Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Слідство, Оперативно-розшукова діяльність
СЛІДСТВО, оперативно-розшукової діяльності
Владислав Лоер Теорія доказів, 2012 2012
Ефективність радянського кримінального судочинства, що розуміється як відповідність його результатів у кожному конкретному випадку завданням, встановленим законом.
Н.Модестов Маніяки ... Сліпа смерть: Хроніка серійних убійств.2012 2012
Непередбачуваність, що не піддаються осмисленню вчинки роблять маніяків найбільш соціально небезпечними злочинцями. Вони викликають в суспільстві майже містичний жах і почуття несвідомого страху: наступною жертвою може стати кожен ...
В.В. Крилов Необхідне керівництво для Агентів Надзвичайних Комісій, 2010 2010
Ми хочемо поглянути хоча б самим поверхневим чином в сферу конспіративній практики і відзначити найважливіші з тих промахів, які допускаються часто-густо частиною по халатності, частиною через незнання.
Колектив авторів Збірник. Слідами злочинів. 2010 2010
ОБ ІНТУЇЦІЇ СЛІДЧОГО нерідко тлумачать як про особливе внутрішньому чуття, яке самим незбагненним чином дозволяє миттєво розкрити злочин.
Володимир Альбрехт ЯК БУТИ СВІДКОМ 2010 2010
Ця брошура публікується не тільки з відома і дозволу автора, а й за безпрецедентним його настою-нию. Передрук дозволяється безоплатно у всіх країнах, включаючи СРСР.
Коні А.Ф. Вибрані твори. 2010 2010
В основу всякого свідчення кладеться спогад про бачене, почуте або випробуваному у формі розповіді, що спирається на що зафіксувало спогад увагу. Звідси ясно, яку роль в показаннях грають здатність зупиняти свою увагу на навколишньому і що відбувається і властивості і характер пам'яті з її видозмінами під впливом часу та особистості оповідача.
С.Н. ЧУРІЛОВ МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, М.: Юстицинформ, 2009. 232 с. 2009
У книзі розглядаються виникнення і розвиток загальних положень методики розслідування злочинів, вирішуються питання про подальше вдосконалення системи наукових положень даного розділу криміналістики на основі несформованого самостійного приватного криміналістичного вчення - вчення про загальний метод розслідування злочинів. Обгрунтовується новий структурний побудова приватних криміналістичних методик у світлі концепції зазначеного методу.
О.А. ВАГІН, А.П. ІСІЧЕНКО, А.Є. Чечетін ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗИСКНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТІ в редакції Федерального закону від 29 квітня 2008 р. N * 58-ФЗ 2008
Оперативно- розшукова діяльність в силу специфіки її засобів і методів добування інформації, переважно негласним характером, спряженості оперативно-розшукових заходів з обмеженнями конституційних прав і свобод, використання сприяння приватних осіб, у тому числі на конфіденційній основі, була і залишається предметом критики, дискусій і пильного інтересу юристів, філософів, політиків, правозахисників і пересічних громадян. Це пояснюється тим, що все таємне завжди викликало і викликає цікавість, породжує сумніви, містить передумови для зловживань, стає об'єктом не тільки правовий, але й моральної оцінки. Разом з тим оперативно-розшукова діяльність історично була і залишається ефективним і необхідним засобом боротьби зі злочинністю, забезпечення безпеки особи, суспільства і держави.
I. Російська Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник для студентів вузів / [О.Р. Російська і др.]; під ред. Є.Р. Російської. НЛ. Еріашвілі. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.2007. - 351 с. 2007
Наведено відповіді на теоретичні, організаційні та методичні питання призначення і виробництва судово-бухгалтерської експертизи, приклади складання висновку судового експерта-бухгалтера. Враховано особливості Експертної дослідження у кримінальних та цивільних справах (включаючи арбітражні спори), справах про адміністративні правопорушення. Велику увагу приділено порядку проведення експертного дослідження дотримання податкового законодательства.Подробно охарактеризовані об'єкти і методи здійснення доль-но-бухгалтерських експертних досліджень з окремих питань фінансово-господарської діяльності організацій, за якими на практиці допускаються порушення законодательства.Пособіе написано на основі сучасного законодавства з урахуванням останніх змін в нормативній базі, у тому числі з бухгалтерського обліку, аудиту, налогообложенію.Для студентів, викладачів, практикуючих експертів, юристів і аудиторів.
Є.Р. Россинская СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У ЦИВІЛЬНОМУ, АРБІТРАЖНОМУ, адміністративну та кримінальну ПРОЦЕСІ. Москва: НОРМА, 2006. 656 с. 2006
У книзі розглянуто теоретичні та організаційні засади судової експертизи, порядок призначення та виробництва експертиз у цивільному, арбітражному, кримінальному процесі, виробництві по справах про адміністративні правопорушення. Серйозну увагу приділено питанням оцінки і використання результатів експертиз в судочинстві. Щодо кожного роду експертиз вказані об'єкти і матеріали, які необхідно надати в розпорядження експерта, і питання, які підлягають вирішенню. Для практикуючих юристів, співробітників господарюючих суб'єктів, індивідуальних підприємців, науковців, студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також широкого кола читачів, які проявляють інтерес до судових експертиз.
І. Гриньків ХРОНИКИ СУДОВОГО Медіка-2. ЕЛІСТА. 2006 2006
Хроніки судового медика-2 »-друга книга Ігоря Гриньківа, що розповідає про роботу судово-слідчих органів і судово-медичних експертів Калмикії в розкритті тяжких злочинів проти життя людини, заснована на особистому досвіді автора і реальних подіях.
С.А.Шейфер слідчі дії. Видавництво «Самарський університет» 2004 2005
Дана робота продовжує розпочатий раніше автором аналіз слідчих дій, що розглядаються в якості способів отримання доказів. Результати досліджень були викладені в ряді книг, остання з яких «Слідчі дії. Система і процесуальна форма »опублікована в 2001 році видавництвом« Юрлітін-форм ». Ця книга, оскільки в ній висвітлені найбільш суттєві риси, притаманні усім слідчим діям, являє собою теоретичний фундамент пропонованої роботи.
І. Гриньків НАРИСИ судових медиків (досліди ексгумації) Еліста 2005 2005
Представлені увазі читача нариси написані судово-медичним експертом - практиком, людиною не самою поширеною медичної професії, лікарем вищої категорії, «Відмінник охорони здоров'я Російської Федерації», працюючим в Державній установі «Республіканське Бюро судово-медичної експертизи» Міністерства охорони здоров'я Республіки Калмикія з 1980 року. Події, відображені в них, - реальні, не вигадані, в них в той чи інший час особисто брав участь сам автор, який розраховує, що нариси можуть бути цікаві не тільки для медиків та працівників правоохоронних органів, а й для широкої публіки.
Могачем М.І. Серійні згвалтування. - М.: Логос, 2003. - 288 с. 2003
Справжня робота присвячена вивченню однієї з найбільш небезпечних категорій злочинців - серійних гвалтівників, які вчиняють сексуальні напади на жінок незалежно від їхнього віку.
Гуров А.І. Професійна злочинність: минуле і сучасність М., 1990 1990
Необхідність рішучої боротьби зі злочинністю відзначена і в положеннях нової редакції Програми КПРС. Реалії життя сьогодні продиктували необхідність знову повернутися до цього завдання. Але її рішення пов'язане з багатьма соціальними факторами і об'єктивно передбачає всебічне вивчення злочинності в динаміці.

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине