Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева-М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО


Міжнародна система в широкому розумінні являє собою цілісну сукупність, що включає:
а) найрізноманітніших суб'єктів міжнародної системи: суверенні держави; об'єднання держав, які не є суб'єктами міжнародного права (наприклад, Рух неприєднання, "Група 77", держави, що не мають виходу до моря, та ін); нації і народи, що борються за свободу, незалежність і створення власної державності (наприклад, арабський народ Палестини , народ Західної Сахари, курди); універсальні та регіональні міжнародні міжурядові організації (наприклад, Організація Об'єднаних Націй, Міжнародна організація праці, Ліга арабських держав та ін); державно-подібні утворення (наприклад, Ватикан, минулого вільні міста Краків і Данциг, Вільна територія Трієст, Західний Берлін); численні міжнародні неурядові організації (наприклад, Міжнародна асоціація юристів-демократів, "Грінпіс", молодіжні, жіночі, студентські, ветеранські організації тощо); міжнародні конференції, комітети і комісії, міжнародних судів і трибунали, транснаціональні корпорації, фізичні та юридичні особи різних держав та Др.;
б) різноманітні відносини між суб'єктами міжнародної системи: політичні, економічні, торгові, науково-технічні, культурні, конфесійні, інші відносини матеріального і нематеріального характеру у всьому їх різноманітті;
в) сукупність правових систем, в тому числі національних, в рамках яких здійснюються різноманітні відносини між суб'єктами міжнародної системи.
Умовно міжнародною системою в широкому сенсі можна назвати всю земну людську цивілізацію у всьому різноманітті її прояв-лення, взаємодії та співпраці в рамках існуючих правових систем.
Разом з тим не всі суб'єкти міжнародної системи є суб'єктами міжнародного права, так само як і не всі відносини між суб'єктами міжнародної системи можна назвати міжнародними відносинами. До того ж міжнародне право регулює не всі різноманітні відносини між суб'єктами міжнародної системи, а тільки лише особливий вид публічно-правових відносин між обмеженим колом суб'єктів міжнародної системи.
Міжнародна система у вузькому розумінні являє собою цілісну сукупність, що включає:
а) суверенні держави; нації і народи, що борються за свою свободу, незалежність і створення власної державності; міжнародні міжурядові організації; державно-подібні утворення - суб'єкти міжнародного права (докладніше див гол. V);
б) відносини між суб'єктами міжнародного права - міжнародні відносини;
в) особливу правову систему, що діє в публічно-правових відносинах між суб'єктами міжнародного права, - міжнародне публічне право (далі - міжнародне право).
Саме ця міжнародна система у вузькому сенсі і охоплюється навчальним курсом міжнародного права. Отже, складовими частинами, або компонентами, міжнародної системи, яким присвячений справжній підручник, є суб'єкти міжнародного права, міжнародні відносини між суб'єктами міжнародного права і саме міжнародне право.
Міжнародні відносини - це політичні, економічні, торгові, науково-технічні, військові, культурні та інші відносини між суб'єктами міжнародного права. Ці відносини існують і розвиваються поза межами території, юрисдикції та компетенції окремих суверенних держав. Вони можуть зачіпати інтереси двох, декількох або всіх держав світу; двох, кількох або блешні-ства міжнародних міжурядових організацій, а також інтереси народів і націй, що борються за свою свободу, незалежність і створення власної державності.
Міжнародні відносини можуть охоплювати одночасно всі сторони відносин між суб'єктами міжнародного права або тільки деякі з них (наприклад, міжнародні економічні відносини, відносини у сфері захисту та збереження навколишнього середовища, відносини у сфері захисту прав і свобод людини та ін.) Нарешті, міжнародні відносини можуть здійснюватися на двосторонній і багатосторонній основі, мати універсальний (глобальний) або регіональний характер (наприклад, відносини між африканськими державами, між державами - учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД) та ін.)
Розпад світової соціалістичної системи і СРСР призвів до відмови від привнесення в міжнародні відносини класової боротьби, ідеологічного підходу до оцінки діяльності тієї чи іншої держави, пошуку зовнішніх ворогів, відмови від поділу держав на протистоять один одному військово- політичні блоки. Все це дозволяє стверджувати, що міжнародні відносини кінця XX - початку XXI ст. стали більш універсальними, різноманітними, передбачуваними, всеохоплюючими і равнообязательнимі для всіх суб'єктів міжнародного права, в тому числі для всіх держав, незалежно від існуючих в них форм правління (республіки або монархії), державного устрою (унітарні або федеративні) і політичного режиму (демократичний чи недемократичний).
Виниклі перед людством нові глобальні проблеми сучасності (екологічної та продовольчої безпеки, зростання народонаселення та міграції, брак прісної води і опустелювання та ін) вимагають розширення міжнародного співробітництва держав всього світу і об'єднання їх зусиль на основі діючих норм міжнародного права.
Міжнародне право - це система міжнародних договірних і звичайних норм, створюваних державами та іншими суб'єктами міжнародного права, спрямованих на підтримку миру і зміцнення міжнародної безпеки, встановлення і розвиток всебічного міжнародного співробітництва, які забезпечуються сумлінним виконанням суб'єктами міжнародного права своїх міжнародних зобов'язань, а при необхідності і примусом, здійснюваним державами в індивідуальному чи колективному порядку відповідно до діючих норм міжнародного права.
Виникнувши одночасно з утворенням держав, міжнародне право у своєму становленні і розвитку пройшло складний шлях відповідно до самої історією існування і розвитку людського суспільства, всієї земної цивілізації в її складною сукупності. При цьому на різних етапах розвитку міждержавних відносин сох-ранить окремі прогресивні норми та інститути, відкидалися і зникали застарілі і з'являлися нові, які, в свою чергу, сприяли подальшому розвитку і зміцненню багатогранних міжнародних відносин і прогресивному розвитку самого міжнародного права (див. гол. II).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине