Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Кримінологія → 
« Попередня Наступна »
А. І. Борговий. Кримінологія: Підручник для вузів / За заг. ред. д. ю. н., К82 проф А. І. Борговий. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і кримінологічна характеристика


Злочинний оборот наркотиків - сукупність злочинів, що посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів. Вони в кінцевому рахунку підривають здоров'я населення. До зазначених злочинів належать незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК РФ); незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 288 'КК РФ), порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 228 КК РФ); розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК РФ); незаконне культивування заборонених до обробітку рослини ний, що містять наркотичні речовини ( ст. 231 КК РФ); організація або утримання місць розпусти для споживання нарко-тичні засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК РФ); незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 233 КК РФ).
Загальна кількість зазначених зареєстрованих злочини ний в 2003 р. в Росії склало 181 688, у 2004 р. - 150 096.
Слід мати на увазі високу латентність злочинного обороту наркотиків, скоєного у вигляді промислу і на організованій основі, про що докладніше йдеться далі.
Серед реєстрованих діянь основну частку (95,6%) складають передбачені ст. 228 КК РФ - незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів або психотропних речовин. При цьому з п'яти складів злочинів, передбачених цією статтею, найбільший відсоток серед зареєстрованих складають незаконні придбання або зберігання без мети збуту наркотичних засобів або психотропних речовин у великому розмірі (ч. 1 ст. 228 КК РФ).
Підвищену ступінь суспільної небезпеки представляють злочини, пов'язані зі збутом наркотиків. З 1999 по 2004 р. питома вага таких злочинів зросла з 19,9 до 57%.
Значну суспільну небезпеку представляє організація або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК РФ). У тандемі з цим злочином знаходиться інше - схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Зазначені дії серед усіх зареєстрованих, пов'язаних зі злочинним обігом наркотиків, займають приблизно 1% фактів утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин і 0,5% - схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Однак і в цьому випадку вони вимагають підвищеної уваги, так як укладаються в залученні все нових осіб у незаконне споживання наркотиків, після чого багато хто з таких осіб стають учасниками злочинного обороту наркотиків. Без ефективної боротьби з ними число даних суб'єктів швидко зростає.
Особливий аспект кримінологічної характеристики - зв'язок злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків з організованою злочинністю.
Так, наприклад, в 2003 р. було виявлено 8615 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, вчинених групою осіб, 3392 - організованою групою (питома вага - 2,1%), в 2004 р. організованою групою здійснені 4802 виявлених злочину (4,1%).
У структурі злочинного обороту наркотиків значна питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів. У 2003 р. в Росії він становив 52%. Серед зареєстрованих злочинів особливо високим буває питома вага скоєних у великому і особливо великому розмірах. Їх питома вага у злочинному обороті наркотиків складає 85,4%.
Злочини, вчинені в даній сфері, відрізняються високим рівнем латентності. Аналіз наркоситуації в країні в цілому і в сфері злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, зокрема - тому свідчення.
Кількість злочинів, пов'язаних з наркотиками, за останні 10 років збільшилася в 10 разів. Однак ці цифри не відображають реальну обстановку, оскільки, за оцінкою експертів, виявляється не більше 10-15% таких злочинів. При загальновідомості переважання організованих форм злочинів зазначеної категорії в окремих регіонах країни випадки виявлення групових злочинів носять одиничний характер. Є регіони, де не виявляється жодного злочину у сфері незаконного обігу наркотиків, вчиненого організованими групами.
У той же час зниження числа таких фактів аж ніяк не свідчить про благополучний стан справ у сфері легального обігу наркотиків: в результаті проведених органами прокуратури перевірок в кожному п'ятому регіоні країни виявлено численні грубі порушення порядку виробництва, зберігання і використання наркотиків, які створюють умови для їх витоку в незаконний обіг. На чорному ринку має хо-ждение велика кількість наркотичних лікарських пре-Параті.
Висока латентність злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків, поряд з іншими факторами, не дозволяє повною мірою визначити масштабність і значимість розглянутої проблеми та її тісний зв'язок з організованою та іншої кримінальної злочинністю, проституцією, наркобізнесом і др .
Кримінологічна характеристика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків буде неповною без характеристики осіб, які їх здійснюють. Серед осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, чоловіки і жінки становлять майже близькі частки (відповідно 55 і 45%); дві третини (66,7%) - це молоді люди у віці 18-29 років, з них жінок 47, 8%; багато неодружених чоловіків і вдівців - 54,1%. У 16,5% чоловіків сім'ї розпадалися після вчинення переступив-лення. Серед осіб, які вчинили інші злочини, ця частка становить 11%. У гіршому становищі перебувають жінки: після вчинення злочину і засудження сім'ї у них розпалися в 20% випадків.
У розглянутої категорії осіб важче вирішуються питання створення сім'ї після засудження. Частка осіб, які створили сім'ю в період відбування покарання, склала 2% (серед осіб, які вчинили інші злочини, - 5%). Причому проблема створення сім'ї набагато важче вирішується у жінок: тільки 0,9% з них зуміли це зробити. Серед чоловіків таких майже в три рази більше (3%). Тим часом в системі ціннісних орієнтації у багатьох злочинців розглянутої категорії сім'я грає зовсім не головну роль.
Більшість осіб, зайнятих у незаконному обігу наркотиків, мають постійне місце проживання. Найбільшою відсоток осіб, які не мали житла або що не зберегли його після засудження, со-ставляют жінки - майже в два рази більше, ніж чоловіки.
Середній рівень освіти осіб, засуджених за злочини у даній сфері, трохи вища середнього рівня освіти осіб, засуджених за інші злочини (відповідно 9,6 і 9,3 бали). Причому даний показник у чоловіків на порядок вище, ніж у жінок, і становить відповідно 9,6 і 8,7 бала. Частка осіб, що мають середню спеціальну, неповна вища і вища освіта, майже в три рази більше частки осіб, які вчинили інші злочини, і становить відповідно 36,8 і 10,3%. У той же час значна частка осіб, вдосконалення-шівшіх злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, спеціальності не мають (32,5%).
Майже кожен третій (35,8%) до вчинення злочину ніде не працював, хоча абсолютна більшість їх проживало в міській місцевості (89%), незначна частина в робочих селищах (6%), у сільській місцевості (3%), іншої місцевості (0,2%). За даними Міністерства юстиції РФ, з числа засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків понад 70% не мали постійного джерела доходу, 55,7% з них були безробітними.
Наявність захворювання наркоманією - важлива обставина, підлягає аналізові при вивченні розглянутого виду злочинності. Воно враховується при виборі засобів боротьби, визна-леніі місця і ролі заходів медичного та іншого характеру. З числа осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, більшість (68%) є наркоманами. Разом з тим значна частина осіб (39%), до яких застосована така міра медичного характеру, як обов'язкове ліку-вання, хворими себе не визнають. Частка осіб чоловічої статі при цьому перевищує частку осіб жіночої статі майже в 12 разів.
Серед вчиняють злочини у сфері незаконного обо-рота наркотиків значну частку (48,7%) становлять особи, в діяннях яких містяться склади злочинів, передбачені ч. 1 ст. 228 КК РФ, - незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів у великому розмірі та ч. 2 ст. 228 КК РФ - ті самі діяння, вчинені в особливо великому розмірі. Питома вага осіб, вчиняли злочини, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 228 КК РФ: щодо наркотичних засобів або психотропних речовин у великому або особливо великому розмірах (ч. 3 ст. 228 КК РФ) - 8%; групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 228 'КК РФ) - 6% . Невелику частку складають злочини проти життя і здоров'я - 1,5%.
Чоловіками в порівнянні з жінками більше відбувається злочинів, кримінальна відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 228 КК РФ. У той же час жінки порівняно з чоловіками частіше скоюють такі злочини, як незаконні придбання, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великому розмірі без мети збуту; незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великому розмірі - 10,2% (чоловіки - 3,5%); діяння, передбачені ч. 1 ст. 228 'КК РФ, вчинені групою осіб за попередньою змовою, - 13% (чоловіки - 5%); діяння, передбачені ч. 1,2 ст. 228 'КК РФ, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, - 16% (чоловіки - 7%). Серед жінок порівняно з чоловіками майже в три рази більше осіб, засуджених за організацію або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК РФ), - відповідно 0,8 і 0,3%.
Середнє число судимостей у чоловіків перевищує середнє число судимостей у жінок майже в три рази і становить відповідно 2,9 і 1,0. Частка жінок з одного судимістю досягає 88,6%, чоловіків - 36,5%. Звідси випливає, що чоловіки мають більшу схильність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів після відбуття наказа-ня, тобто характеризуються підвищеною рецідівоопасностью.
Багато злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків відбуваються у стані наркотичного сп'яніння (35,4%). При цьому частка чоловіків становить 41,1%, жінок - 12,4%, Звідси напрошується природний висновок: стан наркотичного сп'яніння - шлях до скоєння злочину. Тому профілактика вживання наркотиків попереджає вчинення наркоманами злочинів.
Аналіз кримінологічних властивостей осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, дозволяє скласти соціально-кримінологічний збірний портрет. Серед чоловіків переважають особи молодого віку, що не мають сім'ї, постійного місця проживання, мають загальну середню освіту і спеціальність, що не вживають наркотики, неодноразово судимі. Серед жінок переважають особи більш старшого віку, які мають сім'ї, постійне місце проживання, неповну середню освіту і спеціальність, не споживають наркотики, не засуджені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине