купить женские трусы недорого в украине
ანგარიშები ექიმები
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
А. В. Сутягін, В.А. ЄРШОВ, І.А. ТОЛМАЧЕВ. ДОВІДНИК практикуючих юристів ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ.2012, 2012
Документом, який підтверджує наявність трудових відносин між працівником і роботодавцем, є трудовий договір.
Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ НА РОБОТУ
1.1. Трудовий договір. Загальна характеристика
1.1.1. Вимоги до змісту
1.1.2. Структура договору
1.1.3. Стиль трудового договору
1.1.4. Реквізити
1.2. Укладення трудового договору
1.2.1. Вікові обмеження
1.2.2. Обгрунтування причин відмови в укладенні договору
1.2.3. Обмеження, пов'язані з формою трудового договору
1.2.4. Необхідність медичного огляду
1.2.5. Випробування при укладенні трудового договору
1.2.6. Вступ трудового договору в силу
Приклад.
Приклад.
Приклад.
1.3. Строковий трудовий договір
1.4. Ведення трудових книжок
1.4.1. Оформлення трудової книжки. Загальні вимоги
1.4.2. Відомості про працівника
1.4.3. Записи про що виконується працівником роботі (трудової функції)
1.4.4. Записи про переведення працівника на іншу постійну роботу
1.4.5. Записи про розірвання трудового договору
1.4.6. Записи, що містять інші відомості про роботу
1.4.7. Відомості про нагородження
1.4.8. Внесення змін (виправлень) в записи, що містять відомості про працівника
Внесення змін (виправлень) в записи, що містять відомості про що виконується працівником роботі
Внесення змін (виправлень) в записи, що містять відомості про нагородження (заохочення) працівника
1.4.11. Внесення змін (виправлень) у зв'язку із змінами в штатному розкладі та кваліфікаційних довідниках
1.4.12. Оформлення змін (виправлень) у зв'язку із змінами в установчих (реєстраційних) документах підприємства
1.4.13. Оформлення змін (виправлень), зумовлених змінами в складі інших відомостей, що підлягають внесенню до трудової книжки (дублікат трудової книжки)
1.5. Укладення колективного договору
1.5.1. Загальні вимоги до колективного договору
1.5.2. Вступ в дію колективного договору
1.6. Трудові угоди
1.6.1. Загальні вимоги до угод
1.6.2. Вступ в дію і зміну угоди
Глава 2. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
2.1. Підстави для звільнення
2.2. Звільнення за угодою сторін
2.3. Розірвання строкового трудового договору
2.4. Звільнення з ініціативи працівника
2.5. Звільнення з ініціативи роботодавця
Приклад.
Приклад.
Приклад.
2.6. Звільнення за обставинами, не залежних від волі сторін
Глава 3. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ
3.1. Положення про кадрову службу підприємства
НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ) відповідно до установчих ДОКУМЕНТАМІПОЛОЖЕНІЕ Про КАДРОВОЇ СЛУЖБІ
3.2. Положення про підрозділ кадрової служб
НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ) відповідно до установчих ДОКУМЕНТАМІПОЛОЖЕНІЕ про відділ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
3.3. Інструкція з організації кадрової роботи
НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ) відповідно до установчих ДОКУМЕНТАМІІНСТРУКЦІЯ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ РОБОТИ
Глава 4. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
4.1. Загальні положення про дисципліну труда.Правіла внутрішнього трудового розпорядку
4.2. Правові способи забезпечення дисципліни праці
4.2.1. Заохочення за працю
4.2.2. Дисциплінарні стягнення
4.2.3. Дисциплінарна відповідальність окремих категорій працівників
Глава 5. ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ
5.1. Оплата праці
5.1.1. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плат
5.1.2. Утримання із заробітної плати
5.1.3. Оплата праці при роботі в особливих умовах і в умовах, що відхиляються від нормальних
5.2. Оплата відпусток
5.2.1. Щорічні додаткові оплачувані відпустку
Розрахунковий період відпрацьований повністю
Розрахунковий період відпрацьований не повністю
5.2.2. Навчальний відпустку
5.2.3. Оподаткування відпускних Податок на прибуток
Єдиний соціальний податок і страхові внески
Податок на доходи фізичних осіб
5.2.4. Компенсація за невикористану відпустку
Компенсація при звільненні
Заміна відпустки грошима
5.3. Допомога
5.3.1. Види допомог на дітей
5.3.2. Допомога по вагітності та пологах Кому і в яких розмірах виплачують допомогу
За який період виплачують допомогу
Як розрахувати допомогу
Приклад.
Приклад.
5.3.3. Допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності
5.3.4. Одноразова допомога на народження дитини
Приклад.
5.3.5. Одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю
5.3.6. Щомісячну допомогу по догляду за дитиною Кому належить посібник і за який період
Які розміри допомог
Приклад.
Приклад.
Коли відпустка переривається
5.3.7. Оподаткування дитячих посібників
5.3.8. Виплата допомоги організаціями, що застосовують спеціальні податкові режими
Спрощена система оподаткування
Єдиний податок сплачується з різниці між доходами та витратами
Єдиний податок сплачується з доходу
Єдиний податок на поставлений дохід
Єдиний сільськогосподарський податок
Випадки виплати допомоги
За який період видають посібники
Коли розмір допомоги зменшується або воно не видається
Як оформляють лікарняні листи
В яких розмірах виплачується допомога
Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності
Загальний трудовий стаж менше 6 місяців
Розрахунок посібників виходячи із середнього заробітку
Якщо у розрахунковому періоді виплачувалися премії
Розрахунок допомоги сумісникам
Трудове право:
  1. М.Б. Смоленський [и др.] .. Трудове право Російської Федерації: підручник - Ростов н / Д: Фенікс, 2011. - 491 с. - 2011 рік
  2. А.М. АНДРІЯХІНА, К.О. Гущин. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН. 2011 - 2011 год
  3. Ю.П. ОРЛОВСЬК. Трудове право Росії: підручник - 3-е вид. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. - VIII, 648 с. - 2010 рік
  4. Буянова М.О.. Трудове право Росії. - "Проспект", 2009 р. - 2009 рік
  5. Анісімов А.Л.. Трудові відносини та трудові спори. - "Юстицинформ", 2008 456 стр. - 2008 рік
  6. Гусов К.Н.. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ, 2007 - 2007 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине