Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева-М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Відповідальність держав


Згідно цього принципу будь-яка держава несе політичну або матеріальну відповідальність у рамках своїх зобов'язань, передбачених договірними або іншими нормами міжнародного права в галузі охорони навколишнього середовища. Даний принцип закріплений у Принципі 13 Декларації РІО-92, який зобов'язує держави співробітничати з метою розробки додаткових міжнародно-правових норм, що стосуються відповідальності за негативні наслідки екологічного збитку, що завдається діяч-ності, яка ведеться під їх юрисдикцією і контролем, районам, на-що ходять за межами їх юрисдикції. Принцип відповідальності го-сударств в чіткій формі відображений також в ст. 12 Конвенції з запобігання-обертанню забруднення Середземного моря 1976 р., в п. 2 ст. 139 та п. 1 ст. 235 Конвенції ООН з морського права 1982 р.
Крім політичної та матеріальної відповідальності держави несуть цивільно-правову відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому середовищу її фізичними або юридичними особами або особами, що діють під її юрисдикцією або контролем. Цей вид відпові-ності передбачений у Принципі 13 Декларації РІО-92, ст. 3 Лон-донського протокол 1992 р. до Конвенції про цивільну відповідальність за забруднення нафтою 1969 р., п. 7 ст. 2 Конвенції про цивільну відповідальність за шкоду, завдану навколишньому середовищу небезпечними речовинами 1993 р., п. 1 ст. IV Конвенції про міжнародну відпові-ності за шкоду, заподіяну космічними об'єктами 1972 р., ст. 3 Конвенції про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної енергії 1960 р., п. "до" ст. 1 Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 р. і ін
Держави згідно Принципу 13 Декларації РІО-92 повинні розробляти національні закони, що стосуються відповідальності за збиток, що наноситься жертвам забруднення та інших видів екологічно шкідливої ??діяльності , і компенсації такої шкоди,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине