Головна → 
Право зарубіжних країн
ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Черниловский 3. М. Від Маршалла до Уоррена: (Нариси історії Верховного суду США). - М.: Юрид. літ., 1982. - 224 с. 1982
У монографін з використанням численної зарубіжної, насамперед американської, літератури та документів всебічно досліджується діяльність Верховного суду США майже за двохсотлітній період. Автор показує класову упередженість »політичну тенденційність вищої судової установи США, всієї американ-ської юстиції, аналізує окремі судові справи, теорію та історію конституційного нагляду, різні доктрини американських юристів, співвідношення діяльності Верховного суду і загальної політики американської адміністрації.
С. В. ФІЛІППОВ СУДОВА СИСТЕМА США, © Видавництво «Наука», 1980 1980
Монографія є однією з робіт з теми «Найважливіші галузі права США», що розробляється сектором проблем правового регулювання Інституту США і Канади АН СССР.В роботі розглядається процес формування судової системи США, її структура, розмежування юрисдикцій між судовою владою федерації та шта- тов, питання призначення і обрання суддів, а також діяль-ність американського суду як органу конституційного нагляду.

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине