерименту
РОЗДІЛ V. Психологія судової діяльності (у кримінальних справах)
Глава 1. Психологічні особливості судової діяльності
Глава 2. Дослідження матеріалів попереднього слідства і планування судового розгляду
Глава 3. Психологія судового слідства
§ 1. Психологічні аспекти організації судового слідства
§ 2. Психологія допиту та інших слідчих дій у судовому слідстві
Глава 4. Психологія судових дебатів та судової промови
Глава 5. Психологічні особливості діяльності прокурора в суді. Мова прокурора
Глава 6.Псіхологія діяльності адвоката. Мова адвоката.
Глава 7. Психологія підсудного
Глава 8. Психологічні аспекти оцінки злочину судом і призначення кримінального покарання
§ 1. Психологічні аспекти справедливості і законності кримінально-правового покарання
§ 2. Психологія постанови вироку
РОЗДІЛ VI. Психологічні основи ресоціалізації засуджених (виправна психологія)
Глава 1. Предмет і завдання виправної психології
Глава 2. Психологічні аспекти проблеми покарання та виправлення засуджених
Глава 3. Психологія особистості, яка відбуває покарання
Глава 4. Психологічні основи ресоціалізірующей діяльності ІУ
РОЗДІЛ VII. Психологія цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства
Глава1. Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання
§ 1. Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства
§ 2. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання
Глава 2. Психологія цивільного судочинства
§ 1. Принципи і стадії цивільного процесу
§ 2. Психологія учасників цивільного процесу
§ 3. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду
§ 4. Психологічні аспекти організації судового засідання
§ 5. Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі
§ 6. Психологія судової промови в цивільному процесі
§ 7. Психологічні аспекти діяльності адвоката
§ 8. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі
§ 9. Психологія пізнання судом обставин справи та прийняття судових рішень
Глава 3. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
Глава 4. Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату та юридичних консультацій
§ 1. Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді
§ 2. Соціально-психологічні аспекти діяльності нотаріату
§ 3. Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичних консультацій
Словник термінів загальної та юридичної психології
Частина 1. Терміни загальної психології
Психологія:
 1. Л.Г.Горшенін. Аналіз поведінки людей і методика моделювання передбачуваної сітуаціі.2012 - 2012 рік
 2. Г.Андреева. Соціальна психологія. 2011 - 2011 год
 3. Пирожков В.Ф.. Закони злочинного світу молоді (кримінальна субкультура) .2011 - 2011 рік
 4. Гернет М.Н.. СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ПРЕСТУПНОСТІ.2011 - 2011 рік
 5. Александров Ю.К.. Нариси кримінальної субкультури. 2011 - 2011 год
 6. Гуров Г.Я., Засєчний Ю.В., Іванов A.Н, Чежуті А.В. "АЗБУКА ЗАХИСТУ ВІД ЗЛОЧИНЦІВ". 2011 - 2011 год
 7. Антонін Ю. М., Леонова О. В., Шостакович Б. В. Феномен залежного злочинця - М.: Аспект Пресс, 2007. - 192 с. - 2007
 8. Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Еміне В. Е.. Особистість злочинця. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс», 2004. - 366 с. - 2004
 9. А.Л. Журавльова. Соціальна психологія. Навчальний посібник. / Відп. Ред. А. Л Журавльов. М.: ПЕР СЕ, 2002. 351с. (Серія «Вища психологічна освіта») - 2002 рік
 10. Абельцев С.Н.. Особистість злочинця і проблеми кримінального насильства. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2000. - 207 с - 2000
 11. Зелінський А.Ф.. Кримінальна психологія. Науково-практичне видання Київ Юрінком Інтер 1999 240 с. - 1999 рік
 12. Еникеев М. І.. СТРУКТУРА І СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. МОСКВА 1996 - 1996 год
 13. Антонін Ю. М., Ткаченко А. А.. Сексуальні злочини: Науково-популярне дослідження. - М.: Амальтея, 1993. - 320 с. - 1993
 14. Г.Г. Дилигенского. СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Видавництво «Наука» 117864 ГСП-7, Москва В-485, Профспілкова вул., 1990 - 1990 рік
 15. В. Г. Колташов. Діалектична псіхологія.1990 - 1990

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине