купить женские трусы недорого в украине
нові реферати
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Фінансове право, 2010, 2010
Серед багатьох нових явищ, які спостерігаються в Росії останнього десятиліття, можна відзначити бурхливий розвиток фінансового права, який обіймав довгі роки в числі інших галузей права та юридичних наук дуже скромне місце. До цього часу законодавчих актів, що містять норми фінансового права, були нечисленні, тут діяли в основному урядові постанови та інструкції центральних фінансово-кредитних органів. Фінансове право не викликало великого інтересу як предмет вивчення і наукових досліджень. Тривалий час у країні, в межах всього Союзу РСР, налічувалося всього лише 4-5 докторів юридичних наук з цієї спеціальності, що мізерно мало в порівнянні з іншими галузями права. Нечастими були і захисту кандидатських дисертацій в цій області юриспруденції.
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
ПЕРЕДМОВА
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Фінанси та фінансова діяльність держави і муніципальних утворень
Фінанси та фінансова система Російської Федерації
Фінансова діяльність держави і муніципальних утворень: поняття, роль і методи
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
2. Фінансове право Російської Федерації як галузь права
2.1. Предмет і поняття фінансового права
2.2. Фінансове право в системі російського права: його особливості і зв'язок з іншими галузями права
2.3. Система і джерела фінансового права
3. Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини
3.1. Поняття і види фінансово-правових норм
3.2. Фінансові правовідносини, їх особливості та види
3.3. Суб'єкти фінансового права
3.4. Захист прав суб'єктів фінансових правовідносин
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
4. Правові основи і принципи фінансової діяльності держави і муніципальних утворень
4.1. Основні принципи фінансової діяльності держави і муніципальних утворень
4.2. Розподіл компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності
4.3. Правові форми фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
5. Фінансовий контроль
5.1. Поняття і значення фінансового контролю
5.2. Види та органи фінансового контролю
5.3. Методи фінансового контролю
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
1. ПРАВОВИЙ РЕЖІМГОСУДАРСТВЕННИХ ТА МІСЦЕВИХ (муніципальних) бюджетів і позабюджетних ГРОШОВИХ ФОНДІВ
1.1. Бюджетне право і бюджетний пристрій у Російській Федерації
1.1.1. Поняття, роль і правова форма державного та місцевого (муніципального) бюджетів
1.1.2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини
1.1.3. Бюджетне пристрій у Російській Федерації
1.1.4. Склад доходів і витрат бюджетної системи, їх розподіл між бюджетами
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1.2. Бюджетні права (компетенція) Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень
1.2.1. Поняття і зміст бюджетних прав (компетенції)
1.2.2. Особливості бюджетних прав (компетенції) Російської Федерації
1.2.3. Особливості бюджетних прав (компетенції) суб'єктів Російської Федерації
1.2.4. Особливості бюджетних прав (компетенції) муніципальних утворень
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1.3. Бюджетний процес
1.3.1. Поняття бюджетного процесу та його принципи
1.3.2. Стадія складання проекту бюджету
1.3.3. Стадії розгляду і затвердження бюджету
1.3.4. Стадія виконання бюджету
1.3.5. Звіт про виконання бюджету
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1.4. Правовий режим цільових державних і місцевих грошових фондів
1.4.1. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових державних і муніципальних фондів
1.4.2. Правовий режим цільових бюджетних фондів
1.4.3. Правовий режим державних і місцевих позабюджетних фондів
1.4.4. Правовий режим цільових фондів Уряду РФ
1.4.5. Правовий режим державних галузевих (відомчих) грошових фондів
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ФІНАНСІВ державних і муніципальних підприємств
2.1. Поняття і основи правового регулювання фінансів державних і муніципальних підприємств
2.1.1. Поняття фінансів державних і муніципальних підприємств
2.1.2. Фінанси державних і муніципальних підприємств як об'єкт фінансово-правового регулювання
2.1.3. Правові основи планування фінансових ресурсів підприємства
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
2.2. Правове регулювання джерел утворення фінансових ресурсів державних і муніципальних підприємств
2.2.1. Виручка і прибуток підприємства
2.2.2. Правове регулювання визначення собівартості продукції (робіт, послуг)
2.2.3. Правові основи використання кредиту, амортизаційних відрахувань та інших надходжень державними і муніципальними підприємствами
2.2.4. Порядок розподілу та використання прибутку державних і муніципальних підприємств
3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ДОХОДІВ
3.1. Поняття, система та основи правового регулювання державних і муніципальних доходів
3.1.1. Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів
3.1.2. Система державних і муніципальних доходів
3.1.3. Неподаткові державні та муніципальні доходи
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.2. Загальні положення податкового права
3.2.1. Податки, їх поняття і роль
3.2.2. Система податків і зборів в Російській Федерації. Порядок встановлення податків і зборів
3.2.3. Податкове право Російської Федерації, його джерела
3.2.4. Податкові правовідносини. Суб'єкти податкового права
3.2.5. Відповідальність та захист прав платників податків
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.3. Податки з фізичних осіб
3.3.1. Загальні положення
3.3.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
3.3.3. Податки на майно фізичних осіб
3.3.4. Податок з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.4. Податки з організацій
3.4.1. Загальні положення
3.4.2. Податок на додану вартість
3.4.3. Акцизи
3.4.4. Податок на прибуток підприємств і організацій
3.4.5. Податок на майно підприємств
3.4.6. Податок на операції з цінними паперами
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.5. Податки цільові
3.5.1. Загальні положення
3.5.2. Податки, зараховуються в дорожні фонди
3.5.3. Земельний податок
3.5.4. Збір на потреби освітніх установ
3.5.5. Податок з продажу
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.6. Інші податки, загальні для організацій і фізичних
3.6.1. Податок на купівлю іноземних грошових знаків і платіжних документів, виражених в іноземній валюті
3.6.2. Податок на гральний бізнес
3.6.3. Податок на окремі види транспортних засобів
3.6.4. Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності
3.6.5. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
3.6.6. Податковий кредит. Інвестиційний податковий кредит
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.7. Місцеві податки і збори
3.7.1. Особливості місцевих податків і зборів
3.7.2. Місцеві податки і збори, що підлягають введенню на всій території Російської Федерації
3.7.3. Місцеві податки і збори, що вводяться на розсуд органів місцевого самоврядування
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.8. Інші платежі, що входять в систему податків і зборів
3.8.1. Загальні положення
3.8.2. Державна і митна мита
3.8.3. Ліцензійні збори
3.8.4. Платежі за користування природними ресурсами
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
3.9. Правове регулювання обов'язкових платежів у державні соціальні позабюджетні фонди
3.9.1. Страхові внески до державних соціальних позабюджетних фондів та принципи їх справляння
3.9.2. Особливості справляння та відповідальність за несплату страхових внесків у державні соціальні позабюджетні фонди
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ СПРАВИ
4.1. Правові основи державного і муніципального кредиту
4.1.1. Поняття і значення державного та муніципального кредиту в Російській Федерації. Державний і муніципальний внутрішній борг
4.1.2. Форми державного та муніципального внутрішнього боргу
4.1.3. Фінансові правовідносини в галузі державного (муніципального) кредиту
4.1.4. Правове регулювання внутрішніх державних і муніципальних позик. Управління державним і муніципальним боргом
4.1.5. Правове регулювання ощадної справи
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
4.2. Правове регулювання організації страхової справи
4.2.1. Загальна характеристика страхування і основ організації страхової справи
4.2.2. Види страхування. Обов'язкове страхування
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИТРАТ
5.1. Державні і муніципальні витрати як фінансово-правова категорія
5.1.1. Поняття і система державних і муніципальних витрат
5.1.2. Поняття та правові принципи фінансування державних і муніципальних витрат
5.1.3. Правові основи фінансування капітальних вкладень
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
5.2. Правовий режим кошторисно-бюджетного фінансування
5.2.1. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування та його об'єкти
5.2.2. Кошторис бюджетної установи та її значення
5.2.3. Правове регулювання позабюджетних коштів бюджетних установ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ. ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Правові основи банківського кредитування
6.1.1. Поняття, принципи і види банківського кредиту
6.1.2. Взаємовідносини Банку Росії з кредитними організаціями
6.1.3. Банк Росії - орган банківського регулювання та нагляду за діяльністю кредитних організацій
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
6.2. Правові основи грошового обігу і розрахунків
6.2.1. Поняття грошової системи
6.2.2. Правові основи грошової системи Російської Федерації
6.2.3. Правові основи обігу готівкових грошей
6.2.4. Правові основи безготівкового грошового обігу
6.2.5. Правила ведення касових операцій
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
6.3. Правові основи валютного регулювання і валютного контролю
6.3.1. Поняття валюти та валютних цінностей
6.3.2. Поняття і зміст валютного регулювання
6.3.3. Валютний контроль
Фінансове право:
  1. Колектив авторів. Фінансове право. Бюджетний процес. Навчальний пособіе.2011 - 2011 рік
  2. Шавров А.В.. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: Навчально-методичний комплекс. - 7-е вид., Доп. і перераб. - М.: Изд. центр ЕАОІ, 2008. - 318 с. - 2008 рік
  3. Вострикова Л.Г.. Фінансове право: Підручник для вузів. - ЗАТ Юстицинформ, 2005р. - 2005 р.
  4. Г. П. Толстопятенко. Фінансове право: Підручник М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004. - 536 с. - 2004
  5. Крохіна Ю. А.. Фінансове право Росії: Підручник для вузов.Норма, 2004. - 704 с. - 2004
  6. М.М. Розсолів .. Фінансове право: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. М.М. Розсолів. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2001. - 444 с. - 2001 рік
  7. Востріков Г. Г.. ФІНАНСОВЕ ПРАВО.2000 - 2000
  8. Еріашвілі Н.Д.. Фінансове право: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2000. - 606 с. - 2000
  9. Іловайський С. І.. Підручник фінансового права (видання 4-е). - Одеса, типо-хромолітографія А. Ф. Соколовського, 1904 р. - 1904

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине