купить женские трусы недорого в украине
нові реферати
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
М.К. Треушников. Цивільний процес: Підручник. 2-е вид., перераб. і доп. / Под ред. М.К. Треушнікова. М.: ВАТ «Видавничий Дім" Городець "», 2007. - 784 с., 2007
У підручнику висвітлюється порядок судочинства по цивільних справах у судах загальної юрисдикції, включаючи світових суддів. Викладаються також основи знань про арбітражному процесі і не судових формах захисту права (нотаріальної та третейской). На початку підручника представлені програма навчальної дисципліни «Цивільний процес», перелік рекомендованої навчальної літератури, методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Нормативні акти, що регулюють відправлення правосуддя у цивільних справах, наводяться за станом на 1 червня 2005 р. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, суддів, прокурорів, адвокатів, інших практичних працівників правових відомств і служб.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»
ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Судовий захист цивільних прав
§ 2. Цивільна процесуальна форма
§ 3. Предмет і метод цивільного процесуального права
§ 4. Види цивільного судопроізводстваі стадії цивільного процесу
§ 5. Система цивільного процесуального права
§ 6. Взаємозв'язок цивільного процесуального правас іншими галузями права
ГЛАВА 2 ДЖЕРЕЛА Цивільне процесуальне право
§ 1. Поняття джерел гражданскогопроцессуального права
§ 2. Норми цивільного процесуального законодавства
§ 3. Склад законодавства про цивільному судочинстві в судах загальної юрисдикції
§ 4. Судова практика і законодавство про цивільне судочинство
§ 5. Дія норм цивільного процесуального законодавства
ГЛАВА 3 ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОЦЕСУ)
§ 1. Поняття, значення і склад принципів цивільного процесуального права (гражданскогопроцесса)
§ 2. Організаційно-функціональні принципи
§ 3. Функціональні принципи
ГЛАВА 4 цивільних процесуальних правовідносин
§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
§ 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
§ 3. Об'єкт і зміст процесуальних правовідносин
§ 4. Суб'єкти цивільних процесуальних відносин
ГЛАВА 5 ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
§ 1. Поняття підвідомчості
§ 2. Види підвідомчості
ГЛАВА 6 ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
§ 1. Поняття і види підсудності
§ 2. Родова підсудність цивільних справ
§ 3. Територіальна (місцева) підсудність
§ 4. Передача справи, прийнятого до свого провадження, в інший суд
СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Склад учасників цивільного процесу
§ 2. Сторони в цивільному процесі
§ 3. Процесуальне співучасть
§ 4. Заміна неналежного відповідача
§ 5. Процесуальне правопреемствоa
ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Поняття і види третіх осіб
§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Завдання прокуратури в цивільному процесі
§ 2. Форми участі прокурора в цивільному процесі
§ 3. Права і обов'язки прокурора як особи, що у справі
УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН, захищати права, свободи та охоронювані законом інтереси ІНШИХ ОСІБ
§ 1. Підстави і цілі участі
§ 2. Процесуальні форми участі
ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
§ 1. Поняття судового представництва
§ 2. Види судового представництва
§ 3. Повноваження судових представників
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИ
§ 1 . Поняття і види процесуальних строків
§ 2. Обчислення процесуальних строків
§ 3. Продовження і відновлення процесуальних строків
СУДОВІ ВИТРАТИ
§ 1. Поняття і види судових витрат
§ 2. Державне мито
§ 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи
§ 4. Розподіл судових витрат між сторонаміі їх відшкодування
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
§ 1. Дискусія про відповідальність у цивільному процесуальному праві
§ 2. Судові штрафи
§ 3. Види і суб'єкти відповідальності в цивільному судочинстві
ІБК
§ 1. Поняття і сутність позовного провадження
§ 2. Поняття позову
§ 3. Елементи позову
§ 4. Види позовів
§ 5. Право на позов
§ 6. Процесуальні засоби захисту ответчікапротів позову
§ 7. Розпорядження позовними засобами захисту права
§ 8. Забезпечення позову
ОСОБЛИВОСТІ позовної форми захисту права за окремими категоріями ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
§ 1. Значення вивчення процесуальних особливостей розгляду та вирішення справ ісковогопроізводства
§ 2. Застосування загальних та спеціальних процесуальних норм в позовному провадженні
§ 3. Вплив характеру матеріальних правоотношенійна особливості позовної форми рассмотреніяі вирішення цивільних справ
ДОВЕДЕННЯ І ДОКАЗИ
§ 1. Поняття і мета судового доказування
§ 2. Поняття судових доказів
§ 3. Предмет доказування
§ 4. Підстави звільнення від доказування
§ 5. Розподіл обов'язків по доказуванню
§ 6. належність та допустимість доказів
§ 7. Оцінка доказів
§ 8. Пояснення сторін і третіх осіб
§ 9. Показання свідків
§ 10. Письмові докази
§ 11. Речові докази
§ 12. Висновок експерта
§ 13. Аудіо-та відеозаписи як докази
§ 14. Забезпечення доказів
§ 15. Судові доручення
порушення цивільної справи в СУДІ за позовною СПРАВАХ
§ 1. Порядок пред'явлення позову. Наслідки його порушення
§ 2. Позовна заява, виправлення його недоліків
§ 3. Прийняття або відмова у прийнятті позовної заяви
ПІДГОТОВКА справ до судового розгляду
§ 1. Значення стадії підготовки справ до судового розгляду та її завдання
§ 2. Обсяг і зміст процесуальних действійпо підготовці справи до судового розгляду
§ 3. Попереднє судове засідання по делув стадії підготовки до судового розгляду
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
§ 1. Судові повістки, правила їх вручення
§ 2. Наслідки неявки належним чином повідомлених учасників процесу в судебноеЗаседаніе
§ 3. Особливості повідомлення судом громадян і організацій, які перебувають за кордоном
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
§ 1. Поняття і значення стадії судового розгляду
§ 2. Порядок розгляду справи в суді першої інстанції
§ 3. Складові частини судового засідання
§ 4. Протокол судового засідання
§ 5. Відкладення розгляду справи
§ 6. Призупинення провадження у справі
§ 7. Закінчення провадження по справі без винесення рішення
§ 8. Мирова угода
ПОСТАНОВИ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
§ 1. Поняття і види судових постанов
§ 2. Зміст судового рішення
§ 3. Вимоги, яким повинно отвечатьсудебное рішення
§ 4. Усунення недоліків рішення виніс його судом
§ 5. Додаткове рішення
§ 6. Законна сила судового рішення
§ 7. Ухвали суду першої інстанції
НАКАЗНЕ ВИРОБНИЦТВО
§ 1. Поняття наказного провадження і судового наказу
§ 2. Підстави для видачі судового наказу
§ 3. Порядок наказного провадження
ЗАОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО І ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
§ 1. Поняття і значення заочного виробництва
§ 2. Умови і порядок заочного виробництва
§ 3. Зміст заочного рішення
§ 4. Оскарження заочного рішення
§ 5. Зміст заяви про перегляд заочного рішення
§ 6. Повноваження суду і основаніяк скасування заочного рішення
§ 7. Законна сила заочного рішення
ВИРОБНИЦТВО по цивільних справах у мирового судді
§ 1. Підсудність цивільних справ мировим суддям
§ 2. Порядок розгляду і вирішення цивільних справ мировим суддею
ВИРОБНИЦТВО У СПРАВАХ, виникають з публічних правовідносин
§ 1. Правова природа справ, що виникають з публічних правовідносин
§ 2. Виробництво по справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
§ 3. Провадження у справах про визнання нечинними нормативних правових актовполностью або в частині
§ 4. Провадження у справах про оскарження решенійі дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців
Цивільне право:
  1. В А Мусін Н А Чечина Д М Чечота. Цивільний процес. Підручник під редакцією доктора юридичних наук, професора В . О. Мусіна, доктора юридичних наук, професора Н.А.Чечіной, доктора юридичних наук, професора Д.М.Чечота, 2012 рік - 2012 рік
  2. А А Власов. Цивільне процесуальне право, 2011 - 2011 рік
  3. Р.О. Куйбіда, Т.В. РУДА. путівник ДЛЯ УЧАСНИКА Цивільного процеса. - КИЇВ, 2011. - 136 С. - 2011 рік
  4. М. А. Вікут. Цивільний процес, 2010 - 2010 год
  5. Стребкова О.С.. Зміна і розірвання договору в російському цивільному праві: моногр. / О.С. Стребкова. - Білгород: Вид-во БелГУ, 2008. - 172 с. - 2008 рік
  6. А.Г. Коваленко. Цивільний процес: Підручник / За ред. д.ю.н., проф.А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. Мохова, д.ю.н., проф.П.М. Філіппова. - М.: Юридична фірма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2008. - 448 с. - 2008 рік
  7. Ярков В.В.. Цивільний процес: підручник для вузів. Видавництво Волтерс Клувер Рік випуску 2006 - 2006

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине