Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Кримінологія → 
« Попередня Наступна »
А. І. Борговий. Кримінологія: Підручник для вузів / За заг. ред. д. ю. н., К82 проф А. І. Борговий. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Особливості боротьби з державною злочинністю


Виявлення причинного комплексу, що породжує державну злочинність, - необхідна умова цілеспрямованої боротьби з нею. Акцент робиться на попередження злочинних проявів. Це дозволяє рідше вдаватися до заходів кримінально-правової репресії, робить чистіше моральну атмосферу суспільства, дозволяє повніше реалізувати принцип демократизації суспільних відносин.
Боротьба з державною злочинністю на загальнодержавному рівні означає проведення комплексу заходів, спрямованих на вихід Росії з важкого економічного, політичного, соціального та духовно-моральної кризи, в якому вона знаходиться з кінця XX в. Ці заходи не спрямовані прямо на ло-калізаціі державних злочинів, але розмивають або поетапно локалізують дію причин, що їх породжують.
В системі попередження злочинності багато наукові та практичні працівники на перше місце ставлять заходи загального попередження (виховна робота, акцент на соціальну збалансованість суспільства, своєчасність розтину і реагування на вогнища соціальної і національно-етнічної напруженості та ін ). Це вірно, оскільки заходи спеціального попередження відіграють підлеглу роль стосовно загальносоціального попередження. Те, що під силу суспільству і державі, не можуть вирішити одні правоохоронні органи і спецслужби своїми методами і засобами. Водночас взаємозв'язку загальної та спеціальної систем попередження державної злочинності - внутрішня, органічна.
Об'єктом профілактичного впливу виступає система причин і умов, що визначають вчинення державних злочинів. Опитування 500 оперативних і слідчих працівників органів безпеки показав, що на перше місце в системі запобіжних заходів 70% опитаних поставили необхідність посилення виховної роботи в масах. Це логічно, оскільки в розглянутих причинах визначальне місце займали-маєт негативний інформаційно-ідеологічний вплив на особистість ззовні. Такий вплив може носити релігійний, псевдорелігійний, політичний і інший характер. Протиставити даного впливу (при відсутності можливості повної ліквідації зазначеної причини) можна добре організоване виховання, яке дозволить значно знизити сприйнятливість окремої категорії громадян до негативного інформаційного потоку. Значним є профілактичний потенціал правового виховання, хоча система такого виховання в роки реформ була практично зруйнована '.
Серед заходів, спрямованих на викорінення державної злочинності, називаються також необхідність аналізу складних соціальних процесів і явищ з метою своєчасного розкриття негативних аспектів і своєчасного реагування на них. Важливо попередження полегшеного і непродуманого підходу до вирішення соціальних проблем, проявів бюрократизму і байдужості до інтересів людей. Особливо гостро ставиться питання про що мають місце факти порушення принципу соціальної справедливості. З зазначеними профілактичними фак-торами кореспондує іншого - посилення державного контролю за сферами праці та споживання. Зростання соціальної диференціації не відповідає міру вкладеної праці тих, хто опинився «нагорі», і тих, хто перебуває за межею бідності. Ідея декларування доходів знаходить широке розуміння серед населення, але стосується дуже вузької категорії громадян (деяких державних службовців).
В цілому аналіз показав визначальне значення економічних заходів в боротьбі з державною злочинністю, оскільки з посиленням контролю за сферами праці та споживання пов'язані такі заходи, як підвищення якості організації виробництва (39% опитаних); активне включення важелів економічного, ринкового стимулювання в розвиток нових про-суспільних відносин (28%); впровадження новітніх досягнень науки і техніки у виробництво і побут (21%); подальше вдосконалення профілактичної роботи (41%); посилення уваги до якості роботи правоохоронних органів (39% ); вдосконалення законодавства про державні злочини (24%); поліпшення взаємодії державних органів і громадських організацій (20%).
Випереджувальна роль профілактики перед іншими формами боротьби з державною злочинністю не означає, що своєчасному розкриттю вчиненого злочину та притягнення до відповідальності винного надається другорядне значення. Чітка робота правоохоронних органів і реалізація на ділі принципу невідворотності відповідальності самі по собі також надають общепревентівное вплив на окремих нестійких громадян.
Невідворотність відповідальності за державний злочин означає, що жоден факт протиправного діяння не повинен залишитися без уваги, правової оцінки і осуду скоєного від імені держави. Однак не за кожен подібний факт може послідувати кримінальне покарання, якщо для цього є правові підстави. Мова йде не тільки про діючу в КК РФ системі підстав звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Реалізована на практиці і сприймається суспільною свідомістю невідворотність відповідальності є потужним спонукальним чинником роботи заохочувальних норм КК РФ. Згідно з приміткою до ст. 275 КК РФ особа, яка вчинила державну зраду, шпигунство, насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільним і своєчасним повідомленням органам влади або іншим чином сприяло запобіганню подальшого шкоди інтересам Російської Федерації і якщо в його діях не міститься інше складу злочину.
Профілактика як метод боротьби з державною злочинністю потребує подальшого вдосконалення по декількох напрямках. Насамперед профілактика повинна відродитися як пріоритетний напрямок діяльності органів ФСБ, висшійпоказатель професійної майстерності. Требуется законодавча регламентація профілактичної роботи всіх правоохоронних органів. Нормативно повинні бути закріплені такі важливі компоненти профілактичної діяльності, як підстави профілактики; форми і методи її здійснення; документальне оформлення; коло суб'єктів профілактики і т. п. Тільки за цих умов відомчі підзаконні акти не будуть істотно відрізнятися в залежності від того, в якому правоохоронному органі і спецслужбі йдеться про профілактику.
Нарешті, успішно проведена профілактика повинна виступати свідченням професійної зрілості та результативності оперативного працівника і слідчого. Однак організаційно слід продумати комплекс заходів, щоб уникнути арифметичного підходу до оцінки цього важливого напрямку оперативно - службової діяльності.
Ефективність боротьби з державною злочинністю безпосередньо залежить від якості кримінального законодавства, покликаного в свою чергу реалізувати конституційні вимоги про забезпечення безпеки держави (ст. 13, 55, 71, 82, 114 Конституції РФ). Складний процес переходу України до ринкових відносин не знайшов у ході кодифікації кримінального законодавства відповіді на головне питання: якою мірою і засобами яких складів державних злочинів повинна забезпечуватися економічна безпека Російської Федерації?
Існує позиція, згідно з якою «ті сфери економічних відносин, де державі належать монопольні права (переміщення товарів і цінностей через митний кордон, здійснення валютних операцій та випуск в обіг неофіційних грошових знаків, неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті), забезпечення їх безпеки має бути реалізовано, а при виниклу загрозу - захищено засобами складів державних злочинів »1.
У системі державних злочинів нового КК РФ виявилася найбільш слабо захищеним ланкою саме економіч-
Організовапная прсступпость-3. С. 210.
Кевкаючи безпеку. Більш того, в умовах важкої економічної кризи захисна функція кримінального законодавства з позицій державних інтересів не тільки не була посилена, а, навпаки, ослаблена. У новому КК РФ лише один склад Дівер-ці (ст. 281), необгрунтовано скасований в КК УРСР 1 липня 1994 р., а тепер знову відновлений в іншій редакції, виконує явно в недостатньому обсязі функцію захисту економічної безпеки. Без достатньої аргументації переведені з державних в загальнокримінальної злочину наступні склади: контрабанда, незаконні операції з валютними цінностями, фальшивомонетництво, випуск в обіг неофіційних грошових знаків.
В ряду факторів, що впливають на ефективність боротьби з державною злочинністю, велике значення має правоохоронна діяльність, і зокрема якість роботи правоохоронних органів і спецслужб. Основне навантаження тут лягає на органи ФСБ, покликані здійснювати контррозвідувальну діяльність, боротьбу із злочинністю і вести розвідувальну роботу. У 90-і рр.. функції органів держбезпеки (МСБ, АФБ, МБ, МБВД, ФСК, ФСБ) зазнали змін у зв'язку з наростаючим включенням їх в боротьбу з найбільш небезпечними формами злочинності (корупція, тероризм, організована злочинність, наркобізнес, незаконний оборот зброї та ін.) Об'єктивно це пов'язано з важкою кримінологічної характеристикою злочинності в країні. Крім прямої компетенції (склади державних злочинів) розширилася сфера альтернативної компетенції. Стосовно до багатьох злочинів органи ФСБ ведуть боротьбу спільно з органами МВС та прокуратури без жорсткого розмежування компетенції (ст. 151 КПК України).
Якість роботи спецслужб залежить від того, наскільки вони мобільні, інтегровані в залежності від розв'язуваних завдань, який професійний рівень їх співробітників, як поставлена ??координація та взаємодія між ними та іншими правоохо-ранітельнимі органами.
Акцент в профілактичної діяльності на локалізацію або погашення причин, що породжують державну злочинність, робить участь органів ФСБ у попередженні державного-ських злочинів багатоланковим і багаторівневим. По-перше, у разі виходу органів державної безпеки на ті причини загальносоціального рівня, в ліквідації яких вони не мають реальних можливостей брати участь, необхідно звернути на них увагу відповідних державних органів або громадських організацій. Тут вони виконують функції сигнализирующего, а у випадках, передбачених законом, - контролюючого органу (наприклад, при внесенні подань про причини й умови скоєння державного злочину по розслідуваних кримінальних справах). По-друге, можуть бути виявлені причини загальносоціального значення, в локалізації яких органи ФСБ мають реальну можливість брати участь спільно з іншими державними органами і громадськими організаціями (наприклад, участь у межах своєї компетенції у виховній роботі громадян). По-третє, необхідно встановлення органами ФСБ причин і умов, які можуть бути локалізовані або усунені їх можливостями (наприклад, реагування на серйозні факти порушення режиму таємності, правил поведінки окремих громадян при знаходженні за кордоном і т. д.).
Причини, генеруючі державну злочинність, повинні бути предметом постійного і глибокого аналізу в рамках оцінки оперативної обстановки. Незнання тенденцій розвитку причинності, тих вогнищ породження злочинності, в основі яких лежать, як правило, протиріччя, що досягли рівня конфлікту, робить участь правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю рефлекторно-ситуативним і по суті позбавленим стратегічної перспективи.
Локальне попередження державного злочину має будуватися шляхом впливу на всі елементи механізму реалізації причинності. Перше - це не допустити криміногенного «дозрівання» взаємодіючих сторін (особистості та сприяють умов зовнішнього середовища). Друге - за наявності криміногенне ™ сторін не допустити їх з'єднання, взаємодії. Третє - при відбулося взаємодію сторін не дати можливості розвитку злочинного посягання далі попередньої злочинної діяльності (готування чи замаху) і не допустити завершення злочину, з яким пов'язане настання шкідливих (іноді незворотних) наслідків.
Боротьба з злочинністю вимагає не тільки знань і досвіду, а й всілякої підтримки з боку суспільства і держави, під-няття престижу цієї благородної, але небезпечної роботи. Не можна допускати, щоб ті, хто у своїй повсякденній діяльності втрачає здоров'я і ризикує життям в ім'я захисту інтересів суспільства і держави, виявилися незахищеними в моральному, соціальному та інших планах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине