купить женские трусы недорого в украине
Arstiabihüvitiste
ЗМІСТ:
А.Л. Журавльова. Соціальна психологія. Навчальний посібник. / Відп. Ред. А. Л Журавльов. М.: ПЕР СЕ, 2002. 351с. (Серія «Вища психологічна освіта»), 2002
Зміст навчального посібника базується на микросоциальном підході до аналізу соціально-психологічних явищ, тому основний вектор викладу матеріалу будується від соціальної психології особистості до психології великих соціальних груп тобто , автори роблять інверсію традиційної послідовності опису соціально-психологічних об'єктів
Глава 1Предмет, історія та методи соціальної психології
1.1. Предмет і структура соціальної психології
1.1.1. Предмет соціальної психології
1.1,2. Основні об'єкти дослідження в соціальній психології
1.1.3. Структура сучасної соціальної психології
Диференціація соціальної психології
1.2. Історія вітчизняної соціальнойпсіхологіі
1.3. До історії зародження зарубіжної соціальнойпсіхологіі
1.4. Становлення сучасної соціальнойпсіхологіі за кордоном
1.5. Програма та методи соціально-психологічного дослідження
Метод спостереження
Метод опитування
Запитання для повторення
Література
Глава 2Соціальная псіхологіялічності
2.1. Соціально-психологічні уявлення про особистість в зарубіжній психології
Введення
2.2. Уявлення про особистості у вітчизняній соціальній психології
Соціально-психологічні проблеми особистості з позицій психології відносин
Соціально-психологічні проблеми лічностіс позицій теорії установки
Системний підхід до соціальної психології особистості
Суб'єктно-діяльнісний підхід до дослідження соціальної психології особистості
Діяльнісний підхід до психології особистості
Структурно- динамічний підхід в психології особистості
Соціально-психологічні аспекти психології особистості
2.3. Соціальна установка особистості
2.4. Я-концепція як соціально-психологічний феномен
2.4.1. Історія питання: феноменологічний підхід
2.4.2. Я-концепція як структура установок на себе
2.4.3. Джерела розвитку і формування Я-концепції
2.5. Соціалізація особистості
До визначення соціалізації
Структура процесу соціалізації і його вікові стадії
2.6. Соціальна поведінка особистість його регуляція
Види соціальної поведінки особистості
Соціальна регуляція поведінки особистості
Зовнішні фактори регуляції поведінки
Діалектика зовнішнього і внутрішнього регуляції поведінки
Механізми соціальної регуляції поведінки особистості
Саморегуляція соціальної поведінки особистості
Запитання для повторення
Література
Глава 3Псіхологія міжособистісної взаємодії
3.1. Дослідження спілкування в соціальній психології: структура та функції
Категорія спілкування в психологічній науці
Спілкування: структура, функції, основні поняття
3.2 . Теоретичні підходи до дослідження спілкування в соціальній психології
3.3. Невербальні способи спілкування
Особливості невербального спілкування
3.4. Техніка спілкування: практична орієнтація
Отже, що таке ефективне міжособистісне спілкування?
3.5. Психологія міжособистісного пізнання
Основні поняття
3.6. Психологія міжособистісних відносин
3.7. Психологія міжособистісного впливу
Контрольні питання і завдання
Література
Глава 4Псіхологія малих груп
4.1. Поняття і види малих груп
4.2. Структура малої групи
4.3. Розвиток малої групи
4.4. Групова згуртованість
4.5. Взаємодія індивіда і малої групи
4.6. Лідерство в малих групах
4.7.Соціально-психологічний підхід до дослідження конфліктовПсіхологія внутрішньо-і міжгрупових конфліктів
4.7.1. Визначення та класифікація конфліктів
4.7.2. Функціональні та дісфункціональниеаспекти конфлікту
4.7.3. Управління або регулювання конфліктів
4.7.4. Діагностика і втручання
Контрольні питання і завдання
Література
Глава 5Псіхологія межгрупповихотношеній
Введення
5.1. Основні теоретичні підходи до дослідження міжгрупових відносин
5.2, Процеси міжгруповий диференціації інтеграції
5.3. Фактори детермінації міжгрупових відносин
Контрольні питання і завдання.
Література
Глава бПсіхологія великих соціальнихгруп і масові психічні явища
. 6.1, Теоретичні проблеми дослідження великих соціальних груп
Введення
6.1.1. Види великих соціальних груп
6.1.2. Предмет психології великих груп
6.1.3. Рівні розвитку великих соціальних груп
6.1.4. Фактори, що визначають рівень психологічної спільності груп
6.1.5. Елементи суспільної психології
6.1.6. Форми прояву психології великих груп
6.1.7. Проблеми типології сучасного суспільства
6.2. Психологія натовпу
6.2.1. Основні ознаки натовпу
6.2.2. Види натовпів
6.2.3. Формально-структурні характеристики натовпу
6,2.4. Психологічні особливості поведеніячеловека в натовпі
6.3. Масові явища у великих дифузних групах
6.3.1. Основні ознаки великий дифузної групи
6.3.2. Психологія чуток
6.3.3. Психологія паніки
6.3.4. Психологічні особливості поведінки людейв умовах паніки
Запитання для повторення
Література
Глава 7Некоторие галузі соціальної психології
7.1. Політична психологія
Віхи становлення сучасної політичної психології
Особистість і політика
Психологічні підстави політичної активності
Психологія особистості політичних діячів
Контрольні питання
Література
7.2. Економічна психологія
Введення
Предмет і завдання економічної психології
Деякі галузі соціальної психології
Запитання для контролю
Практичні завдання
Література
7.3. Етнічна психологія
Контрольні питання і завдання
Література
7.4. Соціальна психологія підприємництва
7.4.1. Підприємництво як соціально-економіческійі психологічний феномен
7.4.2. Основні напрямки досліджень психологиипредпринимательства
7.4,3. Соціально-психологічний аналіз становлення нового російського підприємництва
7.4,4. Психологія підприємництва та бізнес-консультування
Запитання для контролю
Практичні завдання
Психологія:
 1. Л . Г.Горшенін. Аналіз поведінки людей і методика моделювання передбачуваної сітуаціі.2012 - 2012 рік
 2. М.І.Енікеев. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.2011 - 2011 рік
 3. Г.Андреева. Соціальна психологія. 2011 - 2011 год
 4. Пирожков В.Ф.. Закони злочинного світу молоді (кримінальна субкультура) .2011 - 2011 рік
 5. Гернет М.Н.. СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ПРЕСТУПНОСТІ.2011 - 2011 рік
 6. Александров Ю.К.. Нариси кримінальної субкультури. 2011 - 2011 год
 7. Антонін Ю. М., Леонова О. В., Шостакович Б. В. Феномен залежного злочинця - М.: Аспект Пресс, 2007. - 192 с. - 2007
 8. Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Еміне В. Е.. Особистість злочинця. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс», 2004. - 366 с. - 2004
 9. Абельцев С.Н.. Особистість злочинця і проблеми кримінального насильства. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2000. - 207 с - 2000
 10. Зелінський А.Ф.. Кримінальна психологія. Науково-практичне видання Київ Юрінком Інтер 1999 240 с. - 1999 рік
 11. Еникеев М. І.. СТРУКТУРА І СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. МОСКВА 1996 - 1996 год
 12. Антонін Ю. М., Ткаченко А. А.. Сексуальні злочини: Науково-популярне дослідження. - М.: Амальтея, 1993. - 320 с. - 1993
 13. Г.Г. Дилигенского. СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Видавництво «Наука» 117864 ГСП-7, Москва В-485, Профспілкова вул., 1990 - 1990 рік
 14. В. Г. Колташов. Діалектична псіхологія.1990 - 1990

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине