купить женские трусы недорого в украине
нові реферати
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
А А Власов. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2010, 2010
Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації (постатейний)
Розділ Iобщ положення
Глава 1Основние положення
Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражними судами
Стаття 2. Завдання судочинства в арбітражних судах
Стаття 3. Законодавство про судочинство в арбітражних судах
Стаття 4. Право на звернення до арбітражного суду
Стаття 5. Незалежність суддів арбітражних судів
Стаття 6. Законність при розгляді справ арбітражним судом
Стаття 7. Рівність всіх перед законом і судом
Стаття 8. Рівноправність сторін
Стаття 9. Змагальність
Стаття 10. Безпосередність судового розгляду
Стаття 11. Гласність судового розгляду
Стаття 12. Мова судочинства
Стаття 13. Нормативні правові акти, що застосовуються при розгляді справ
Стаття 14. Застосування норм іноземного права
Стаття 15. Судові акти арбітражного суду
Стаття 16. Обов'язковість судових актів
Глава 2. Склад арбітражного суду
Стаття 17. Одноосібне і колегіальний розгляд справ
Стаття 18. Формування складу суду
Стаття 19. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів
Стаття 20. Порядок вирішення питань судом у колегіальному складі
Глава 3. Відводи
Стаття 21. Відвід судді
Стаття 22. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
Стаття 23. Відведення помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача
Стаття 24. Заяви про самовідводи та про відводи
Стаття 25. Порядок вирішення заявленого відводу
Стаття 26. Наслідки задоволення заяви про відвід
Глава 4. Компетенція арбітражних судів
1. Підвідомчість
Стаття 27. Підвідомчість справ арбітражному суду
Стаття 28. Підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з цивільних правовідносин
Стаття 29. Підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
Стаття 30. Підвідомчість справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 31. Підвідомчість справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
Стаття 32. Підвідомчість арбітражним судам справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Стаття 33. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам
2. Підсудність
Стаття 34. Підсудність справ арбітражним судам
Стаття 35. Пред'явлення позову за місцем знаходження або місцем проживання відповідача
Стаття 36. Підсудність за вибором позивача
Стаття 37. Договірна підсудність
Стаття 38. Виключна підсудність
Стаття 39. Передача справи з одного арбітражного суду до іншого арбітражний суд
Глава 5. Особи, що у справі, та інші учасники арбітражного процесу
Стаття 40. Склад осіб, що у справі
Стаття 41. Права та обов'язки осіб, що у справі
Стаття 42. Права осіб, які не брали участь у справі, про права й про обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт
Стаття 43. Процесуальна правоздатність і процесуальна дієздатність
Стаття 44. Сторони
Стаття 45. Заявники
Стаття 46. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
Стаття 47. Заміна неналежного відповідача
Стаття 48. Процесуальне правонаступництво
Стаття 49. Зміна підстави або предмета позову, зміна розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову, мирова угода
Стаття 50. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Стаття 51. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
Стаття 52. Участь у справі прокурора
Стаття 53. Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів
Стаття 54. Інші учасники арбітражного процесу
Стаття 55. Експерт
Стаття 56. Свідок
Стаття 57. Перекладач
Стаття 58. Помічник судді. Секретар судового засідання
Глава 6. Представництво в арбітражному суді
Стаття 59. Ведення справ в арбітражному суді через представників
Стаття 60. Особи, які не можуть бути представниками в арбітражному суді
Стаття 61. Оформлення та підтвердження повноважень представника
Стаття 62. Повноваження представника
Стаття 63. Перевірка повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників
Глава 7. Докази і доказування
Стаття 64. Докази
Стаття 65. Обов'язок доведення
Стаття 66. Подання та витребування доказів
Стаття 67. Належність доказів
Стаття 68. Допустимість доказів
Стаття 69. Підстави звільнення від доказування
Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
Стаття 71. Оцінка доказів
Стаття 72. Забезпечення доказів
Стаття 73. Судові доручення
Стаття 74. Порядок виконання судового доручення
Стаття 75. Письмові докази
Стаття 76. Речові докази
Стаття 77. Зберігання речових доказів
Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження
Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
Стаття 80. Розпорядження речовими доказами, що знаходяться в арбітражному суді
Стаття 81. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
Стаття 82. Призначення експертизи
Стаття 83. Порядок проведення експертизи
Стаття 84. Комісійна експертиза
Стаття 85. Комплексна експертиза
Стаття 86. Висновок експерта
Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи
Стаття 88. Свідчення свідків
Стаття 89. Інші документи і матеріали
Глава 8. Забезпечувальні заходи арбітражного суду
Стаття 90. Підстави забезпечувальних заходів
Стаття 91. Забезпечувальні заходи
Стаття 92. Заява про забезпечення позову
Стаття 93. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову
Стаття 94. Зустрічне забезпечення
Стаття 95. Заміна однієї забезпечувальний захід другий
Стаття 96. Виконання ухвали арбітражного суду про забезпечення позову
Стаття 97. Скасування забезпечення позову арбітражним судом
Стаття 98. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову
Стаття 99. Попередні забезпечувальні заходи
Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
Глава 9. Судові витрати
Стаття 101. Склад судових витрат
Стаття 102. Сплата державного мита
Стаття 103. Ціна позову
Стаття 104. Повернення державного мита
Стаття 105. Пільги щодо сплати державного мита
Стаття 106. Судові витрати
Стаття 107. Грошові суми, що підлягають виплаті експертам, свідкам і перекладачам
Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат
Стаття 109. Виплата грошових сум, належних експертам, свідкам і перекладачам
Стаття 110. Розподіл судових витрат між особами, що у справі
Стаття 111. Віднесення судових витрат на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами
Стаття 112. Дозвіл питань про судові витрати
Глава 10. Процесуальні терміни
Стаття 113. Встановлення та обчислення процесуальних строків
Стаття 114. Закінчення процесуальних строків
Стаття 115. Наслідки пропуску процесуальних строків
Стаття 116. Призупинення процесуальних строків
Стаття 117. Відновлення процесуальних строків
Стаття 118. Продовження процесуальних строків
Глава 11. Судові штрафи
Стаття 119. Накладення судових штрафів
Стаття 120. Порядок розгляду питання про накладення судового штрафу
Глава 12. Судові повідомлення
Стаття 121. Судові повідомлення
Стаття 122. Порядок направлення арбітражним судом копій судових актів
Стаття 123. Належне повідомлення
Стаття 124. Зміна адреси під час провадження у справі
Розділ II.Проізводство в арбітражному суді першої інстанції. Позовна виробництво
Глава 13. Пред'явлення позову
Стаття 125. Форма і зміст позовної заяви
Стаття 126. Документи, що додаються до позовної заяви
Стаття 127. Прийняття позовної заяви і порушення провадження у справі
Стаття 128. Залишення позовної заяви без руху
Стаття 129. Повернення позовної заяви
Стаття 130. З'єднання і роз'єднання кількох вимог
Стаття 131. Відгук на позовну заяву
Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову
Глава 14. Підготовка справи до судового розгляду
Стаття 133. Завдання підготовки справи до судового розгляду
Стаття 134. Термін підготовки справи до судового розгляду
Стаття 135. Дії з підготовки справи до судового розгляду
Стаття 136. Попереднє судове засідання
Стаття 137. Призначення справи до судового розгляду
Глава 15. Примирні процедури. Мирова угода
Стаття 138. Примирення сторін
Стаття 139. Укладення мирової угоди
Стаття 140. Форма і зміст мирової угоди
Стаття 141. Затвердження арбітражним судом мирової угоди
Стаття 142. Виконання мирової угоди
Глава 16. Призупинення провадження у справі
Стаття 143. Обов'язок арбітражного суду зупинити провадження у справі
Стаття 144. Право арбітражного суду зупинити провадження у справі
Стаття 145. Строки зупинення провадження у справі
Стаття 146. Відновлення провадження у справі
Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
Глава 17. Залишення заяви без розгляду
Стаття 148. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду
Стаття 149. Порядок і наслідки залишення позовної заяви без розгляду
Глава 18. Припинення провадження у справі
Стаття 150. Підстави для припинення провадження у справі
Стаття 151. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
Глава 19. Судовий розгляд
Стаття 152. Строк розгляду справи та прийняття рішення
Стаття 153. Судове засідання арбітражного суду
Стаття 154. Порядок у судовому засіданні
Стаття 155. Протокол
Стаття 156. Розгляд справи при ненаданні відкликання на позовну заяву, додаткових доказів, а також за відсутності осіб, які беруть участь у справі
Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання експертів, свідків, перекладачів
Стаття 158. Відкладення судового розгляду
Стаття 159. Дозвіл арбітражним судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
Стаття 160. Розгляд справи в роздільних засіданнях арбітражного суду
Стаття 161. Заява про фальсифікацію доказу
Стаття 162. Дослідження доказів
Стаття 163. Перерва в судовому засіданні
Стаття 164. Судові дебати
Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
Стаття 166. Закінчення розгляду справи по суті
Глава 20. Рішення арбітражного суду
Стаття 167. Ухвалення рішення
Стаття 168. Питання, які вирішуються при прийнятті рішення
Стаття 169. Виклад рішення
Стаття 170. Зміст рішення
Стаття 171. Рішення про стягнення грошових коштів та присудження майна
Стаття 172. Рішення про визнання не підлягає виконанню виконавчого або іншого документа
Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну договору
Стаття 174. Рішення, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
Стаття 175. Рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
Стаття 176. Оголошення решеніяa
Стаття 177. Напрямок рішення особам, бере участі у справі
Стаття 178. Додаткове рішення
Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
Стаття 180. Набрання законної сили рішенням
Стаття 181. Оскарження рішення арбітражного суду
Стаття 182. Виконання рішення
Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
 Глава 21. Визначення арбітражного суду
Стаття 184. Винесення арбітражним судом ухвал
Стаття 185. Зміст ухвали
Стаття 186. Напрямок визначення
Стаття 187. Виконання ухвали
Стаття 188. Порядок і строки оскарження визначень
 Розділ IIIПроізводство в арбітражному суді першої інстанції у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
 Глава 22. Особливості розгляду справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
Стаття 189. Порядок розгляду справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
Стаття 190. Примирення сторін
 Глава 23. Розгляд справ про оскарження нормативних правових актів
Стаття 191. Порядок розгляду справ про оскарження нормативних правових актів
Стаття 192. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання нормативного правового акта нечинним
Стаття 193. Вимоги до заяви про визнання нормативного правового акта нечинним
Стаття 194. Судовий розгляд у справах про оскарження нормативних правових актів
Стаття 195. Рішення суду у справі про оскарження нормативного правового акта
Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
 Глава 24. Розгляд справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
Стаття 197. Порядок розгляду справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
Стаття 198. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання ненормативних правових актів недійсними, рішень і дій (бездіяльності) незаконними
Стаття 199. Вимоги до заяви про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними
Стаття 200. Судовий розгляд у справах про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
Стаття 201. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
 Глава 25. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 1. Розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 202. Порядок розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 205. Судовий розгляд у справах про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 206. Рішення арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності
 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 207. Порядок розгляду справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 208. Подача заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 209. Вимоги до заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 210. Судовий розгляд у справах про оскарження рішень адміністративних органів
Стаття 211. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності
 Глава 26. Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 212. Порядок розгляду справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 213. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 214. Вимоги до заяви про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 215. Судовий розгляд у справах про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 216. Рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
 Розділ IVОсобенності виробництва в арбітражному суді за окремими категоріями справ
 Глава 27. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 217. Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 218. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 219. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 220. Вимоги до заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 221. Судовий розгляд у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 222. Рішення арбітражного суду у справі про встановлення факту, що має юридичне значення
 Глава 28. Розгляд справ про неспроможність (банкрутство)
Стаття 223. Порядок розгляду справ про неспроможність (банкрутство)
Стаття 224. Право на звернення до арбітражного суду у справах про неспроможність (банкрутство)
Стаття 225. Примирення по справах про неспроможність (банкрутство)
 Глава 29. Розгляд справ у порядку спрощеного виробництва
Стаття 226. Умови розгляду справ у порядку спрощеного виробництва
Стаття 227. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного виробництва
Стаття 228. Судовий розгляд у справах спрощеного виробництва
Стаття 229. Рішення по справі, що розглядається в порядку спрощеного виробництва
 Глава 30. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
 1. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів
Стаття 230. Оскарження рішень третейських судів
Стаття 231. Вимоги до заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 232. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 233. Підстави для скасування рішення третейського суду
Стаття 234. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду
Стаття 235. Розгляд заяви з питання компетенції третейського суду
 2. Виробництво по справах про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 236. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 237. Вимоги до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 238. Порядок розгляду заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 239. Підстави відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 Глава 31. Виробництво по справах про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Стаття 241. Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Стаття 242. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
Стаття 243. Порядок розгляду заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
Стаття 244. Підстави відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
Стаття 246. Примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення
 Розділ VПроізводство у справах за участю іноземних осіб
 Глава 32. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації з розгляду справ за участю іноземних осіб
Стаття 247. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
Стаття 249. Угода про визначення компетенції арбітражних судів у Російської Федерації
Стаття 250. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації щодо застосування забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб
Стаття 251. Судовий імунітет
Стаття 252. Процесуальні наслідки розгляду іноземним судом справи по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав
 Глава 33. Особливості розгляду справ за участю іноземних осіб
Стаття 253. Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб
Стаття 254. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
Стаття 255. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження
Стаття 256. Доручення про виконання окремих процесуальних дій
 Розділ VIПроізводство з перегляду судових актів арбітражних судів
 Глава 34. Виробництво в арбітражному суді апеляційної інстанції
Стаття 257. Право апеляційного оскарження
Стаття 258. Арбітражний суд апеляційної інстанції
Стаття 259. Термін подачі апеляційної скарги
Стаття 260. Форма і зміст апеляційної скарги
Стаття 261. Прийняття апеляційної скарги до провадження арбітражного суду
Стаття 262. Відгук на апеляційну скаргу
Стаття 263. Залишення апеляційної скарги без руху
Стаття 264. Повернення апеляційної скарги
Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
Стаття 266. Порядок розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
Стаття 267. Строк розгляду апеляційної скарги
Стаття 268. Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
Стаття 269. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції
Стаття 270. Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції
Стаття 271. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції
Стаття 272. Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції
 Глава 35. Виробництво в арбітражному суді касаційної інстанції
Стаття 273. Право касаційного оскарження
Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції
Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
Стаття 276. Термін подачі касаційної скарги
Стаття 277. Форма і зміст касаційної скарги
Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до провадження арбітражного суду
Стаття 279. Відгук на касаційну скаргу
Стаття 280. Залишення касаційної скарги без руху
Стаття 281. Повернення касаційної скарги
Стаття 282. Припинення провадження за касаційною скаргою
Стаття 283. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції
Стаття 284. Порядок розгляду справи арбітражним судом касаційної інстанції
Стаття 285. Строк розгляду касаційної скарги
Стаття 286. Межі розгляду справи в арбітражному суді касаційної інстанції
Стаття 287. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції
Стаття 288. Підстави для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій
Стаття 289. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції
Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій
Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
 Глава 36. Провадження з перегляду судових актів у порядку нагляду
Стаття 292. Перегляд судових актів у порядку нагляду
Стаття 293. Порядок наглядового виробництва
Стаття 294. Вимоги до звернення у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації
Стаття 295. Прийняття заяви чи подання до виробництва
Стаття 296. Повернення заяви або подання
Стаття 297. Відгук на заяву або подання про перегляд судового акта
Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації
Стаття 299. Розгляд заяви або подання про перегляд судового акта в порядку нагляду
Стаття 300. Зміст ухвали про передачу справи до Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 301. Зміст ухвали про відмову в передачі справи до Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 302. Повідомлення про розгляд справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 303. Порядок розгляду справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 304. Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу
Стаття 305. Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
Стаття 308. Перегляд у порядку нагляду ухвал арбітражних судів
 Глава 37. Провадження з перегляду вступили в законну силу судових актів за нововиявленими обставинами
Стаття 309. Право арбітражного суду переглянути судовий акт за нововиявленими обставинами
Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають судові акти за нововиявленими обставинами
Стаття 311. Підстави перегляду судових актів за нововиявленими обставинами
Стаття 312. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
Стаття 313. Форма і зміст заяви
Стаття 314. Прийняття заяви до провадження арбітражного суду
Стаття 315. Повернення заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
Стаття 316. Розгляд заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
 Розділ VIIПроізводство у справах, пов'язаних з виконанням судових актів арбітражних судів
Стаття 318. Порядок виконання судових актів арбітражних судів
Стаття 319. Видача виконавчого листа
Стаття 320. Зміст виконавчого листа
Стаття 321. Строки пред'явлення виконавчого листа до виконання
Стаття 322. Відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
Стаття 323. Видача дубліката виконавчого листа
Стаття 324. Відстрочка або розстрочка виконання судового акта, зміна способу і порядку його виконання
Стаття 325. Поворот виконання судового акта
Стаття 326. Вирішення питання про поворот виконання судового акта
Стаття 327. Призупинення, відновлення та припинення виконавчого провадження
Стаття 328. Відкладення виконавчих дій
Стаття 329. Оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пріставаісполнітеля
Стаття 330. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання судовим пріставомісполнітелем своїх обов'язків
Стаття 331. Відповідальність за втрату виконавчого листа
 Кодекси та коментарі:

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине