Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Кримінологія → 
« Попередня Наступна »
А. І. Борговий. Кримінологія: Підручник для вузів / За заг. ред. д. ю. н., К82 проф А. І. Борговий. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 6. Кримінологічні дослідження в сучасній Росії


Кримінологічні дослідження в Росії проводяться співробітниками наукових установ та юридичних вищих навчальних закладів.
Найбільш великим науково-дослідною установою, що здійснює кримінологічні та інші дослідження проблем злочинності, є Науково-дослідний інститут проблем зміцнення законності та правопорядку при Генеральній прокуратурі Російської Федерації. Раніше він називався Всесоюз-
Кріміпологія: Навчальний посібник. М., 1996. С. 3.
Інститутом з вивчення причин і розробці заходів попередження злочинності. На базі інституту діє Координаційної-ционное бюро з кримінології, було підготовлено двотомне видання «Курс радянської кримінології», видано монографії, тематичні збірники, посібники '.
Інститутом тривалий час керував відомий вчений, доктор юридичних наук, професор І. І. Карпець. Його заступником, а потім і директором інституту був інший відомий уче-ний - доктор юридичних наук, академік Російської академії наук В. Н. Кудрявцев. У цьому інституті працювали багато відомих кримінологи: професора А. А. Герцензон, В. К. Звірбуль, Г. М. Міньковський, К. Ф. Скворцов, В. Г. Танасевич, А. С. Шляпочніков. В даний час криминологическими підрозділами інституту керують доктора юридичних наук, професора А. І. Алексєєв, А. І. Долгова, А. Н. Ларьків, кандидати юридичних наук В. В. Панкратов, В. Н. Тищенко, працюють інші відомі вчені.
Серйозні кримінологічні дослідження проводяться вченими Інституту держави і права Російської академії павук.
У ньому працюють такі відомі кримінологи, як доктора юридичних наук, професора С. В. Бородін, В. В. Місяці, А. М. Яковлєв.
Значний внесок у розвиток кримінології вносять співро-ники відомчих науково-дослідних установ, особливо ВНДІ МВС Росії, де проводять дослідження доктора юридичних наук, професора Ю. М. Антонян, К. К. горя-нів , А. С. Михлин, М. М. Бабаєв. Раніше в ньому працювали доктора юридичних наук, професора Н. А. Стручков, А. І. Гуров.
Інтенсивно проводяться кримінологічні дослідження в таких вищих навчальних закладах, як юридичний факультет МГУ (професора Н. Ф. Кузнєцова, Ю. Г. Козлов та ін, раніше там працював професор С. С. Остроумов) , юридичний факультет Санкт-Петербурзького державного університету (доктора юридичних наук, професора Н. А. Бєляєв, В. В. Орєхов, Д. А. Шестаков, Б. В. Волженкін, раніше там працювали М. Д. Шар-городский, Н . С. Лейкина, Н. П. Грабовська та ін), юридичний факультет Уральської юридичної академії (доктора юридичних наук, професора М. І. Ковальов, 10. А. Воронін, М. П. Зацепін та ін), юридичний інститут Далекосхідного державного університету (доктора юридичних наук, професора В. А. Номоконов, А. І. Коробеев, Л. І. Романова, раніше там працювали професори П. С. Дагель, Р. І. Міхєєв), юридичні факультети інших університетів і академій (доктора юридичних наук, професора 3. А. Астеміров, Г. Н. Горшенков, М. П. Клейменов, В. Д. Філімонов та ін.)
Значним є внесок у кримінологічні дослідження проблем злочинності останнього часу вчених Московської юридиче-скойакадеміі (докторів юридичних наук, професорів П. Г. Пономарьова, Г. В. Дашкова, В. Д. Емінова, доцентів Д. А. Лі, І. М. Мацкевича, раніше там працював професор П. І. Гришаєв).
Кримінологічні дослідження розвиваються викладачами та науковими співробітниками інститутів і академій правоохоронних органів (професорами В. А. Аванесова, А. Я. Гриша-ко, С. В. Дьяковим, М. П. Клейменовим, С . Л. Сибірякова, О. В. Старковим та ін.)
Удосконалюється методика досліджень. Роботи кримінологів вже більш суворі, засновані на представницьких дослідженнях і здійснюються в рамках спеціальної компетенції. Якщо в 60-70-х рр.. основна увага приділялася вивченню злочинності як продукту суспільства і загального попередження злочинності, то з початку 80-х рр.. рівною мірою аналізуються власні, «внутрішні» характеристики злочинності, процеси її самодетермінації і впливу на різні сфери життєдіяльності. Розробляються проблеми кримінологічної обумовленості законодавства про злочинність, а також рекомендації щодо складання програм боротьби зі злочинністю, в яких міститься комплекс попереджувальних і правоохоронних заходів.
Систематично проводяться кримінологічні експертизи законопроектів, хоча ця практика і не стала постійною.
13 вересня 1991 була створена Кримінологічна асоціація. У 1999 р. вона перереєстрована як загальноросійська громадська організація «Російська кримінологічна асоціація». Має відділення більш ніж у 50 суб'єктах Російської Федерації. Асоціація проводить семінари та конференції, видає спеціальну літературу1, організовує криминологическую експертизу, бере участь у розробці законопроектів,
'Видано такі книги, як: Організована злочинність-2. М., 1993; Організована прсступпость-3. М., 1996; Організована злочинність ^ М., 1998; Злочинність і реформи в Росії. М., 1998; Корупція і боротьба з нею. М., 2000; Закономірності злочинності, стратегія боротьби і закон. М, 2001; Організований тероризм і організована злочинність. М., 2002; Злочинність в Росії початку XXI століття і реагування на ніс. М., 2004; та ін
організує дослідження за участю кримінологів навчальних та на-учних установ різних регіонів Росії, розвиває міжнародні зв'язки з відповідними фахівцями.
Характерною рисою російських кримінологів є уважне ставлення до зарубіжних і міжнародних досліджень злочинності. На російську мову перекладено багато праці з кримінології. З іншого боку, чимало праць вітчизняних кримінологів було перекладено та видано в інших країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине