купить женские трусы недорого в украине
нові реферати
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
Алексєєв С. С. Загальна теорія права. Том ІІ, 2011, 2011
У т. II курсу продовжено розгляд проблем, що містяться в т. I: тут, за задумом автора, отримали своє втілення і розвиток ідеї та теоретичні положення, висунуті на основі загально філософських , общесоциологических міркувань в першому томі (М., Юрид. літ., 1981). Однак матеріали т. II мають і самостійне значення. Засновані на узагальненні фактичних даних, які відносяться до догми права і техніці юриспруденції радянського права, вони охоплюють найважливіші розділи загальнотеоретичних правових знань, безпосередньо пов'язані з конкретними юридичними науками, юридичною практикою.
Загальна теорія права. Том ІІ, 2011
Розділ сьомий. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Глава 21. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
1. Поняття механізму правового регулювання.
2. Різні підходи, або аспекти.
3. Інструментальний, спеціально-юридичний аспект МПР.
4. Психологічний аспект МПР.
5. Соціальний механізм дії права.
6. Основний аспект.
Глава 22. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1. Структура МПР.
2. Стадії правового регулювання та основні елементи МПР.
3. Підсистеми в МПР.
4. Елементи МПР, питання догми права і техніки юриспруденції.
Розділ восьмий. НОРМА ПРАВА
Глава 23. НОРМА ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ
1. Норма права. Відправні моменти її характеристики.
2. Юридична норма і спеціалізація права.
3. Норма-припис.
4. Логічна норма.
5. Норма права і індивідуальне державно-владне розпорядження. Акти-директиви.
6. Принципи права, загальні дозволу і заборони як нормативні явища.
Глава 24. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА
1. Поняття структури норми права.
2. Зовнішнє вираження структури норми права в тексті нормативних юридичних актів.
3. Структура логічної норми.
4. Структура норми-розпорядження.
Глава 25. ВИДИ НОРМ ПРАВА
1. Підстави підрозділи норм права на види.
2. Регулятивні і охоронні норми.
3. Різновиди регулятивних норм.
4. Спеціалізовані норми. Узагальнюючі приписи.
5. Різновиди юридичних норм, що розрізняються за характером їх зв'язку з індивідуальним регулюванням.
6. Основні, деталізують і варіантні норми. Асоціації норм.
7. Загальні та особливі норми. Рекомендаційні норми.
Розділ дев'ятий. ПPAВООТНОШЕНІЕ
Глава 26. ПРАВОВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ
1. Поняття правовідносини.
2. Правовідносини - правовий зв'язок.
3. Правовідносини в системі відносин класового суспільства.
4. Правовідносини в МПР.
5. Правовідносини і регульоване правом суспільне ставлення.
6. Склад (елементи) правовідносин.
Глава 27. ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН
1. Підстави класифікації правовідносин.
2. Загальні і конкретні правовідносини.
3. Відносні і абсолютні правовідносини.
4. Регулятивні і охоронні правовідносини.
5. Правовідносини активного і пасивного типів.
6. Галузеві правовідносини.
Глава 28. ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИНИ. Суб'єктивні права
1. Юридичне та матеріальне утримання правовідносини.
2. Суб'єктивне право. Право і інтерес.
3. Структура суб'єктивного права. Правомочність.
4. Право вимоги.
5. Право на свої активні дії.
6. Різновиди правочинів на активні дії.
7. Домагання.
8. Юридична обов'язок.
9. Закономірності зв'язку суб'єктивного права і юридичного обов'язку у правовідносинах.
10. Співвідношення юридичного та матеріального утримання у правовідносинах.
11. Правовідносини з простою і складною структурами.
Глава 29. СУБ'ЄКТ ПРАВА
1. Поняття суб'єкта права. Правосуб'єктність.
2. Правосуб'єктність у МПР. Правовий статус.
3. Види правосуб'єктності.
4. Правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність. Деликтоспособность.
5. Види суб'єктів права.
6. Деякі особливості конкретних видів суб'єктів радянського права.
Глава 30. Об'єкт правовідносини
1. Поняття об'єкта правовідносини.
2. Загальне визначення об'єкта правовідносини.
3. Наукове та прикладне значення теорії «об'єкт - матеріальне і нематеріальне благо».
4. Особливості об'єкта правовідносини в галузях радянського права.
Глава 31. ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ. ФАКТИЧНИЙ СКЛАД
1. Поняття юридичного факту.
2. Юридичні факти в МПР.
3. Теоретичне і прикладне значення питань про юридичних фактах.
4. Класифікація юридичних фактів за вольовому принципом. Юридичний факт - дія.
5. Правомірна дія.
6. Неправомірна дія.
7. Юридичні події.
8. Інші види (класифікації) юридичних фактів.
9. Фактичний склад.
10. Правові наслідки, породжувані незавершеними фактичними складами.
11. Інші з'єднання юридичних фактів.
12. Юридико-фактична характеристика підстав юридичної відповідальності.
Розділ десятий. ПРАВОВИЙ АКТ
Глава 32. ПРАВОВИЙ АКТ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ, ВИДИ
1. Поняття правового акту.
2. Основні риси правових актів.
3. Правові акти в МПР.
4. Теоретичне і практичне значення проблеми.
5. Види правових актів.
Глава 33. НОРМАТИВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ АКТ
1. Поняття нормативного юридичного акту.
2. Нормативний юридичний акт як джерело права.
3. Множинність джерел права в експлуататорських суспільствах.
4. Нормативні юридичні акти в соціалістичному суспільстві.
5. Нормативний акт-форма права: юридичне вираження волі законодавця і форма словесно-документального викладу змісту акту.
6. Термінологія.
Глава 34. СИСТЕМА НОРМАТИВНИХ ЮРИДИЧНИХ АКТІВ
1. До постановки питання.
2. Система законодавства.
3. Закони та підзаконні нормативні юридичні акти (загальна характеристика).
4. Закони.
5. Укази, що вносять зміни до чинних законодавчих актів.
6. Підзаконний нормативний акт.
7. Галузі законодавства.
Глава 35. ДІЯ НОРМАТИВНОГО ЮРИДИЧНОЇ АКТА
1. Дія нормативного юридичного акту. Межі дії.
2. Дія нормативного юридичного акту в часі.
3. Принцип негайної дії нормативних юридичних актів.
4. Зворотній сила нормативного акту.
5. Збереження дії («переживання») нормативного юридичного акту.
6. Дія нормативних юридичних актів у просторі і по особам.
7. Колізії між нормативними актами. Колізійні норми.
Глава 36. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ В ПРАВІ
1. Поняття систематизації в праві.
2. Кодифікація права.
3. Інкорпорація.
4. Офіційна інкорпорація.
5. Звід законів.
6. Неофіційна інкорпорація. Довідково-інформаційна робота.
Глава 37. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
1. Поняття юридичної техніки.
2. Види юридичної техніки.
3. Юридична термінологія.
5. Засоби словесно-документального викладу змісту нормативного акта.
6. Техніко-юридичні прийоми.
7. Законодавча стилістика.
8. Техніка індивідуальних актів.
Глава 38. ТЛУМАЧЕННЯ В ПРАВІ
1. Поняття юридичного тлумачення (інтерпретації).
2. «Подвійна» природа тлумачення. Тлумачення і застосування права.
3. Об'єкт тлумачення.
4. Тлумачення як пізнання.
5. Способи тлумачення.
6. Співвідношення способів тлумачення.
7. Логічне та спеціально-юридичне тлумачення.
8. Результати тлумачення.
9. Роз'яснення нормативних актів. Обов'язковість тлумачення.
10. Інтерпретаційні акти.
11. Тлумачення індивідуальних актів.
Розділ одинадцятий. Правозастосовчої діяльності
Глава 39. Правозастосовчої діяльності: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ
1. Правозастосовна діяльність як частина техніки юриспруденції.
2. Юридичне пізнання. Його особливості при застосуванні права.
3. Принцип об'єктивної істини.
4. Юридична справа.
5. Основні стадії застосування права.
Глава 40. Правозастосовна ДІЇ
1. Стадії застосування права та правозастосовні дії.
2. Встановлення фактичних обставин.
3. Юридичні докази. Доведення.
4. Вибір і аналіз юридичних норм.
5. Правова кваліфікація.
6. Рішення юридичної справи.
7. Акт застосування права.
8. Правозастосовні дії при прогалинах у праві.
9. Виконання рішення по юридичній справі.
ПІСЛЯМОВА
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Історія держави і права:
  1. Ігор Андрійович Ісаєв Камир Ібрагімович Батир . Історія держави і права зарубіжних країн. 2012 - 2012 год
  2. Алексєєв С. С. Загальна теорія права. Том I, 2011 - 2011 год
  3. Ф.Ф. Омельченко. Загальна історія держави і права ».2011 - 2011 рік
  4. Володимирський-Буданов М. Ф.. Огляд історії російського права.М.: Видавничий дім «Територія майбутнього», 2005. - 800 с. - 2005 р.
  5. Проценко Ю.Л.. Давньоруська держава і право: Лекція. - К.: Видавництво ВолДУ, 2000. - 60 с. - 2000

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине