Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Міжнародне право → 
« Попередня Наступна »
К.А Бекяшев. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. Підручник. / Под ред. К. А. Бекяшева -М.: «ПРОСПЕКТ», 1998 - 608 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол


- міжурядова організація, основним завданням якої є попередження кримінальних злочинів міжнародного характеру і боротьба зі злочинністю шляхом розвитку широкого співробітництва кримінальної поліції різних країн. Вона була створена в 1923 р., її функції змінювалися й уточнювалися. Діючий Статут Інтерполу набув чинності в 1956 р. У ній беруть участь практично всі країни . СРСР вступив в Інтерпол в 1990 р., а Росія набула членства у порядку правонаступництва. Штаб-квартира знаходиться у Франції (м. Ліон).
До числа головних органів Інтерполу відносяться Генеральна Асамблея, Виконавчий комітет на чолі з президентом, Генеральний секретаріат на чолі з Генеральним секретарем - постійно діючий робочий орган управління та Національні центральні бюро (НЦБ). Замикають систему органів управління радники, які виконують консультативні функції.
Найбільший інтерес серед цих органів представляють НЦБ, які одночасно функціонують у двох системах: Інтерполу та окремої держави (НЦБ Росії успішно діє в Москві з 1990 р.). НЦБ окремої країни одночасно є центром міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю, опорним пунктом Інтерполу в цій державі і виконує функції поліцейського органу цієї ж держави, наділеного великими повноваженнями в боротьбі із злочинністю і пов'язаного з усіма державними пра-воохранітельнимі органами.
Свої запити НЦБ Росії, наприклад, має право позначати грифом "Інтерпол" і розсилати не тільки в Ліон, а й в НІТІлюбой з країн-учасниць. Точно так само безпосередньо на її адресу надходять доручення та запити з Генерального секретаріату і НЦБ інших держав, минаючи Міністерство закордонних справ або інше відомство зовнішніх зносин. Керівництво НЦБ в наказовому порядку доручає підлеглим виконання запиту. Цим досягаються оперативність і висока ефективність діяльності Інтерполу.
Наприклад, за запитом НЦБ ФРН російське НЦБ затримало в Москві і видало гр. В'єтнаму, яка вчинила кілька вбивств в Берліні.
Співробітництво держав у рамках Інтерполу будується на наступних принципах:
а) в роботі можуть брати участь не тільки НЦБ, а всі інші організації, що ведуть боротьбу із злочинністю;
б ) НЦБ має забезпечувати безперервне, цілодобове співпрацю з залученням до нього всіх органів поліції кожної країни;
в) взаємність, обов'язковість запитів і оперативність в роботі;
г) взаємодопомога повинна здійснюватися тільки по справах про уголов-них злочини та не проводитися у справах політичного, религи озного, військового чи расового характеру;
д) забезпечення невідворотності відповідальності та попередження правопорушень.
Основними напрямками діяльності Інтерполу є кримінальна реєстрація за допомогою спеціальної методики та картотек, між-народного розшук злочинців, осіб, зниклих без вести, і похи-щенних цінностей. Крім цього, в Генеральному секретаріаті здійснювала-вляются збір та узагальнення статистичних даних про злочинність в кожній країні, надання технічної допомоги країнам-учасницям, ор-ганізації міжнародних поліцейських виставок та науково-дослідних робота. Інтерпол видає Міжнародний огляд кримінальної поліції, бюлетень "Підробки і підробки" і різні довідкові видання.
На регіональному рівні міжнародна боротьба зі злочинністю здійснюється Організацією американських держав (ОАЄ), Лігою арабських держав (ЛАД). Радою Європи (РЄ) та іншими регіональними міжнародними організаціями. Наприклад, в 1971 р. 14 держав - членів Організації американських держав (ВАТ прийняли у Вашингтоні конвенцію про попередження актів тероризму та покарання за їх вчинення.
Про високого ступеня співробітництва країн у європейському регіоні свідчать прийняті і діючі тут конвенції: про правову допомогу у кримінальних справах, про видачу злочинців, про визнання вироків по кримінальних справах, про передачу судочинства по кримінальних справах, про правопорушення щодо культурних цінностей, про "відмивання", пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та ін
У 1993 р. за рішенням Ради глав урядів країн СНД створено Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території СНД як постійно діючий орган. Основними завданнями Бюро є: формування спеціалізованого банку даних та надання інформації про ці діяння у відповідне МВС, сприяння у здійсненні міждержавного розшуку учасників злочинних спільнот, осіб, які вчинили найбільш небезпечні злочини і переховуються від кримінального переслідування, забезпечення узгоджених дій при проведенні оперативно-розшукових заходів та ком-плексних операцій, які зачіпають інтереси декількох країн, а також вироблення рекомендацій по боротьбі з міжнародною злочинністю.
У міжнародній боротьбі з злочинністю постійно зростає роль неурядових міжнародних організацій. Вклад їх, безумовно, неоднозначний. У справі уніфікації міжнародного кримінального права слід назвати Міжнародну асоціацію кримінального права (МАУП), яка має консультативний статут в ЕКОСОР і здійснює свою діяльність за допомогою національних груп держав-учасників. До числа її статутних завдань відносяться: надання країнам сприяння у вдосконаленні законодавства і правових інститутів, що забезпечують гуманне і справедливе кримінальну пра -восудіе, консультативне обслуговування органів і організацій системи ООН. Один раз в 5 років МАУП проводить міжнародні конгреси, на яких розглядаються правові проблеми та окремі питання видачі злочинців, кримінальної відповідальності за незаконне поширення странение наркотиків, злочини проти цивільної авіації, за-щити прав людини в кримінальному процесі та інші питання, що нерідко виходять за рамки кримінального права у вузькому сенсі цього слова.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине