Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси і коментарии / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Криміналістика
КРИМІНАЛІСТИКА
Савельєва М.В, Смушкине А.Б Криминалистика. Учебнік_2009-608с 2009
Розвиток кримінального, кримінально-процесуального законодавства, законодавства про оперативно-розшукової діяльності дозволяє значно розширити арсенал засобів і методів доказування при розслідуванні діяльності злочинних структур. Цим обумовлено особливе значення криміналістичних знань для боротьби зі злочинністю.
Іпатова І.А. КРИМІНАЛІСТИКА: Навчально-методичний комплекс. - М., Изд. центр ЕАОІ, 2008. - 302 с. 2008
Криміналістика - наука, що досліджує закономірності злочинної поведінки та злочинної діяльності, механізм їх відображення в джерелах інформації, а також особливості діяльності з розкриття, розслідування та попередити ждения злочинів, розробляє на цій основі засоби і методи розкриття, розслідування, попередження злочинів з метою належного застосування матері-альних і процесуальних правових норм.
Є. П. Іщенко, А.Г. Філіппов Криміналістика: Вища освіта; Москва; 2007 2007
У підручнику викладається повний курс криміналістики. Зміст і структура підручника відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Накладено теоретичні та методологічні основи криміналістики, розкрито зміст криміналістичної техніки і тактики, методики розкриття злочинів.
Є. П. ІЩЕНКО Криміналістика: Курс лекцій. - М.: Юридична фірма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. - 416 с. 2007
У цьому виданні в доступній формі викладається повний курс криміналістики як навчальної дисципліни, передбаченої вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Висвітлено загальна теорія і методологія криміналістики, розкрито основний зміст криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування найбільш небезпечних і поширених злочинів. Відображено відбулися за останні роки зміни в теорії криміналістики, практиці розкриття та розслідування злочинів у змінених умовах
Н.П.Яблоков Криміналістика: Підручник / Відп. ред. Н.П. Яблоков. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2001. - 718 с. 2001
Підручник відображає сучасний стан криміналістики як науки, навчальної дисципліни, криміналістичної практики і останні досягнення в цих областях.

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине