купить женские трусы недорого в украине
Arstiabihüvitiste
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
СОДЕРЖАНИЕ:
А.ТКачук.. Путівник по судовій системі: Судова система України у запитаннях та відповідях /Уклад. А.ТКачук. К.: ІКЦ"Леста" [Ін-т громад.сусп-ва],2007. - 68 с., 2007
У брошурі "Путівник по судовій системі: Судова система України у запитаннях та відповідях" подано інформацію про те, як побудована і діє в Україні судова система, розкривається механізм реалізації конституційного права громадян Ук-раїни на звернення до суду для захисту своїх прав і свобод, подається опис основних способів здійснення цього права. Брошура стане у нагоді не лише громадянам та представникам інститутів громадянського суспільства, але й представникам органів влади.
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Судова система в Конституції України.
Суди - самостійна гілка державної влади в Україні.
Які органи в Україні наділені правом здійснювати правосуддя?
За яким принципом будується система судів загальної юрисдикції?
Як побудована система судів в Україні?
Що таке спеціалізований суд?
Що таке місцевий суд?
До якого місцевого суду може звернутись громадянин у конкретній справі?
Що таке апеляційне оскарження?
Що таке апеляційні суди і чим вони відрізняються від місцевих?
Які кримінальні справи підсудні апеляційним судам у першій інстанції?
Що таке касаційне оскарження?
Яке призначення вищих спеціалізованих судів?
Вищий Господарський Суд
Вищий Адміністративний суд
Верховний Суд України
У якому складі діє Верховний Суд України?
У складі Верховного Суду України діють:
Що таке Пленум Верховного Суду України і що слід знати про його повноваження?
Що потрібно знати про судові палати Верховного Суду України?
Навіщо існує Конституційний Суд України та які його повноваження?
Хто може звернутися до Конституційного Суду?
Чи існують альтернативні способи вирішення спорів?
Які переваги третейського судочинства перед "звичайними" судами?
Які ще органи слід брати до уваги, розглядаючи судову систему України?
Що це за орган - Вища рада юстиції?
Що таке кваліфікаційна комісія суддів і яка її роль у системі судоустрою?
Хто може стати професійним суддею в Україні?
Навіщо потрібна "незалежність" суддів?
Як забезпечується незалежність суддів?
Що означає "спеціальна процедура" призначення чи звільнення судді?
Як визначається несумісність посади судді із іншими видами діяльності?
Що таке недоторканність судді?
Як можна вплинути на несумлінного суддю?
Яким чином може бути позбавлено суддю недоторканності?
Що таке суддівське самоврядування і навіщо воно потрібне?
ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ
Якими документами регламентується порядок звернення до судових органів?
Як ініціювати цивільну справу у загальному суді?
Які справи підвідомчі судам у цивільному процесі?
У якому складі суду проходить розгляд цивільних справ?
Як правильно оформити і подати позовну заяву?
В які терміни має бути підготовлено і розглянуто справу?
Що може бути підставою для звернення до суду у цих справах?
Чи є принципові відмінності між зверненням в адміністративнім справі та в цивільній справі?
Чи встановлюються строки для звернення з адміністративним позовом до суду?
Яким чином домогтись забезпечення позову?
Як визначити останній день закінчення процесуальних строків?
Які справи розглядають у категорії окремого провадження?
Хто може надати громадянину правову допомогу у суді?
СУДОВІ РІШЕННЯ
В якій формі приймають рішення суди?
Чим завершується розгляд цивільної справи по суті?
Чим завершується розгляд адміністративної справи по суті?
Що робити, коли ви не задоволені рішенням суду?
У чому особливість рішень Конституційного Суду України?
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Коли починається виконання судових рішень?
Як виконуються судові рішення?
Що таке виконавчі документи?
Хто і як забезпечує виконання судових рішень?
До яких дій може вдатися державний виконавець, коли боржник не хоче добровільно виконувати рішення суду?
Що слід пам'ятати та як діяти у разі отримання виконавчого листа?
Чи можливе закінчення виконання судового рішення?
Як забезпечується виконання рішень суду?
Які особливості виконання рішень адміністративних судів?
Чи передбачено відповідальність за невиконання судового рішення?
Суды и судьи:
  1. Н.А. Петухов. История военных судов России.Монография. 2011 - 2011 год
  2. Михайловская И.Б.. Суды и судьи: независимость и управляемость. - М: "Проспект", 2010 г. - 2010 год
  3. Российская Е. Р., Галяшина Е. И.. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. - Москва : Р76 Проспект,2010. - 464 с. - 2010 год
  4. Андрей Синявский. Мое последнее слово. Речи подсудимых на судебных процессах 1966 1974 - 1974 год
  5. Коллектив авторов. СУДЕБНЫЕ РЕЧИ известных русских юристов. Издание третье, исправленное. Государственное издательство ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОСКВА 1958 - 1958 год

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине