купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
Бойкова О.С.. Торгове право. Навчальний посібник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °», 2009. - 450 с., 2009
У цьому навчальному посібнику розкриваються всі основні питання, передбачені державним освітніх стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Комерційне (торговельне) право». В посібнику викладається теоретичний матеріал з основ -ним темам лекційного курсу, дані контрольні питання і тести для самоперевірки отриманих знань, а також перед-ставлена ??література, необхідна для більш повного вивчення зазначеної дісціпліни.Учебное посібник рекомендується студентам юридичних та економічних спеціальностей вузів.
ПЕРЕДМОВА
УКАЗАТЕЛЬ СКОРОЧЕНЬ
Глава 1 Поняття комерції та торгового права
1.1. Правове регулювання комерційної діяльності
1.2. Законодавчі акти, що регулюють комерційну діяльність
1.3. Значення комерційного права в системі російського права
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 2 Суб'єкти комерційної діяльності
2.1. Загальна характеристика суб'єктів комерційної діяльності
2.2. Громадяни як суб'єкти комерційної діяльності
2.3. Організації як суб'єкти комерційної діяльності
2.4. Правові засади ліцензування
2.5. Конкуренція і обмеження монополістичної діяльності в товарному обігу, природні монополії
2.6. Правове сприяння формуванню структури та інфраструктури товарного ринку
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава З Об'єкти торгового обороту і способи їх індивідуалізації
3.1. Поняття об'єктів торговельного обороту та їх класифікація
3.2. Засоби індивідуалізації товарів та їх функції
3.3. Відповідальність за незаконне використання товарного знака, знака обслуговування, найменувань місця походження товару або схожих з ними позначень
3.4. Регулювання обігу окремих видів товарів
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 4 Система договорів у торговельній діяльності
4.1. Поняття, види й умови дійсності угод
4.2. Поняття, зміст і види договорів у торговельній діяльності
4.3. Укладання договорів
4.4. Зміна умов і розірвання договорів
4.5. Представництво і довіреність
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 5 Договір купівлі-продажу і договір поставки товарів
5.1. Правове регулювання купівлі-продажу
5.2. Правові вимоги, що пред'являються до якості товарів. Стацдартізація і сертифікація товарів
5.3. Основні обов'язки продавця
5.4. Права покупця та їх захист
5.5. Договір поставки
5.6. Відповідність асортименту і якості наданих товарів умовам договору
5.7. Місце і строки виконання договору реалізації товару. Доставка товару
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 6 Договори на надання послуг. Посередницькі договори в торгівлі
6.1. Договір надання послуги його оплата
6.2. Комерційний кредит
6.3. Фінансування під поступку грошової вимоги
6.4. Договір комісії
6.5. Договір доручення
6.6. Агентський договір
6.7. Дистриб'юторські контракти
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 7 Договір перевезення і транспортної експедиції
7.1 . Договір перевезення вантажів
7.2.Права та обов'язки вантажовідправників і вантажоодержувачів
7.3. Залізничні перевезення вантажів
7.4. Морські і повітряні перевозкіГрузов
7.5. Автомобільні перевезення вантажів
7.6. Відповідальність сторін за договором
7.7. Договір транспортної експедиції
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 8Договори, що сприяють торгівлі
8.1. Договір на проведення маркетингових досліджень
8.2. Договори на надання комерційної інформації та її переробку
8.3. Комерційна концесія (договір франшизи)
8.4. Договір страхування
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 9 Договір зберігання. Зберігання на товарних складах
9.1. Договір зберігання
9.2. Документи на зберігання товарів
9.3. Права та обов'язки сторін за договором, відповідальність сторін
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 10 Договір підряду та його разновцдності
10.1. Загальна характеристика договору підряду
10.2.Права, обов'язки та відповідальність сторін за договором підряду
10.3. Договір будівельного підряду
10.4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
10.5. Договір побутового підряду
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 11 Договір оренди та його різновиди
11.1. Загальна характеристика договору оренди
11.2. Права та обов'язки сторін за договором оренди
11.3. Договір оренди будівлі або споруди
11.4. Договір оренди підприємства
11.5. Договір фінансової оренди (договір лізингу)
11.6. Договір прокату
11.7. Оренда транспортних засобів з екіпажем та без екіпажу
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 12 Основні способи забезпечення виконання зобов'язань
12.1. Неустойка
12.2. Застава
12.3. Порука
12.4. Банківська гарантія
12.5. Завдаток
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 13 Розрахункові та кредитні правовідносини
13.1. Банківська система Російської Федерації
13.2. Порядок відкриття банківських рахунків
13.3. Загальні положення про розрахунки і основні види розрахунків
13.4. Форми безготівкових розрахунків
13.5. Правове регулювання господарського обігу векселів
13.6. Кредитування комерційної діяльності
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 14 Позадоговірні зобов'язання суб'єктів комерційної діяльності
14.1. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення
14.2. Обов'язок повернути безпідставне збагачення
14.3. Відшкодування потерпілому неотриманих доходів
14.4. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 15 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
15.1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
15.2. Державний вплив здійснення зовнішньоекономічної діяльності
15.3. Захисні Гаєр, що застосовуються при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 16 Правовий статус російських суб'єктів торгового права
16.1. Поняття і види суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
16.2. Іноземні юридичні особи в Російській Федерації
16.3. Правове становище російських учасників зовнішньоекономічної діяльності
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 17Договори у зовнішньоекономічній діяльності
17.1. Поняття зовнішньоторговельної угоди
17.2. Договори міжнародної купівлі-продажу (поставки) товарів
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 18 Правове регулювання митної справи
18.1. Законодавство РФ про митній справі
18.2. Митна справа і міжнародна економічна інтеграція
18.3. Основні принципи переміщення товарів через митний кордон
18.4. Види митних режимів
18.5. Відповідальність за порушення митного законодавства
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 19 Порядок вирішення комерційних спорів
19.1. Російське законодавство, що регулює порадок вирішення спорів між учасниками комерційної діяльності
19.2. Поняття арбітражу та види арбітражних судів
19.3. Визнання та виконання арбітражних рішень
Запитання для самоперевірки
Тести
Глава 20 Речове право та його захист
20.1. Питання власності, форми і види власності
20.2. Захист права власності та інших речових прав
Запитання для самоперевірки
Тести
Торговельне право:

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине