купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
I. Российская. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник для студентів вузів / [О.Р. Російська і др.]; під ред. Є.Р. Російської. НЛ. Еріашвілі. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.2007. - 351 с., 2007
Наведено відповіді на теоретичні, організаційні та методичні питання призначення і виробництва судово-бухгалтерської експертизи, приклади складання висновку судового експерта-бухгалтера. Враховано особливості Експертної дослідження у кримінальних та цивільних справах (включаючи арбітражні спори), справах про адміністративні правопорушення. Велику увагу приділено порядку проведення експертного дослідження дотримання податкового законодательства.Подробно охарактеризовані об'єкти і методи здійснення доль-но-бухгалтерських експертних досліджень з окремих питань фінансово-господарської діяльності організацій, за якими на практиці допускаються порушення законодательства.Пособіе написано на основі сучасного законодавства з урахуванням останніх змін в нормативній базі, у тому числі з бухгалтерського обліку, аудиту, налогообложенію.Для студентів, викладачів, практикуючих експертів, юристів і аудиторів.
Розділ I Теоретичні, процессуальниеі організаційні основи судово-бухгалтерської експертизи
Глава 1 Загальні положення судово-бухгалтерської експертизи
1.1. Судова експертиза - основна процесуальна форма використання спеціальних знань у судочинстві
1.2. Завдання і об'єкти судової експертизи
1.3. Класифікації судових експертиз
1.4. Поняття, цілі і завдання судово-бухгалтерської експертизи
1.5. Історія розвитку судово-бухгалтерської експертизи
1.6. Експерт судово-бухгалтерської експертизи, його процесуальний статус і компетенція
1.7. Відмінні ознаки судово-бухгалтерської експертизи, аудиту і ревізії фінансово-господарської діяльності організацій
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 2 Правові та організаційні основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи
2.1. Концептуальні основи бухгалтерського обліку та звітності
2.2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності
2.3. Правові засади організації бухгалтерського обліку
2.4. Вимоги, що пред'являються до бухгалтерських документів
2.5. Вилучення бухгалтерських документів
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава З Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи
3.1. Предмет судово-бухгалтерської експертизи
3.2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи
3.3. Система методів судово-бухгалтерської експертизи
3.4. Бухгалтерські та аналітичні процедури
3.5. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 4 Організація судово-бухгалтерської експертизи
4.1. Стадії судово-експертного дослідження в бухгалтерській експертизі
4.2. Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у кримінальному судочинстві
4.3. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи в цивільному та арбітражному процесі
4.4. Планування процесу судово-бухгалтерської експертизи
4.5. Стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 5 Дослідницька стадія судово-бухгалтерської експертизи
5.1. Принципи експертного дослідження
5.2. Межі компетенції судового експерта-бухгалтера
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 6Заключеніе судово-бухгалтерської експертизи, його оцінка та використання
6.1 . Висновок судово-бухгалтерської експертизи
6.2. Оцінка висновку судово-бухгалтерської експертизи
6.3. Додаткова і повторна судово-бухгалтерська експертиза
6.4. Використання висновку експерта-бухгалтера
6.5. Заходи судово-бухгалтерської експертизи для попередження правопорушень у господарській діяльності
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 7Ответственность за економічні та податкові правопорушення
7.1. Права, обов'язки та відповідальність бухгалтера організації
7.2. Кримінальна відповідальність за економічні та податкові правопорушення
7.3. Адміністративна відповідальність за економічні та податкові правопорушення
7.4. Види податкових правопорушень і відповідальність за їх вчинення
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ II Методика судово-бухгалтерської експертизи
Глава 8Експертное дослідження операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку
8.1. Стандарт експертного дослідження операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку (об'єкти, джерела інформації, методичні прийоми і процедури експертизи)
8.2. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку
Розділ висновку експерта
8.3. Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку
Розділ висновку експерта у кримінальній справі за постановою прокуратури
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 9Експертное дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
9.1. Стандарт експертного дослідження операційЯ матеріально-виробничими залами (об'єкти, джерела інформації, методичні) прийоми та процедури експертизи)
9.2. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
9.3. Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 10Експертное дослідження операцій з праці та заробітної плати
10.1. Стандарт експертного дослідження операцій з праці та заробітної плати (об'єкти, джерела інформації, методичні прийоми і процедури експертизи)
10.2. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати
10.3. Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 11Експертное дослідження операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку
11.1. Стандарт експертного дослідження операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку (об'єкти, джерела інформації, методичні прийоми і процедури експертизи)
11.2. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми дослідження операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку
11.3. Документальні прийоми дослідження операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку
11.4. Судово-бухгалтерська експертиза оподаткування операцій організації
Запитання і завдання для самоперевірки
Постановленіер призначення бухгалтерської судової експертизи
Форма договору на проведення судово- бухгалтерської експертизи
Форма ухвали суду про призначення судово-бухгалтерської експертизи по цивільній справі Визначення
Внутрішньофірмовий стандарт «Висновок за спеціальним аудиторським завданням - виробництву судової експертизи за дорученням слідчого, дізнавача , суду, особи або органу, які розглядають справу про адміністративне правопорушення »
Постановленіео призначення комісійної (який саме) судової експертизи
Бланк постанови про призначення комплексної судової експертизи Постанова
Бланк постанови про призначення додаткової або повторної експертизи Постановленіео призначенні (повторної, додаткової) судової експертизи
Бланк протокол допиту експерта Протокол допиту експерта
Бланк протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного), захисника з постановою про призначення експертизи Протокол ознайомлення
Бланк ознайомлення з висновком експерта Протоколознакомленія _____ (кого саме) з висновком експерта
Слідство, Оперативно -розшукова діяльність:
 1. Владислав Лоер. Теорія доказів, 2012 - 2012 год
 2. Н.Модестов. Маніяки ... Сліпа смерть: Хроніка серійних убійств.2012 - 2012 рік
 3. В.В. Крилов. Необхідне керівництво для Агентів Надзвичайних Комісій, 2010 - 2010 год
 4. Колектив авторів. Збірник. Слідами злочинів. 2010 - 2010 год
 5. Володимир Альбрехт. ЯК БУТИ СВІДКОМ 2010 - 2010 год
 6. Коні А.Ф.. Вибрані твори. 2010 - 2010 год
 7. С.Н. ЧУРІЛОВ. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, М.: Юстицинформ, 2009. 232 с. - 2009 рік
 8. О.А. ВАГІН, А.П. ІСІЧЕНКО, А.Є. Чечетін. ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗИСКНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТІ в редакції Федерального закону від 29 квітня 2008 р. N * 58-ФЗ - 2008 рік
 9. Є.Р. Россинская. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У ЦИВІЛЬНОМУ, АРБІТРАЖНОМУ, адміністративну та кримінальну ПРОЦЕСІ. Москва: НОРМА, 2006. 656 с. - 2006
 10. І. Гриньків. ХРОНИКИ СУДОВОГО Медіка-2. ЕЛІСТА. 2006 - 2006 год
 11. С.А.Шейфер. Слідчих дій. Видавництво «Самарський університет» 2004 - 2005 год
 12. І. Гриньків. НАРИСИ судових медиків (досліди ексгумації) Еліста 2005 - 2005 р.
 13. Могачем М.І.. Серійні згвалтування. - М.: Логос, 2003. - 288 с. - 2003
 14. Гуров А.И.. Професійна злочинність: минуле і сучасність М., 1990 - 1990 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине