Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Кримінологія → 
« Попередня Наступна »
А. І. Борговий. Кримінологія: Підручник для вузів / За заг. ред. д. ю. н., К82 проф А. І. Борговий. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Особливості боротьби з жіночою злочинністю


Попередження жіночої злочинності - це частина попередження злочинності в цілому, але воно має і певну специфіку, цілий комплекс спеціальних заходів, спрямованих на захист прав жінок.
Як стратегічну мету у доповіді на IV Всесвітній конференції щодо становища жінок (Пекін, 4-15 вересня 1995 року) передбачено «зміна структури і цілеспрямоване розподіл державних асигнувань з метою заохочення економічних можливостей жінки і рівного доступу до виробничих ресурсів і задоволення спеціальних освітніх і медичних потреб жінок, особливо які живуть в умовах убогості ».
Постановою Уряду РФ від 8 січня 1996 р. № 6 розроблена і затверджена Концепція поліпшення становища жінок в Російській Федерації, в якій з метою поліпшення становища жінок передбачається домагатися створення умов і правових норм, необхідних для здійснення на практиці конституційного принципу рівних прав і рівних можливостей; використовувати досвід, накопичений у різних регіонах Російської Федерації; забезпечити координацію дій на федеральному, регіональному та міжнародному рівнях. Ці загальні цілі намічалося вирішувати паралельно з поліпшенням соціально-економічного становища в країні, і тому інтереси жінок повинні бути враховані в даному випадку максимально.
Федеральні програми щодо посилення боротьби зі злочинністю, що мають велике профілактичне значення, містили ряд конкретних пропозицій як загального, так і спеціального характеру, що мають безпосереднє відношення до забезпечення нормальної життєдіяльності жінки, захисту сім'ї, боротьби з насильницькими і економічними злочинами і т. п. Однак вузькоспеціальних заходів, спрямованих безпосередньо на захист жінки, в даних програмах не містилося. І як зазвичай, проблемою була реалізація програм.
Механізм соціальної інерції, що виявляється по відношенню до сім'ї, дітям, вплив традицій і звичаїв робить на жінку значно більший вплив, ніж на чоловіка. Ця обставина в заходи соціальної профілактики, як правило, не враховується. Не враховується і інший фактор: як би не змінювалися умови життя в сім'ї, виховання дітей, стосунки в сім'ї визначаються в основному жінкою. Найчастіше непосильні труднощі побуту призводять жінок до алкоголізму, наркоманії, антисоціальної поведінки. Всі ці обставини стають предметом уваги тоді, коли вони вже набули стійкого характеру та їх зміну досить проблематично.
Застосування общепредупредітельное заходів розраховане на великі соціальні групи, матеріальне становище яких достатньо одноманітно. Але далеко не повно враховуються при видачі допомоги на утримання дітей рівень доходів в сім'ї та ряд інших факторів. Тому надання профілактичної матеріальної допомоги часто буває неефективним.
В умовах розшарування населення важливий облік дифференцирующих факторів, їх вплив на формування різних типів поведінки жінки в залежності від приналежності її до певної соціальної групи. У кінцевому підсумку саме належність жінки до тієї чи іншої соціальної групи визначає ступінь незадоволеності матеріальних потреб, протиріччя між матеріальними і духовними потребами. Нині існуючі нормативні акти, спрямовані на поліпшення умов побуту родини, жінки, виховання дітей, житла, враховують в основному число дітей або ступінь забезпеченості житлом; крім того, виходять з положення, що саме батьки є захисниками дітей. Проте досвід проведення приватизації житла показав, що інтереси дітей при продажу, обміні приватизованих квартир батьками з антигромадською поведінкою не враховувалися раніше і слабко враховуються зараз.
Кількість жінок-злочинниць без постійного місця проживання значно менше, ніж аналогічне число чоловіків, але число таких жінок збільшується щорічно. Недосконалість жител-ного законодавства, суперечливість окремих його норм, що дозволяють вільно розпоряджатися приватизованим житлом, ослаблення або повна відсутність контролю з боку громадськості та владних структур за їх використанням сприяють тому, що в кінцевому результаті не тільки сама жінка, але й цілі родини опиняються без житла .
Характер злочинів, скоєних жінками, опитування злочинниць дають підстави зробити висновок про те, що якби профілактична робота була проведена в момент зародження конфліктної ситуації, то багато злочинів не були б здійснені. Це положення відноситься до питань запобігання злочинів у жінок, що виникають не тільки на сімейно-побутовому грунті, але і у виробничих колективах. Тільки 30-35% опитаних злочинниць вважали, що в сімейному житті і в побуті неможливо уникнути серйозних конфліктів, скандалів.
Ослаблення або майже повне зникнення контролю за поведінкою, конфліктними ситуаціями з боку колективу, громадськості було обумовлено існуючим раніше тотальним контролем з боку партійних органів і призвело до негативних наслідків. В даний час починають на інших засадах і в інших формах створюватися громадські жіночі організації в країні: професійні, по роботі серед жінок, дітей, на захист сім'ї і т. п. Таких організацій в цілому по Росії створено вже більше тисячі. Набирають силу та комісії при виконавчих органах з питань сім'ї та дитинства. Їх активність також стає все більш за предметної, і вони намагаються розробити такі заходи, які допомогли б кращої адаптації жінок до сучасних умов.
Як показують кримінологічні дослідження, великий резерв для поповнення контингенту злочинниць становлять жінки, ведуть аморальний спосіб життя, вчиняють різні антигромадські проступки. На жаль, моральним, духовним питань в останні роки в суспільстві приділяється дуже мало уваги. А між тим аморальність у суспільстві настільки велика, що «настав час прийняти закон про захист моральності і передбачити в ньому заходи боротьби з цим найнебезпечнішим злом: економічні, ідеологічні, виховні, медичні, правові».
Профілактичне значення має система підготовки та перепідготовки кадрів. При цьому необхідно враховувати особливості життєдіяльності жінок різного контингенту, в тому чис-ле матерів, які повернулися після відпустки по догляду за малолітніми дітьми, жінок, які відбувають покарання, і т. п. Важливі програми професійного навчання жінок, що відчувають особливі труднощі при влаштуванні на роботу, але при цьому необхідний детальний, диференційований підхід до різних груп жінок.
Велика частка жінок зайнята в малому бізнесі, і їм важливо надавати цілеспрямовану підтримку, в тому числі і в оволодінні нормативними правовими матеріалами.
У числі спеціальних заходів повинні знайти відображення не тільки декларація про рівні права, але і вирішення питання про те, які функції жінки в суспільстві. Ця проблема складна, дискусійна, але вибір основного напрямку для сучасного раз-розвитку суспільства необхідний. Тільки тоді спеціальні заходи, за-щіщают права жінок, можуть бути ефективними.
Необхідно також враховувати, що у жінок всяка діяльність більшою мірою, ніж у чоловіків, опосередковується суб'єктивними обставинами. Це чітко проявляється при дослідженні злочинниць: у житті злочинниць значно більше криміногенних обставин, ніж у законослухняних жінок. Дійсно, за даними кримінологічних досліджень, близько 70% неблагополучних сімей своїм основним джерелом неблагополуччя мали батьківську сім'ю з асоціальної і антигромадської орієнтацією.
Дослідження показують, що скоєні злочини на жінку чинять сильніший вплив, ніж на чоловіка. Вона значно повільніше долає інерцію злочинної діяльності, значно важче і складніше включається в процес ресоціалізації. Тому важливо визначити долі злочинниць, які відбули покарання. Вони потребують особливої ??уваги та допомоги в працевлаштуванні. Більшості з них нікуди повертатися, сім'ї розпалися, зв'язки з дітьми порушені, навички роботи втрачені. Необхідні спеціальні заходи по їх реабілітації та поверненню в життя суспільства.
Рішення трудових і побутових проблем жінок, які відбули покарання, які не мають постійного місця проживання, постійного джерела доходу, має стати проблемою не тільки суспільства, а й держави. Ці обставини вимагають розробки цілеспрямованих заходів у кожному конкретному випадку.
Заходи щодо попередження та запобігання злочинів, скоєних жінками, можна розділити на кілька груп:
довготривалі, пов'язані з необхідністю розробки національної програми зі становища жінок, спрямовані на загальне поліпшення всіх сфер життєдіяльності жінок і вдосконалення морального клімату в суспільстві; особлива увага повинна бути звернена на ступінь задоволення потреб; розробка системи заходів, спрямованих на підвищення законності в суспільстві, включаючи не тільки оцінку існуючих заходів, а й систему контролю за їх виконанням, систему захисту прав жінок на виробництві, в сім'ї;
розробка системи виховних заходів з урахуванням особливостей формування поведінки жінки; аналіз обстановки на виробництві, в сім'ї, в побуті з метою виявлення чинників, що провокують жінок на вчинення злочинів; підвищення соціального контролю за виконанням жінкою сімейних ролей;
заходи, спрямовані на запобігання конкретних пре-ступленій, скоєних жінками. У цьому випадку застосовується загальна методика попередження, однак з урахуванням особливостей здійснення злочинів жінками;
заходи, спрямовані на запобігання різних правопорушень, що призводять до скоєння злочинів, таких як, наприклад, пияцтво, вживання наркотиків і т. п.;
надання допомоги жінкам, що ведуть антигромадський спосіб життя;
надання допомоги жінкам, які відбувають термін позбавлення волі в ВТУ;
надання допомоги жінкам, які відбули термін покарання, в адаптації до життя на волі. На Всесвітній конференції з прав людини (Відень, 1993 р.) питання про правове становище жінок вперше були винесені на обговорення в якості самостійних пунктів порядку денного. Постановою Уряду РФ від 8 січня 1996 р. № 6 було затверджено Концепцію поліпшення становища жінки в Російській Федерації, що визначає загальну стратегію і пріоритетні напрями державної політики щодо жінок та націлена на реалізацію принципу рівних прав і свобод, створення рівних можливостей для жінок і чоловіків у Відповідно до Конституції РФ, міжнародними зобов'язаннями Росії та рекомендаціями IV Всесвітній конференції щодо становища жінок з урахуванням реальної соціально-економічної ситуації в сучасній Росії. Це можна розглядати як серйозний внесок у загальне попередження жіночої злочинності.
Що стосується правоохоронної діяльності, то при вирішенні питань про притягнення жінки до кримінальної відповідальності, її покарання вкрай важливо враховувати, чи не знаходиться вона в стані вагітності, чи має дітей, керуватися серед інших обставин інтересами виховання дітей і можливістю збереження повноцінної сім'ї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине