Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Цивільне право
ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
В А Мусін Н А Чечина Д М Чечота Цивільний процес. Підручник під редакцією доктора юридичних наук, професора В.А.Мусіна, доктора юридичних наук, професора Н.А.Чечіной, доктора юридичних наук, професора Д.М.Чечота, 2012 рік 2012
Потреба в підручниках з цивільного процесу досить висока. Вийшло вже кілька нових підручників, а тут читачеві пропонується ще один - Санктпетербургский.
А А Власов Цивільне процесуальне право, 2011 2011
Р.О. Куйбіда, Т.В. РУДА Путівник ДЛЯ УЧАСНИКА Цивільного процеса. - КИЇВ, 2011. - 136 С. 2011
У БРОШУРІ мовою, доступним для широкого загалу ЧІТАЧІВ, ОПИСАНО ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТ порушеннях, НЕВІЗНАНІХ АБО оспорюваними ПРАВ, СВОБОД ЧІ ІНТЕРЕСІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ. Роз'яснено, З Якими суднових витрат ОСОБА Може МАТИ впорався В ЦІВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, Як їх доповідна ТА Які ІСНУЮТЬ Пільги У СПЛАТІ, навідні Можливі Варіанти РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ витрати ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ Вирішення СПРАВИ. Надал ПОРАДИ Щодо МИРНОГО ВЛАДНАННЯ спору. ОПИСАНО АЛГОРИТМ, ЩО Дає МОЖЛІВІСТЬ ЗРОЗУМІТІ ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРУ ВИКОНАННЯ АБО Оскарженою СУДНОВОГО РІШЕННЯ У ЦІВІЛЬНІЙ деле.
М. А. Вікут Цивільний процес, 2010 2010
У всіх випадках, коли здійснюється захист цивільних прав і охоронюваних законом інтересів судами загальної юрисдикції та світовими суддями, йдеться про цивільному процесі. Цивільний процес регулюється нормами цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне право являє собою самостійну галузь російського права, цілісну сукупність процесуальних норм, що регулюють порядок здійснення правосуддя у цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних, екологічних та інших справах судами загальної юрисдикції та світовими суддями.
Стребкова О.С. Зміна і розірвання договору в російському цивільному праві: моногр. / О.С. Стребкова. - Білгород: Вид-во БелГУ, 2008. - 172 с. 2008
Ця робота представляє собою комплексне теоретичне дослідження поняття і сутності зміни та розірвання цивільно-правового договору.
А.Г. Коваленко Цивільний процес: Підручник / За ред. д.ю.н., проф.А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. Мохова, д.ю.н., проф.П.М. Філіппова. - М.: Юридична фірма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2008. - 448 с. 2008
На основі нового законодавства у підручнику висвітлюється порядок судочинства по цивільних справах, включаючи світових суддів, з урахуванням дослідження проблем теорії і правозастосовчої практікі.Ізлагаются стадії розвитку процесу, порядок оскарження та виконання судових та інших актів, судочинство за участю іноземних осіб, розгляд справ третейськими судами, арбітражними судами та основи нотаріата.Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для практикуючих юрістов.Норматівние правові акти наведено станом на 1 лютого 2008
М.К. Треушніков Цивільний процес: Підручник. 2-е вид., Перераб. і доп. / Под ред. М.К. Треушнікова. М.: ВАТ «Видавничий Дім" Городець "», 2007. - 784 с. 2007
У підручнику висвітлюється порядок судочинства по цивільних справах у судах загальної юрисдикції, включаючи світових суддів. Викладаються також основи знань про арбітражному процесі і не судових формах захисту права (нотаріальної та третейской). На початку підручника представлені програма навчальної дисципліни «Цивільний процес», перелік рекомендованої навчальної літератури, методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Нормативні акти, що регулюють відправлення правосуддя у цивільних справах, наводяться за станом на 1 червня 2005 р. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, суддів, прокурорів, адвокатів, інших практичних працівників правових відомств і служб.
Ярков В.В. Цивільний процес: підручник для вузів. Видавництво Волтерс Клувер Рік випуску 2006 2006
Підручник написаний на основі навчальної програми з цивільного процесуального права для студентів юридичних ВУЗів. У ньому відповідно до системи чинного законодавства на базі судової практики та сучасних процесуально-правових концепцій висвітлені всі основні інститути цивільного процесуального права. 6-е, перероблене з урахуванням змін ЦПК та інших федеральних законів, видання відрізняється новизною як використаного нормативного матеріалу, так і судової практики, уточненням ряду принципових положень. Підручник забезпечений Алфавітно-предметним покажчиком. Рекомендовано Міністерством освіти і науки РФ як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом 521400 «Юриспруденція» за спеціальністю 021100 "Юриспруденція". Призначений також для аспірантів і викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів, які б хотіли відновити і систематизувати свої знання в галузі цивільного процесуального права.

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине