Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева-М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 4. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В БОРОТЬБІ З ЗЛОЧИННІСТЮ


Загальновизнаним центром координації діяльності держав і міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю є ООН, статутний обов'язком якої є вирішення проблем соціального та гуманітарного характеру. Це досягається шляхом встановлення єдиних стандартів і норм у даній сфері співробітництва, прийняття уніфіці-рова конвенцій, типових договорів, інших міжнародно-право-вих актів та правил поводження з правопорушниками. У цю роботу включені головні, допоміжні органи ООН і більшість її спеціалізованих установ. ООН координує також діяльність інших міжнародних організацій у цій сфері.
Так, Генеральна Асамблея ООН за допомогою Комісії міжнародного права готує і приймає конвенції по боротьбі з окремими злочинами, рекомендації з координації заходів попередження актів міжнародного тероризму, найманства, незаконного обігу наркотиків тощо На засіданнях Ради Безпеки ООН ці питання розглядають у зв'язку з скаргами держав на акти агресії, терро-ризма та ін У разі необхідності він передає ці питання в свою Комісію з розслідування. Міжнародний суд ООН розглядає конкретні справи, що стосуються питань боротьби зі злочинністю. (У 1980 р. тут розглянуто справу про захоплення американських заручників в Ірані та прийняті рекомендації державам.)
В рамках ЕКОСОР зосереджені основні правоохоронні структури ООН. Серед них особливе місце займає Комісія з попередження злочинності та кримінального правосуддя, створена в 1992 р. Її попередником був Комітет з профілактики злочинності та боротьби з нею. Вона складається з 40 чоловік, що обираються ЕКОСОР в індивідуальному порядку від держав - членів ООН на основі справедливого географічного розподілу строком на 3 роки. Засідання Комісії проводяться у м. Відні. Наприклад, в 1996 р. на своїй 2-тижневої сесії Комісія прийняла 8 резолюцій: про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю; про розробку проекту конвенції боротьби з дитячою порнографією, дитячою проституцією, усиновленням з використанням послуг "чорного" ринку і придбанням дітей з метою трансплантації органів; про незаконний обіг вогнепальної зброї; про контрабанду мігрантів; про заходи з поширення у світі знань, про стандарти ООН у галузі боротьби зі злочинністю та ін
Один раз в 5 років Комісія проводить Конгреси ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками. Вони
стали глобальними форумами з координації зусиль всього людства в боротьбі із злочинністю і уніфікації міжнародного кримінального права.
Велике значення в діяльності ООН має розробка і прийняття довгострокових планів і програм. Серед них слід відзначити Реко-мендації щодо міжнародного співробітництва в галузі пре-дупреждения злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН в 1990 р. Тут містяться рекомендації до держав про зміцнення законності, вдосконаленню міжнародного кримінального права, забезпеченні прав людини , реформування кримінального правосуддя та ін
У 1991 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН була прийнята нова Програма ООН в галузі попередження злочинності та кримінального правосуддя. Вона розрахована на надання державам допомоги в зборі та обміні інформацією, підготовці кадрів, надання консультативних послуг у справі створення національних програм попередження злочинності, розробки та впровадження навчальних програм для підготовки фахівців.
У Програмі формулюються її основні цілі, завдання, сфера дії, першочергові заходи, а також структура та компетенція спеціальних органів та структурних підрозділів ООН, які безпосередньо здійснюють виконання Програми. Крім названої Комісії та Конгресів ООН до них відносяться: Секретаріат Програми - постійний робочий орган, відповідальний за виконання всіх положень цього документа і надання практичної допомоги Комис-оці; Інститути ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, що знаходяться у м. Футю (Японія) , Римі (Італія), Сан-Хосе (Коста-Ріка), Хельсінкі (Фінляндія), Кампалі (Уганда), ко-торие координують питання боротьби зі злочинністю на регіональному рівні; мережа призначуваних урядами національних кореспондентів в галузі попередження злочинності та кримінального правосуддя, які підтримують прямий зв'язок з Секретаріатом, інформують про заходи національного характеру і сприяють здійсненню намічених Програмою положень; глобальна інформаційна мережа в області злочинності та кримінального правосуддя, яка займається збором, аналізом, обміном і поширенням інформацією про стан злочинності в державах та окремих регіонах. На цій основі розробляється стратегія боротьби з міжнародною пре-чинністю.
Фінансування Програми здійснюється не тільки з регулярного бюджету ООН, а й шляхом добровільних внесків держав до спеціального Фонд ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя. Ці кошти витрачаються на здійснення оперативних заходів, відрядження персоналу, організацію курсів, семінарів, закупівлю обладнання та ін
В рамках Секретаріату ООН мається Відділ з попередження злочинності та кримінального правосуддя. Завдяки його діяльності Секретаріат володіє інформацією про стан злочинності і бере участь в організації заходів по боротьбі з нею. Відділ з попередження злочинності одночасно виконує функції Секретаріату названої вище Комісії з попередження злочинності та її конгресів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине