купить женские трусы недорого в украине
нові реферати
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
Савельєва М.В, Смушкине А.Б. Криміналістика. Учебнік_2009-608с, 2009
Розвиток кримінального, кримінально-процесуального законодавства, законодавства про оперативно-розшукової діяльності дозволяє значно розширити арсенал засобів і методів доказування при розслідуванні діяльності злочинних структур. Цим обумовлено особливе значення криміналістичних знань для боротьби зі злочинністю.
Розділ I. Теорія і методологія криміналістики
Тема 1. Предмет, природа і система криміналістики
1.1. Поняття, об'єкт і предмет криміналістики
1.2. Завдання криміналістики її природа
1.3. Система криміналістики
1.4. Місце криміналістики в системі інших наук
Рекомендована література
Тема 2. Методологія криміналістики
2.1. Загальні положення методології
2.2 Філософський і загальнонаукових рівень методів криміналістики
2.3 Спеціальні методи криміналістики
2.4 Критерії допустимості методів
Рекомендована література
Тема 3. Криміналістична ідентифікація
3.1. Поняття і наукові основи криміналістичної ідентифікації
3.2. Види та об'єкти криміналістичної ідентифікації
3.3. Ідентифікаційні ознаки
3.4. Загальна методика ідентифікаційного процесу
3.5. Криміналістична діагностика
Рекомендована література
Тема 4. Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві
4.1. Поняття спеціальних знань
4.2. Форми і види використання спеціальних знань
Рекомендована література
Розділ II. Криміналістична техніка
Тема 5. Загальні положення криміналістичної техніки
5.1. Поняття і система криміналістичної техніки
5.2. Правові засади застосування криміналістичної техніки
5.3. Класифікація науково-технічних засобів, що застосовуються при розслідуванні
Рекомендована література
Тема 6. Основи криміналістичної фотографії, відео-та звукозапису
6.1. Поняття, правові основи і оформлення використання фотозйомки, відео-та звукозапису
6.2. Криміналістична фотографія
6.3. Криміналістична відео-та звукозапис
6.4. Особливості використання цифрових засобів фіксації
Рекомендована література
Тема 7. Трасологія
7.1. Загальні положення трасології
7.2. Дослідження гомеоскопіческіе слідів
7.3. Дослідження механоскопіческіе слідів
Рекомендована література
Тема 8. Одорологія (дослідження запахових слідів)
8.1. Поняття і наукові основи роботи з запаховими слідами
8.2. Вилучення і дослідження запахових слідів людини
Рекомендована література
Тема 9. КІМВ (криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів)
9.1. Поняття, предмет, методи і наукові основи КІМВ
9.2. Дослідження лакофарбових і полімерних матеріалів
9.3. Дослідження волокнистих матеріалів
9.4. Дослідження ПММ і нафтопродуктів
9.5. Дослідження грунтів
9.6. Мікрооб'єкти
Рекомендована література
Тема 10. Криміналістичне оружиеведение
10.1. Основи криміналістичного оружиеведения
10.2. Судова балістика
10.3. Дослідження холодної зброї
10.4. Криміналістична вибухотехника
10.5. Дослідження іншої зброї
Рекомендована література
Тема 11. Криміналістичне дослідження документів
11.1. Загальні положення та наукові основи дослідження документів
11.2. Техніко-криміналістичне дослідження документів
11.3. Криміналістичне почерковедение
11.4. Криміналістичне автороведение
Рекомендована література
Тема 12. Криміналістична фоноскопія
12.1. Поняття і наукові основи криміналістичної фоноскопії
12.2. Визначення соціальних і фізіологічних характеристик человекапо усного мовлення
12.3. Можливості судових експертиз
Рекомендована література
Тема 13. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (габітоскопія)
13.1. Поняття і наукові основи ідентифікації человекапо ознаками зовнішності
13.2. Ознаки зовнішності людини і джерела інформації про них
13.3. Опис людини за методом "словесного портрета"
13.4. Інші способи фіксації зовнішніх ознак человекаа криміналістичної практиці
13.5. Можливості криміналістичних експертіз.Пластіческая реконструкція особи за черепом
Рекомендована література:
Тема 14. Кримінальна реєстрація. Криміналістичні обліки
14.1. Поняття і призначення кримінальної реєстрації, її наукові та правові основи
14.2. Об'єкти реєстрації. Способи опису і ведення обліків
14.3. Система реєстрації
14.4. Оперативно-довідкові, розшукові та криміналістичні обліки
14.5. Експертно-криміналістичні обліки
14.6. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
14.7. Правила наведення довідок про об'єкти обліку
Рекомендована література
Розділ III. Організаційні основи діяльності з розкриття, розслідування та попередження злочинів
Тема 15. Інформаційний характер пошуково-пізнавальноїдіяльності у кримінальному судочинстві
15.1. Інформація: поняття і сутність
15.2. Інформаційне відображення події преступленія.Сфери і форми відображення події злочину.
15.3. Криміналістично значима інформація про злочин і її види
15.4. Актуалізація інформації про злочин і злочинця
Рекомендована література
Тема 16. Криміналістичне прогнозування
16.1. Поняття прогнозування: сутність та значення криминалистическогопрогнозирования. Відмінність криміналістичного прогнозірованіяот емпіричного передбачення
16.2. Структура криміналістичного прогнозування.
16.3. Методи криміналістичного прогнозування
Рекомендована література
Тема 17. Вивчення особистості в кримінальному судочинстві
17.1. Поняття, значення і завдання криміналістичного вивчення особистості
17.2. Обсяг криміналістичного вивчення особистості
17.3. Методи криміналістичного вивчення особистості
Рекомендована література
Тема 18. Вчення про криміналістичної версії
18.1. Криміналістична версія: поняття, характерні риси, логічна природа
18.2. Класифікація версій
18.3. Процес побудови та перевірки версій
Рекомендована література
Тема 19. Організаційні форми розслідування
19.1. Поняття організаційних форм расследованіяі рівні організації розслідування
19.2. Види форм расследования.Характеристика окремих форм розслідування
Рекомендована література
Тема 20. Ситуації розслідування. Тактичні рішення
20.1. Поняття, зміст і значення ситуації розслідування
20.2. Класифікація слідчих ситуацій
20.3. Поняття, види, структура та значення тактичного рішення
Структура тактичного рішення
Рекомендована література
Тема 21. Планування розслідування
21.1. Поняття, значення, види і принципи планірованіярасследованія злочинів
21.2. Планування розслідування кримінальної справи
21.3. Планування окремих слідчих дій
21.4. Техніка планування
Рекомендована література
Тема 22. Криміналістична тактична операція
22.1. Поняття криміналістичної тактичної операції
22.2. Класифікація криміналістичних тактичних операцій.Структура тактичної операції
22.3. Характеристика окремих криминалистическихтактических операцій
Рекомендована література
Тема 23. Попередження і нейтралізація протіводействіяв кримінальному судочинстві
23.1. Поняття протидії в кримінальному судочинстві
23.2. Форми і види протидії
23.3. Суб'єкти протидії
23.4. Діяльність слідчого по нейтралізації протидії
Рекомендована література
Розділ IV. Криміналістична тактика
Тема 24. Загальні положення криміналістичної тактики і тактікіотдельних процесуальних дій
24.1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
24.2. Структура і завдання криміналістичної тактики
24.3. Основні категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична комбінація, тактична рекомендація, тактичний ризик
24.4. Тактика окремих процесуальних дій
24.5. Тактика захисту інформації
Рекомендована література
Тема 25. Загальні положення тактики слідчого огляду
25.1. Принципи слідчого огляду
25.2. Види слідчого огляду
Рекомендована література
Тема 26. Тактика огляду місця події
26.1. Поняття і завдання огляду місця події
26.2. Етапи огляду місця події
Рекомендована література:
Тема 27. Тактика ексгумації
27.1. Поняття, сутність і значення ексгумації
27.2. Загальні положення тактики ексгумації
27.3. Фіксація ходу і результатів ексгумації
Рекомендована література
Тема 28. Тактика огляду
28.1. Поняття і завдання огляду
28.2. Тактичні особливості виробництва опосвідчення
28.3. Особливості тактики проведення огляду судом
28.4 Фіксація ходу опосвідчення
Рекомендована література
Тема 29. Тактика слідчого експерименту
29.1. Поняття, цілі та види слідчого експерименту
29.2. Тактика проведення слідчого експерименту
Рекомендована література
Тема 30. Тактика контролю і запису переговорів
30.1. Поняття, підстави і цілі контролю і запису переговорів
30.2. Тактика виробництва контролю і запису переговорів
Рекомендована література
Тема 31. Тактика допиту
31.1. Поняття, предмет, види і значення допиту
31.2. Підготовка до виробництва допиту
31.3 Робочий етап допиту
31.4. Тактика допиту в конфліктній ситуації
31.5. Тактика допиту в безконфліктної ситуації
31.6. Фіксація ходу і результатів допиту
Рекомендована література
Тема 32. Тактика очної ставки
32.1. Поняття, предмет і значення очної ставки
32.2. Тактика проведення очної ставки
Рекомендована література
Тема 33. Тактика пред'явлення для впізнання
33.1. Поняття, суть і завдання пред'явлення для впізнання
33.2. Психологічні основи пред'явлення для впізнання
33.3. Підготовка до пред'явлення для впізнання
33.4. Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб
33.5. Тактика пред'явлення особи для впізнання в умовах, що виключають візуальне сприйняття ним впізнаючого
33.6. Тактика пред'явлення для впізнання трупа
33.7. Тактика пред'явлення для впізнання предметів
Рекомендована література
Тема 34. Тактика перевірки показань на місці
34.1. Поняття, сутність, види і завдання перевірки показань на місці
34.2. Тактика виробництва перевірки показань на місці
34.3. Особливості фіксації ходу і результатів проверкіпоказаній на місці
Рекомендована література
Тема 35. Тактика затримання
35.1. Процесуальна регламентація затримання
35.2. Затримання, що проводиться після предварітельнойподготовкі і без неї
35.3. Тактичні прийоми затримання
35.4. Використання технічних засобів при затриманні
35.5. Фіксація ходу і результатів затримання
Рекомендована література
Тема 36. Тактика обшуку і виїмки
36.1. Поняття, об'єкти, види і завдання обшуку
36.2. Підготовка до обшуку
36.3. Загальні положення тактики обшуку
36.4. Психологічні основи обшуку
36.5 Фіксація ходу і результатів обшуку
36.6. Тактичні особливості виїмки
Рекомендована література
 Тема 37. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження
37.1. Поняття, види і значення отримання зразків для сравнительногоисследования. Вимоги, що пред'являються до них
37.2. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження
Рекомендована література
 Тема 38. Тактика призначення та виробництва судової експертизи
38.1. Поняття і класифікація судової експертизи
38.2. Тактика призначення судової експертизи
38.3. Загальна методика експертного дослідження
38.4. Оцінка висновку експерта
Рекомендована література
 Розділ V. Методика розслідування окремих видів злочинів
 Тема 39. Розслідування вбивств
39.1. Загальна характеристика злочину
39.2. Початковий етап розслідування
39.3. Наступний етап розслідування
39.4. Особливості розслідування замовних вбивств
39.5. Особливості розслідування вбивств при розчленування трупа
Рекомендована література
 Тема 40. Розслідування тероризму
40.1. Загальна характеристика тероризму
40.2. Методика розслідування
40.3. Можливості попередження і припинення терактів
Рекомендована література
 Тема 41. Розслідування злочинів проти власності
41.1. Загальна характеристика злочинів проти власності
41.2. Особливості розслідування крадіжок
41.3. Розслідування грабежів і розбоїв
Рекомендована література
 Тема 42. Розслідування екологічних злочинів
42.1. Загальна характеристика екологічних злочинів
42.2. Типові слідчі ситуації у справах про экологическихпреступлениях
42.3. Особливості початкового етапу розслідування
42.4. Призначення експертиз по даній категорії злочинів
Рекомендована література
 Тема 43. Розслідування злочинів у сфері оподаткування
43.1. Загальна характеристика злочинів у сфері оподаткування
43.2. Перевірка інформації про ознаки податкового злочину
43.3. Типові слідчі ситуації у справах про злочину і сфері оподаткування
43.4. Особливості початкового етапу розслідування
43.5. Особливості подальшого етапу розслідування
Рекомендована література
 Тема 44. Розслідування злочинів скоєних неповнолітніми
44.1. Особливості порушення кримінальних справ і планування прірасследованіі злочинів скоєних неповнолітніми
44.2. Особливості тактики (виробництва) отдельнихследственних дій
44.3. Особливості використання спеціальних знань
Рекомендована література
 Тема 45. Розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації
45.1. Загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
45.2. Типові слідчі ситуації у справах комп'ютерних злочинах
45.3. Особливості початкового етапу розслідування
45.4. Наступний етап розслідування
 Криміналістика:
  1. Іпатова І.А.. КРИМІНАЛІСТИКА: Навчально-методичний комплекс. - М., Изд. центр ЕАОІ, 2008. - 302 с. - 2008 рік
  2. Є. П. Іщенко, А.Г. Філіппов. Криміналістика: Вища освіта; Москва; 2007 - 2007 год
  3. Є. П. ІЩЕНКО. Криміналістика: Курс лекцій. - М.: Юридична фірма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. - 416 с. - 2007
  4. Н.П.Яблоков. Криміналістика: Підручник / Відп. ред. Н.П. Яблоков. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2001. - 718 с. - 2001 рік

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине