Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Торговельне право
ТОРГІВЕЛЬНЕ ПРАВО
Бойкова О.С. Торговельне право. Навчальний посібник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °», 2009. - 450 с. 2009
У цьому навчальному посібнику розкриваються всі основні питання, передбачені державним освітніх стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Комерційне (торговельне) право». В посібнику викладається теоретичний матеріал з основ-ним темам лекційного курсу, дані контрольні питання і тести для самоперевірки отриманих знань, а також перед-ставлена ??література, необхідна для більш повного вивчення зазначеної дісціпліни.Учебное посібник рекомендується студентам юридичних та економічних спеціальностей вузів.

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине