Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Кримінологія → 
« Попередня Наступна »
А. І. Борговий. Кримінологія: Підручник для вузів / За заг. ред. д. ю. н., К82 проф А. І. Борговий. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття індивідуального попередження злочинів


Індивідуальне попередження злочинів - це, перш за все, вплив на тих осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів, а також на навколишнє їх соціальне середовище. Даний вид діяльності являє собою цілеспрямовану роботу з конкретною людиною та її найближчим окру-жением.
Об'єктами такого попередження є індивіди, поведінку й спосіб життя яких свідчать про реальну можливість вчинення ними злочинів. Погляди, мотиви, система ціннісних орієнтації особистості можуть стати підставою для надання на неї запобіжного впливу лише в тому випадку, коли ці погляди, мотиви, орієнтації проявились в антигромадську поведінку.
Виходячи з описаного раніше механізму злочинної поведінки індивідуальне попередження повинно бути спрямоване на особистість та її негативні риси, на середу, формуючу цю особу, а також на умови, обставини, ситуації, що сприяють або полегшують вчинення кримінально караних діянь. При цьому слід мати на увазі, що мова йде про безпосередню діяльність відповідних суб'єктів, тобто тих, від кого виходить такий вплив.
Підсумовуючи сказане, можна сформулювати наступне визначення: індивідуальне попередження злочинів - це діяльність державних і утворених відповідно до закону недержавних органів, організацій та їх представників по виявленню осіб, від яких, судячи з об'єктивно встановленим даними, можна очікувати скоєння злочинів, і наданню на них і навколишнє їх соціальну мікросередовище позитивного коригуючого впливу.
Заходи індивідуального попередження, що реалізуються стосовно особи, відіграють роль такого соціального інструменту, який покликаний нейтралізувати або усунути внутрішні негативні риси цієї особистості та її поведінки. Коли ж вплив спрямований на соціальну мікросередовище, то нейтралізуються або усуваються зовнішні негативні елементи матеріального і духовного порядку, що деформують особистість (несприятливі матеріальні та побутові умови життя індивіда, негативні міжособистісні відносини і проч.
).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине