Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева-М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 3. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


Найбільш представницькою (більше 160 держав-членів) і авторитетних з міжнародних (міждержавних чи Межправительст-ських) організацій в галузі цивільної авіації є упоми-навшаяся ІКАО - діючий з 1947 центр організації універ-сального співробітництва зацікавлених країн з усіх питань, пов'язаних з цим. ІКАО здійснює дослідження, розробку та со-вершенствованія стандартів, правил, регламентів, призначених для використання у міжнародній цивільній авіації.
В цілому місія ІКАО полягає в організації та координації міжнародного співробітництва у справі практичного використання в глобальному масштабі повітряного простору, як міжнародного, так і національного, цивільною авіацією.
В даний час для вступу в ІКАО держава повинна направити уряду США - депозитарію Чиказької конвенції 1944 р. - повідомлення про своє приєднання до цієї міжнародної угоди. По закінченні тридцяти днів з моменту одержання депозитарієм такого повідомлення і сповіщення їм про це інших країн - учасниць ІКАО приєднання вважається вступив в силу, а дер-дарства-претендент стає повноправним членом Організації. Членство в ІКАО припиняється через дванадцять місяців після того, як держава офіційно сповістить депозитарію про денонсацію їм Чиказької конвенції. Припинення членства може мати місце і автоматично - при виключенні держави з ООН, якщо, однак, її Генеральна Асамблея не зможе заперечити на користь збереження членства цієї країни в ІКАО. У разі невиконання державою своїх фінансових зобов'язань перед ІКАО його членство може бьггь призупинено.
Головним з органів ІКАО є скликаються один раз на три роки або на надзвичайні сесії загальні збори держав-членів - Асамблея, до участі в роботі якої в якості спостерігачів допускаються інші міжнародні організації і держави-нечлени. Функції Асамблеї включають визначення напрямків діяльності Організації в галузі міжнародної цивільної авіації та використання міжнародного повітряного простору, формування головного виконавчого та розпорядчого органу ІКАО - Ради, затвердження його звітів і трирічних програм його діяльності.
Зазвичай рішення Асамблеї приймаються простою більшістю голосів держав-членів, присутніх на засіданні, крім рішень про скликання надзвичайної сесії Асамблеї, коли необхідно всього 1/5 голосів, про схвалення запропонованих Радою після виконання особливої ??процедури поправок до Чиказької конвенції (2/3 голосів) і про перенесення місцезнаходження штаб-квартири ІКАО (3/5 голосів).
В якості постійного органу Організації Рада ІКАО забезпечує безперервність її діяльності в проміжках між сесіями Асамблеї, перед якою він звітує і несе відповідальність за свою роботу. Рада формується з представників тридцяти держав-членів, що обираються Асамблеєю таємним голосуванням з числа призначених урядами кандидатів, які не повинні мати фінансової зацікавленості та активно брати участь у діяльності будь-якого авіатранспортного підприємства - експлуатанта міжнародних повітряних ліній. Кандидатури висуваються державами, які відіграють провідну роль у повітряному транспорті, а також вносять значний внесок у надання аеронавігаційних засобів обслуговування для міжнародної цивільної авіації. При цьому повинен забезпечуватися принцип представництва всіх основних географічних регіонів світу (принцип справедливого географічного представництва).
Функції Ради ІКАО, сесії якого скликаються зазвичай три рази на рік, включають розробку і прийняття стандартів і рекомендацій, оформлюваних у вигляді додатків до Чиказької конвенції, виконання рекомендацій Асамблеї та подання їй звітів про свою діяльність, доведення до відома Асамблеї фактів порушення го-сударство - членами ІКАО положень Чиказької конвенції, дозвіл між її учасниками розбіжностей щодо тлумачення та застосування окремих конвенційних положень. Рада управомочен визначати правила процедури власної діяльності та діяльності створюваних ним допоміжних органів - комітетів і комісій, видавати статистичні збірники, що відображають стан і тенденції розвитку міжнародної цивільної авіації. Рада також розпоряджається фінансами ІКАО, що утворюються з членських внесків і від видавничої діяльності.
Секретаріат - постійний робочий орган, що забезпечує діяльність усіх основних і допоміжних органів ІКАО. З числа найбільш важливих допоміжних органів, що діють від імені ІКАО, слід назвати створені Радою Організації Аеронавігаційну комісію (розгляд поправок і розробка нових стандартів і техніко-експлуатаційних рекомендацій), Авіатранспортний комітет (вивчення економічних і комерційних аспектів діяльності цивільної авіації - міжнародних перевезень), Юридичний комітет (дача Раді ІКАО консультацій з питань тлумачення і зміни положень Чиказької конвенції, з проблем міжнародного повітряного вдачі, підготовка проектів різного роду міжнародних угод), Фінансовий комітет (рекомендації Раді щодо фінансової діяльності ІКАО, контроль за правильним витрачанням коштів Організації), Комітет з незаконним втручанням у справи цивільної авіації (технічні питання незаконного захоплення повітряних суден, саботаж, збройні напади, представлення Раді ІКАО висновків і рекомендацій).
Організація міждержавного співробітництва з регулювання діяльності цивільної авіації в рамках європейського регіону здійснюється двома міжурядовими організаціями.
Першою такою організацією є діюча в Страсбурзі Європейська конференція цивільної авіації - ЕКАК, створена в 1954 р. для вивчення проблем повітряного транспорту країн Західної Європи, сприяння координації їх діяльності в цій області, більш ефективного використання та розвитку міжнародної цивільної авіації, а також співпраці з ІКАО. Під егідою ЕКАК розроблені згадуване Типова угода про повітряних сполученнях ("Страсбурзький тип"), Багатостороння угода про комерційні права при нерегулярних повітряних сполученнях 1956 р., Багатостороння угода про сертифікати льотної придатності на імпортовані повітряні судна 1960 р., ряд рекомендаційних документів для використання державами -членами в частині спрощення формальностей при оформленні пасажирів, пошти, багажу і вантажів. Важливий напрямок діяльності - стандартизація вимог до нового авіаційного обладнання, системам аеронавігації та зв'язку.
Рішення, що мають статус рекомендацій, приймаються ЕКАК по ре-татами рекомендацій держав-учасниць - Австрії, Бельгії, Великобританії, Голландії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Югославії (розглядається питання про приєднання до ЕКАК ряду країн Східної Європи).
Для попередження (запобігання) зіткнень в повітрі військових і цивільних літальних апаратів, а також для вдосконалення управління повітряним рухом над територією Західної Європи в 1960 р. була підписана Конвенція про створення Європейської організації із забезпечення безпеки аеронавігації - Єврокон-троль зі штаб-квартирою в Брюсселі. Практична робота цієї міжурядової організації полягає в розробці уніфікованих правил польотів і діяльності наземних аеронавігаційних служб, у виробленні рекомендацій щодо коригування регіональних аеронавігаційних планів ІКАО, у визначенні зон обслуговування польотної інформацією і т.д.
У ролі виконавчого органу Євроконтролю виступає спеціально створене Агентство з безпеки аеронавігації, в якому представлені всі держави-члени - Бельгія, Великобританія, Голландія, Люксембург, Франція і Німеччина. Його функції включають керівництво польотами в "нижньому" (до висоти 7200 м) повітряному просторі, дача через національні центри управління повітряним рухом інструкцій і польотної інформації пілотам, співпраця з зацікавленими державами в пошуку зниклих літаків, наданні допомоги літальним апаратам, що зазнали лиха.
В рамках Євроконтролю заснований арбітражний суд для вирішення спорів між державами-учасницями, а також між ними і самої Організацією. Рішення цього суду мають остаточну силу і оскарженню не підлягають.
На основі спеціальних угод Євроконтроль співпрацює з ІКАО, поруч скандинавських країн і деякими європейськими дер-жави.
Організація співробітництва в галузі цивільної авіації в Африці здійснюється діючої з 1969 р. Африканської комісією цивільної авіації - АФКАК зі пггаб-квартирою в Аддіс-Абебі та Агентством з забезпечення безпеки аеронавігації в Африці і на Мадагаскарі - АСЕКНА , створеним в 1959 р. (штаб-квартира в Дакарі). Функціонуючі на принципах відкритого для всіх африкан-ських країн членства, обидві організації покликані виконувати наступні завдання:
сприяти виробленню спільної політики держав-учасників, координації їх практичної діяльності та планування в галузі цивільної авіації;
сприяти більш ефективному використанню та вдосконалення африканського повітряного транспорту;
забезпечувати регулярність і безпеку польотів над територіями держав-членів;
удосконалювати управління, експлуатацію, утримання і розвиток аеродромів.
Обидві організації мають юридичний статус міждержавних організацій і в цій якості самостійно співпрацюють з іншими міжнародними організаціями та державами-нечленами.
Рішення, що приймаються в рамках АФКАК, за своїм правовим характером представляють собою рекомендаційні документи, що бідують у схваленні з боку держав-членів. У АСЕКНА рішення головного органу - Ради - мають з моменту їх прийняття обов'язкову силу і схвалення з боку держав-членів не вимагають.
Членами АФКАК є 32, а АСЕКНА - 12 держав.
Головний орган АФКАК - Пленарна сесія - скликається один раз на два роки; Адміністративна рада АСЕКНА збирається на свої засідання один раз на три місяці.
На Латиноамериканському континенті вирішення питань співробітництва в сфері міжнародної цивільної авіації здійснюється на міждержавному рівні в основному Центральноамериканської ор-ганізації з обслуговування аеронавігації - КОКЕСНА. Що почала свою роботу в 1961 р., КОКЕСНА - єдина з міжнародних організацій такого роду - безпосередньо забезпечує відповідно до регіонального плану ІКАО управління повітряним рухом над територіями держав регіону. Свої послуги дана організація надає не тільки державам-членам, але і їх юридичним і фізичним особам, які володіють літальними апаратами.
Управління повітряним рухом КОКЕСНА здійснює на основі регламентів, що діють в контрольованому нею повітряному про-просторі. Інструкції, що даються її службами за запитами ексштуатан-тов або ж за власною ініціативою, обов'язкові для виконання командирами літальних апаратів. Корпорація управомочена ін-формувати компетентні власті держав-членів про випадки нару-ня правил повітряного руху. Сама вона зобов'язана враховувати і зі-блюдать положення національного законодавства і підзаконних актів, що відносяться до повітряного простору і його використання.
Керівний орган КОКЕСНА - Адміністративна рада, що формується з представників держав-учасниць. Рішення, прийняті ним з питань зміни установчого документа Корпорації - її Статуту, прийому до складу її нових членів, отримання та погашення позик, вимагають одностайності членів Ради.
Крім КОКЕСНА з 1973 р. в даному регіоні діє Латиноамериканська комісія цивільної авіації - ЛАКАК, утворена угодою Аргентини, Бразилії, Венесуели, Гондурасу, Гватемали, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Мексики, Нікарагуа, Панами , Сальвадора, Уругваю, Чилі і Ямайки.
Основне завдання Комісії - координація діяльності повітряного транспорту держав-членів за допомогою збору, систематизації та поширення статистичної інформації про міжнародних повітряних перевезеннях в регіоні по пунктах відправлення та призначення, дослідження загальної ситуації на ринку послуг в області повітряних перевезень , практики встановлення тарифів, розробки рекомендацій про їх використання, планування заходів з розвитку співробітництва, особливо в частині створення державами своїх внутрішніх механізмів забезпечення дотримання тарифів з встановленням для цього відповідних санкцій.
Головний орган JIAKAK - Асамблея, яка стверджує робочу програму Організації і приймаюча обов'язкові до виконання державами-членами (після схвалення останніми) резолюції та рекомендації. Виконавчий комітет забезпечує поточну діяльність ЛАКАК, веде збір статистичних даних, обговорює фінансові питання і формування бюджету.
Розвитку співробітництва в галузі міжнародної цивільної авіації двадцяти країн Ліги арабських держав присвячена діяльність заснованого в 1965 р. Ради цивільної авіації арабських держав - ЯК АС. Конкретно робота Ради, що збирається на свої сесії один раз на рік, спрямована на координацію та обмін досвідом, вивчення міжнародних стандартів та рекомендованої практики ІКАО, організації наукових досліджень в різних областях діяльності міжнародної цивільної авіації. Рада також наділений правом врегулювати суперечки та розбіжності між державами - членами Какаші з питань діяльності цивільної авіації, здійснення допомоги в галузі технічного і в частині підготовки фахівців з обслуговування цивільної авіації.
В активі Какаші - розробка проекту уніфікованого законодавства про цивільну авіацію арабських держав, в який, в числі іншого, увійшли положення про запобігання незаконних актів, що загрожують безпеці цивільної авіації, визначені правомочності командира та членів екіпажу повітряного судна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине