купить женские трусы недорого в украине
нові реферати
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно-розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
ЗМІСТ:
А.Г. Нецветаев. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М., 2006. - 223с., 2006
Введення
ТЕМА 1Общество і довкілля
1.1. Глобальні екологічні проблеми
Забруднення атмосфери Землі
Проблема зміни клімату, або «парникового» ефекту
Проблема збереження озонового шару
Проблема кислотних дощів (кислих опадів)
Антропогенний вплив на ближній космос
Забруднення вод і виснаження водних ресурсів
Забруднення і деградація земель (грунтів)
Радіоактивне забруднення біосфери
Накопичення та утилізація відходів виробництва та споживання
Втрата біологічного різноманіття
1.2. Екологічні проблеми в сучасній Росії
1.3. Екологічна криза
1.4. Екологічна функція держави
Контрольні питання Рекомендована література
ТЕМА 2Екологіческое право як отрасльроссійского права
2.1. Поняття і предмет екологічного права
2.2. Метод екологічного права
2.3. Норми екологічного права
2.4. Система екологічного права
2.5. Принципи екологічного права
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 3Істочнікі екологічного права
3.1. Поняття і види джерел екологічного права
3.2. Система джерел екологічного права
Конституція РФ як основне джерело екологічного права
Міжнародні договори РФ як джерела екологічного права
Федеральні закони як джерела екологічного права
Нормативні правові акти Президента Російської Федерації як джерела екологічного права
Нормативні правові акти Уряду Російської Федерації як джерела екологічного права
Відомчі нормативні правові акти як джерела екологічного права
Нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації як джерела екологічного права
Нормативні правові акти органів місцевого самоврядування як джерела екологічного права
Локальні нормативні правові акти як джерела екологічного права
Судова практика та її значення у регулюванні екологічних відносин
Контрольні питання
Основна література
ТЕМА 4Екологіческіе правовідносини
4.1. Поняття і види екологічних правовідносин
4.2. Підстави виникнення і припинення екологічних правовідносин
4.3. Суб'єкти екологічних правовідносин
4.4. Об'єкти екологічних правовідносин
4.5. Зміст екологічного правовідносини
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 5Екологіческіе права і обов'язки громадян
5.1 . Поняття і загальна характеристика екологічних прав громадян
5.2. Право на сприятливе навколишнє середовище
5.3. Право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища
5.4. Права громадських та інших некомерційних екологічних об'єднань
5.5. Гарантії та захист екологічних прав громадян
Судовий спосіб захисту екологічних прав громадян
5.6. Екологічні обов'язки громадян
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 6Право власності на природні ресурси
6.1 . Поняття, зміст і форми права власності на природні ресурси
6.2. Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси
6.3. Право державної власності на природні ресурси
6.4. Право приватної власності на природні ресурси
6.5. Право муніципальної власності на природні ресурси
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 7Право природокористування
7.1 . Поняття права природокористування, його види
7.2. Право загального природокористування
7.3. Право спеціального природокористування
7.4. Суб'єкти, об'єкти і зміст права природокористування
Контрольні питання Рекомендована література
ТЕМА 8Управленіе в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування
8.1. Поняття і види управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування
8.2. Види органів екологічного управління
8.3. Правові основи екологічного нормування
8.4. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище і екологічна експертиза
8.5. Правові основи екологічного ліцензування
8.6. Правові основи екологічної сертифікації та аудиту
8.7. Правові основи екологічного моніторингу
8.8. Правові основи екологічного контролю
8.9. Облік стану навколишнього среди.Государственние кадастри природних ресурсів
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 9Економіко-правовий механізм охорони навколишнього середовища
9.1. Поняття і зміст економіко-правового механізму охорони навколишнього середовища
9.2. Планування та прогнозування охорони навколишнього середовища
Фінансування охорони навколишнього середовища
Плата за природокористування
9.5. Правові основи екологічного страхування
Рекомендована література
ТЕМА 10Юрідіческая відповідальність за екологічні правопорушення
10.1. Поняття і види екологічних правопорушень
10.2. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за екологічні правопорушення
10.3. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
10.4. Адміністративно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
10.5. Кримінальна ответственностьза екологічні злочини
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 11Правовое регулювання використання та охорони природних ресурсів
11.1. Правове регулювання охорони та використання земель
11.2. Правове регулювання охорони та використання надр
11.3. Правове регулювання охорони та використання вод
11.4. Правове регулювання охорони та використання лісів
11.5. Правове регулювання охорони і використання тваринного світу
11.6. Правове регулювання охорони атмосферного повітря
Контрольні питання
Рекомендована література
ТЕМА 12Правовой режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів
12.1. Поняття і види особливо охоронюваних природних територій
12.2. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів
Рекомендована література
ТЕМА 13Правовой режим екологічно неблагополучних територій
13.1. Поняття і види екологічно небезпечної ситуації
13.2. Поняття і види екологічно неблагополучних територій
Контрольні питання
ТЕМА 14Международно-правова охорона навколишнього середовища
14.1. Основні принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища
14.2. Міжнародні організації галузі охорони навколишнього середовища
Контрольні питання
Рекомендована література
Висновок
Екологічне право:
  1. Лапіна Марина Опанасівна. «Екологічне право», 2011 - 2011 год
  2. Семьянова А.Ю.. Екологічне право. Курс лекцій. - ЗАТ Юстицинформ, 2005р. - 2005 р.
  3. Т.Г. Пучініна. Основи екологічного права.1999 - 1999 рік
  4. Веденин Н.Н.. Екологічне право: Питання і відповіді. - М.: Новий Юрист, 1998. - 112 с. - 1998

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине