купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
Буянова М.О.. Трудове право Росії. - "Проспект", 2009 р., 2009
Матеріальною основою будь-якого суспільства є праця його членов.Под працею прийнято розуміти доцільну діяльність людини, спрямовану на створення за допомогою знарядь виробництва матеріальних і духовних цінностей, необхідних для життя людей
Тема 1. Поняття праці. Предмет, метод і система трудового прав
1.1. Предмет трудового права
1.2. Метод трудового права
1.3. Система трудового права
1.4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
1.5. Цілі і завдання трудового законодавства
1.6. Роль і функції трудового права
Рекомендована література:
Тема 2. Джерела трудового права
2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація
2.2. Система джерел трудового права та її особливості
2.3. Загальна характеристика найважливіших федеральних законів як джерел трудового права
2.4. Місце і значення постанов вищих судових органів у застосуванні норм трудового законодавства
Рекомендована література:
Тема 3. Принципи трудового права
3.1. Поняття і класифікація принципів трудового права
3.2. Принципи правового регулювання праці, їх класифікацію
Рекомендована література:
Тема 4. Суб'єкти трудового права
Поняття та класифікація суб'єктів трудового права, їх правовий статус
Роботодавець як суб'єкт трудового права. Права та обов'язки роботодавця
Працівник як суб'єкт трудового права
Рекомендована література:
Тема 5. Професійні спілки як суб'єкти трудового права
5.1. Поняття профспілок та їх основні функції
5.2. Права виборних профспілкових органів організації
5.3. Порядок прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації
Рекомендована література:
Тема 6. Правовідносини у сфері трудового права
6.1. Поняття і система правовідносин
6.2. Трудові відносини
6.3. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин
Рекомендована література:
Тема 7. Соціальне партнерство у сфері праці
7.1. Поняття соціального партнерства, його боку
Система (рівні) соціального партнерства
Форми соціального партнерства
Принципи соціального партнерства
Органи соціального партнерства
Комісії з регулювання соціально-трудових відносин
7.2. Колективний договір як один з основних нормативних правових актів соціального партнерства
Порядок укладання колективних договорів
Зміст і структура колективних договорів
Термін дії колективного договору
7.3. Поняття і види угод
Зміст і структура угоди
Порядок розробки проекту угоди та її укладення
Термін дії угод
7.4. Порядок реєстрації колективного договору, угоди. Контроль за їх виконанням. Відповідальність сторін колективно-договірного процесу
Порядок реєстрації колективного договору, угоди. Контроль за їх виконанням
Відповідальність сторін колективно-договірного процесу
Рекомендована література:
Тема 8. Гарантії зайнятості та працевлаштування
8.1. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування і основні поняття
Поняття зайнятості
Поняття безробітних громадян та порядок їх реєстрації
Поняття відповідною і невідповідною роботи
8.2. Правовий статус безробітного
8.3. Квотування робочих місць
Рекомендована література:
Тема 9. Трудовий договір
9.1. Поняття трудового договору
9.2. Відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею
9.3. Зміст трудового договору
9.4. Форма трудового договору
9.5. Оформлення прийому на роботу
9.6. Гарантії при укладенні трудового договору
9.7. Документи, що подаються при укладанні трудового договору
9.8. Трудова книжка
9.9. Випробування при прийомі на роботу та його правові наслідки
9.10. Строк трудового договору
Строковий трудовий договір
9.11. Зміна трудового договору
9.11.1. Переклади на іншу роботу. Поняття і види
Тимчасові переклади, обов'язкові для працівника у разі виробничої необхідності
Тимчасові переклади, обов'язкові для роботодавця
Переклади з ініціативи третіх осіб
Переклад в іншу організацію
Переклад разом з організацією на роботу в іншу місцевість
9.11.2. Переміщення
9.11.3. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
9.12. Особливості окремих видів трудових договорів
Трудовий договір з надомниками
Трудовий договір про роботу в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до них
Трудовий договір про роботу за сумісництвом
Трудовий договір про сезонну роботу
Трудовий договір з працівником на строк до 2 місяців
Трудовий договір з працівниками, які працюють у роботодавця - фізичної особи
Особливості трудового договору з керівником організації
9.13. Особливості трудового договору зі спортсменами і тренерами
Термін трудового договору зі спортсменами і тренерами
Медичні огляди спортсменів і порядок їх проходження
Переклади спортсменів
Відсторонення від роботи спортсмена
Робота за сумісництвом спортсменів і тренерів
Особливості регулювання праці спортсменів до 18 років
Особливості трудового договору жінок-спортсменів
Додаткові гарантії спортсменам і тренерам
Додаткові підстави та порядок припинення трудового договору зі спортсменом і тренером
9.14. Атестація працівників
9.15. Відсторонення від роботи
9.16. Підстави припинення трудового договору
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Звільнення у зв'язку із закінченням терміну договору
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Звільнення працівника у зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності індивідуальним підприємцем
Звільнення у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників організації
Звільнення у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді
Звільнення працівника за порушення трудових обов'язків
Звільнення керівників організації, їх заступників і головних бухгалтерів
Підстави звільнення працівників спеціальних категорій
Інші підстави для звільнення працівника з ініціативи роботодавця
Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін
Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених правил прийому на роботу
9.17. Гарантії працівникам, пов'язані з розірванням трудового договору
Вихідні посібники
Додаткові гарантії при звільненні деяким категоріям працівників
9.18. Порядок звільнення працівника. Правові наслідки незаконного переведення і звільнення
Порядок звільнення працівника
Правові наслідки незаконного переведення і звільнення
Рекомендована література:
Тема 10. Захист персональних даних працівника
Тема 11. Робочий час
11.1. Поняття робочого часу. Його види
Нормальна тривалість робочого часу
Скорочений робочий час
Неповний робочий час
Робота в нічний час
Понаднормова робота
11.2. Режим робочого часу та порядок його встановлення
Ненормований робочий день
Гнучкий робочий час
Змінна робота
Поділ робочого дня на частини
11.3. Облік робочого часу
Рекомендована література:
Тема 12. Час відпочинку
12.1. Поняття та види часу відпочинку
Перерви протягом робочого дня (зміни)
Перерва для відпочинку і харчування
Перерви для обігрівання і відпочинку
Щоденний (Міжзмінний) відпочинок
Щотижневий безперервний відпочинок. Вихідні дні
Неробочі святкові дні
12.2. Відпустки
Щорічні відпустки
Додаткові відпустки із збереженням заробітної плати
12.3. Порядок надання відпусток
Продовження або перенесення щорічної відпустки
Поділ відпустки на частини. Відкликання з відпустки
Заміна відпустки грошовою компенсацією
Відпустки без збереження заробітної плати
Рекомендована література:
Тема 13. Правове регулювання праці осіб, які поєднують роботу з навчанням
Пільги для працівників, які навчаються в закладах середньої професійної освіти
Пільги для працівників, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах
Пільги для працівників, які навчаються в установах початкової професійної освіти
Тема 14. Учнівський договір
Оплата учнівства
Рекомендована література:
Тема 15. Оплата праці
Поняття оплати праці
Форми оплати праці
Мінімальний розмір оплати праці
Тарифна система і її елементи
Система заробітної плати
Стимулюючі виплати
Оплата праці керівників
Обмеження утримань із заробітної плати
Обмеження розмірів утримань
Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати
Обчислення середньої заробітної плати
Оплата праці в особливих умовах
Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
Оплата праці при суміщенні професій
Оплата понаднормових робіт
Оплата за роботу у вихідні та святкові дні
Оплата праці в нічний час
Оплата при невиконанні норм праці
Оплата продукції, що виявилася браком
Оплата часу простою
Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції, техніки)
Рекомендована література:
Тема 16. Нормування працю
Поняття норм праці, їх види
Порядок встановлення норм праці
Тема 17. Гарантії і компенсації
Поняття гарантій і компенсацій, їх види
Гарантії при відрядженнях
Гарантії при переїзді на роботу в іншу місцевість
Гарантії і компенсації працівникам при виконанні державних або громадських обов'язків
Гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
Рекомендована література :
Тема 18. Дисципліна праці
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
Методи забезпечення дисципліни праці
Правове регулювання дисципліни праці
Заохочення за працю
Дисциплінарна відповідальність працівника. Поняття і види
Види дисциплінарних стягнень
Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень
Строки накладення дисциплінарних стягнень
Зняття дисциплінарних стягнень
Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації
Рекомендована література:
Тема 19. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Поняття матеріальної відповідальності
19.1. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну організації
Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності
Відмінність матеріальної відповідальності працівника в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності
Види матеріальної відповідальності працівника
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
Визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди
Порядок відшкодування збитку
Добровільне відшкодування шкоди
19.2. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником
Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків
Рекомендована література:
 Тема 20. Охорона праці
Поняття, зміст і значення охорони праці як інституту трудового права
Законодавство про охорону праці
Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
Вимоги з охорони праці
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
Організація охорони праці
Організація охорони праці на виробництві
Право працівника на охорону праці
Гарантії права працівника на охорону праці
Підготовка працівників в галузі охорони праці
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві та їх облік
Особливі норми з охорони праці жінок та деяких інших осіб, осіб молодше 18 років та інвалідів
Додаткові гарантії з охорони праці осіб молодше 18 років
Додаткові гарантії з охорони праці інвалідів
Рекомендована література:
 Тема 21. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства
Державні органи нагляду та контролю за охороною праці та дотриманням трудового законодавства
Федеральна інспекція праці
Правовий статус державних інспекторів праці
Порядок оскарження дій державних інспекторів праці
Органи нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості
Державний енергетичний нагляд
Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Рекомендована література:
 Тема 22. Трудові спори
Поняття, причини та види трудових спорів
Поняття індивідуального трудового спору
Органи та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів
Порядок розгляду спорів у КТС
Компетенція КТС
Строки для звернення до КТС
Порядок розгляду спорів у КТС
Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
Порядок розгляду спорів у судах загальної юрисдикції
Терміни при зверненні до суду за дозволом індивідуального трудового спору
Особливості винесення рішень по трудових спорах, пов'язаних із звільненням та переведенням працівника на іншу роботу
Поняття і види колективних трудових спорів
Органи і порядок вирішення колективного трудового спору
Примирні процедури
Порядок розгляду колективного трудового спору в примирної комісії
Порядок розгляду колективного трудового спору за участю посередника
Порядок розгляду колективного трудового спору в трудовому арбітражі
Наслідки ухилення сторін від участі в примирних процедурах
Страйк як крайній захід вирішення колективних трудових спорів
Визнання страйку незаконним
Відповідальність працівників за незаконні страйки
Рекомендована література:
 Тема 23. Міжнародно-правове регулювання праці
Поняття і значення міжнародно-правового регулювання праці
Конвенції та рекомендації МОП
 Трудове право:
  1. А.В. Сутягін, В.А. ЄРШОВ, І.А. Толмачов. ДОВІДНИК практикуючих юристів ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ.2012 - 2012 рік
  2. М.Б. Смоленський [и др.] .. Трудове право Російської Федерації: підручник - Ростов н / Д: Фенікс, 2011. - 491 с. - 2011 рік
  3. А.М. АНДРІЯХІНА, К.О. Гущин. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН. 2011 - 2011 год
  4. Ю.П. ОРЛОВСЬК. Трудове право Росії: підручник - 3-е вид. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. - VIII, 648 с. - 2010 рік
  5. Анісімов А.Л.. Трудові відносини та трудові спори. - "Юстицинформ", 2008 456 стр. - 2008 рік
  6. Гусов К.Н.. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ, 2007 - 2007 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине