Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева-М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 7. ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ООН


Поняття та правовий статус. Згідно ст. 7 Статуту ООН всі органи Організації поділяються на дві групи: головні органи і допоміжні органи. На відміну від головних органів в Статуті детально не розкриваються поняття та правовий статус допоміжних органів. У ньому лише зазначається, що допоміжні органи, коли виявляться необхідними, можуть засновуватися відповідно до Статуту ООН. Правомірність створення таких органів випливає також з ст. 22, 29, 68 Статуту ООН. Зазначені статті підкреслюють, що такі органи ство-ються головними органами для здійснення ними своїх функцій. Юри-дическим підставою для створення допоміжних органів є правила процедури головних органів ООН.
По термінах дії допоміжні органи об'єднуються в дві групи: органи, створені для виконання якої конкретної роботи; органи, що функціонують протягом даної (однієї) сесії головного органу.
Опції будь-якого допоміжного органу ООН носять обмежений характер. Вони виконують строго окреслену їх установчим актом роботу. Діяльність цих органів повністю визначається головним органом, вони знаходяться в повному підпорядкуванні і під виключним контролем цього головного органу, вказівки якого для них обов'язкові. Це означає, що головний орган може скасувати будь-яке рішення допоміжного органу чи обмежити функції і повноваження допоміжного органу, вилучити з його компетенції те чи інше питання, сам може розглянути дане питання.
Зрозуміло, статус і значимість допоміжних органів ООН не адекватні. Одні з них є практично міжурядовими організаціями, а інші - автономними міжурядовими органами.
Нижче наводяться основні відомості про деякі допоміжних органах ООН.
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Заснований Генеральною Асамблеєю відповідно до Резолюції 57 (1) від 11 грудня 1946 р. у якості тимчасової надзвичайної програми "з метою охорони здоров'я дітей взагалі і дітей країн, що стали жертвами агресії, особливо" і діяв в якості її допоміжного органу, маючи напівавтономний статус. Фонд став діяти на постійній основі після прийняття 6 жовтня 1953 Резолюції Генеральної Асамблеї 802 (VIII) від 20 листопада 1959
Основною метою ЮНІСЕФ є поліпшення умов життя дітей та молоді, незалежно від їх расової приналежності, релігійних і політичних переконань. Значна частина допомоги ЮНІСЕФ здійснюється шляхом надання медикаментів, різних предметів споживання, продуктів харчування. Він також надає допомогу урядам у розробці планів і програм по всебічному задоволенню потреб дітей. Важливу роль відіграє такий вид допомоги, як надання стипендій для підготовки з місцевого населення персоналу та адміністративних працівників для центрів охорони здоров'я і денних центрів по догляду за дітьми.
При здійсненні цих заходів ЮНІСЕФ взаємодіє з 38 національними комітетами і більше 180 неурядовими ор-ганізації. ЮНІСЕФ надає підтримку у виконанні програм захисту дитини в 144 країнах і територіях,
Джерелами фінансування ЮНІСЕФ є добровільні внески урядів як до загального фонду, так і на спеціальні цілі; кошти, що надходять від системи установ ООН; внески громадських організацій, а також доходи від продажу листівок ЮНІСЕФ та деякі інші.
Керує ЮНІСЕФ Правління, яке складається з представників 41 держави - члена ООН, які обираються ЕКОСОР строком на 3 роки. Секретаріат ЮНІСЕФ очолює Директор-виконавець, який призначається Генеральним секретарем ООН. Штаб-квартира ЮНІСЕФ знаходиться в Нью-Йорку.
У 1965 р. ЮНІСЕФ присуджена Нобелівська премія миру "За розвиток відносин братерства між народами".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине