купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
Лазарєв В.В., Липень С.В.. Теорія держави і права: Підручник для вузів. - М.: Видавництво «Спарк», 1998. - 448 с., 1998
Підручник повністю відповідає державному стандарту вивчення теорії держави і права у вищому навчальному заведеніі.Учебнік є різно-рівневим, відрізняється оригінальною подачею матеріалу, призначений як для базового, так і поглибленого вивчення теорії держави і права. У ньому аналізуються принципові теоретичні проблеми і даються огляд доктрини і список загальних і спеціальних робіт з кожної теми на якісно вищому уровне.Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів університетів, правових академій та інших юридичних навчальних закладів.
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ I. ВСТУП У теорії держави і права
Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І УЧЕБНАЯДІСЦІПЛІНА
§ 1. Поняття теорії держави і права.Предмет теорії держави і права
§ 2. Методологія теорії держави і права
§ 3. Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук
§ 4. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
Тема 2. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття та ознаки держави
§ 2. Сутність держави
§ 3. Виникнення та історичний розвиток державності
Огляд спеціальної літератури з теми
Тема 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття функцій держави
§ 2. Класифікація функцій держави
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 4. АПАРАТ ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття і призначення апарату держави
§ 2. Принципи організації і діяльності апарату держави
§ 3. Поняття і види органів держави
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 5. ФОРМА ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття і елементи форми держави
§ 2. Форма правління
§ 3. Форма державного устрою
§ 4. Політичний режим
§ 5. Загальні проблеми розуміння категорії «форма держави»
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 6. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
§ 1. Політична система суспільства: поняття і структура
§ 2. Держава в політичній системі суспільства
§ 3. Держава та інші елементи політичної системи суспільства
Держава і політичні партії
Держава і громадські об'єднання.
Держава та професійні спілки.
Держава та організації підприємців.
Держава і інші громадські організації, масові громадські рухи.
Держава і церква.
Держава і трудові колективи.
Держава та громадяни.
§ 4. Типологія політичних систем. Розвиток політичних систем
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
РОЗДІЛ III. ТЕОРІЯ ПРАВ
Тема 7. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ТОВАРИСТВА
§ 1. Поняття та ознаки соціальних норм суспільства
§ 2. Класифікація соціальних норм суспільства
§ 3. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами
Огляд спеціальної літератури з теми
Тема 8. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВ
§ 1. Нормативне визначення права
§ 2. Підстави різних підходів до розуміння права
§ 3. Сутність права
§ 4. Виникнення та історичний розвиток прав
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 9. ДЖЕРЕЛА ПРАВА. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СІСТЕМИСОВРЕМЕННОСТІ
§ 1. Поняття джерела права
§ 2. Загальна характеристика різних джерел права
Нормативно-правовий акт як джерело права.
Нормативний договір як джерело права.
Судовий і адміністративний прецедент як джерело права.
Правовий звичай як джерело права.
Основні риси звичаю як джерела права.
Релігійні догми як джерело права.
Юридична наука як джерело права.
Принципи права як джерело права.
§ 3. Основні правові системи сучасності
Огляд спеціальної літератури з тим
Тема 10. НОРМИ ПРАВА
§ 1. Поняття та ознаки норми права
§ 2. Види норм права
§ 3. Структура типової норми права
§ 4. Виклад елементів норми права в нормативних актах
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема І. СТРУКТУРА І СИСТЕМА ПРАВА
§ 1. Структура права та її елементи. Поняття системи права
§ 2. Підстави побудови системи права
§ 3. Загальна характеристика основних галузей права
Огляд спеціальної літератури з теми
Тема 12. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. ПРАВОТВОРЧЕСТВО.СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
§ 1. Поняття і види нормативно-правових актів
§ 2. Поняття і види правотворчості
§ 3. Принципи правотворчості
§ 4. Стадії правотворчого процесу
§ 5. Систематизація нормативно-правових актів
§ 6. Поняття та основні вимоги юридичної техніки
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 13. МЕЖІ ДІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
§ 1. Поняття юридичної дії нормативно-правових актів
§ 2. Дія нормативно-правових актів у часі. Зворотній сила закону. Переживання дії нормативно-правових актів
§ 3. Дія нормативно-правових актів у пространстве.Случаі екстериторіального дії закону
§ 4. Дія нормативно-правових актів по колу осіб. Особливості правового становища іноземців та осіб без громадянства
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 14. Правової свідомості
§ 1. Поняття, структура і види правосвідомості
§ 2. Основні типи правосвідомості
§ 3. Поняття про правову культуру. Правове виховання
Огляд спеціальної літератури з тим
Література до всієї темі
Тема 15. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття, структура і види правовідносин
§ 2. Суб'єкти правовідносин
§ 3. Суб'єктивні права і обов'язки учасників правовідносин
§ 4. Об'єкти правовідносин
§ 5. Юридичні факти
Огляд спеціальної літератури з теми Література до всієї темі
Тема 16. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
§ 1. Поняття і форми реалізації права
§ 2. Застосування як особлива форма реалізації права
§ 3. Стадії процесу застосування права
§ 4. Правозастосовні акти
§ 5. Тлумачення норм права
§ 6. Прогалини в праві, способи їх поповнення і подолання
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 17. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 1. Поняття і види правомірної поведінки
§ 2. Поняття і види правопорушень
§ 3. Юридичний склад правопорушення
§ 4. Причини правопорушень. Боротьба з правопорушеннями
§ 5. Поняття та види юридичної відповідальності
§ 6. Реалізація юридичної відповідальності
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 18. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛІРОВАНІЯ.ЗАКОННОСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
§ 1. Механізм правового регулювання суспільних відносин
§ 2. Основи теорії законності. Правовий порядок
Огляд спеціальної літератури з теми
РОЗДІЛ IV. ІСТОРИЧНІ НАВЧАННЯ Про державою право
Тема 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА вчень про державу ПРАВІ
§ 1. Історичні вчення про державу
§ 2. Загальна характеристика теорій права
Огляд спеціальної літератури з теми
Література до всієї темі
Тема 20. ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
§ 1. Основні риси концепції правової держави
§ 2. Історія ідей правової державності
§ 3. Сучасний етап розвитку концепції правової держави
Огляд спеціальної літератури з теми Література до всієї темі
1964-1989 рр..
1990-1997 рр..
Алфавітно-предметний покажчик
Основи права, правознавство:
  1. Олеся Вікторівна Аблезгова. Конспект лекцій з правознавства. 2011 - 2011 год
  2. Толмачов А.П.. Право соціального забезпечення (конспект лекцій). М.: "Видавництво ПРІОР", 2000. - 144 с. - 2000
  3. Саїдов А. X.. Порівняльне правознавство: Навчальний посібник / Відп. ред.: В. А. Туманов /. - Т.: «Адолат», 1999. - 480 с. - 1999 рік
  4. А.І. Косарєв, М.В. Маліпковіч, С.Д. Покревская, О.В. Старовєрова, Н.А. Теплова, Н.Д. Еріашвілі. Право: Підручник для вузів / - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.. Закон і право, ЮНИТИ, 1998. - 479 с. - 1998
  5. О. А. КАРІМОВА, 3. М. ГАФАРОВ. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ТАШКЕНТ «УІТУВЧІ» 1995 - 1995 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине