Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Банківське право / Валютне право / Цивільне право / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Виборче право / Позовні заяви / Історія держави і права / Кодекси та коментарі / Конституційне право / Криміналістика / Кримінологія / Медичне право / Міжнародне право / Спадкове право / Нотаріат / Основи права, правознавство / Прокурорський нагляд / Римське право / Сімейне право / Слідство, Оперативно- розшукова діяльність / Страхове право / Судова медицина / Суди і судді / Торговельне право / Транспортне право / Трудове право / Кримінальне право / Фінансове право / Екологічне право
Головна → 
Право → 
Договірне право → 
« Попередня
В.А. Телегіна. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПО ПЕРЕВОЗКАМГРУЗОВУчебное посібник, 2001, 2001 - перейти до змісту підручника

ДОГОВОРтранспортно-експедиторського обслуговування


р. 19 _ р.
Підприємство,
іменоване надалі "Вантажовласник", в особі,
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) що діє на підставі
боку, і порт
"Порт", в особі,, з одного
, що його надалі 1. (Прізвище, ім'я, по батькові, посада)
діє на підставі, з іншого
сторони уклали цей договір:
1. Предмет договору
Вантажовласник поставляє, а Порт проводить роботи з перевалки та транспортно-експедиторської обробки вантажів в номенклатурі і обсягах, зазначених у додатку № 1 до цього договору. Кількість розуміється ± 10% і коригується залежно від підписання договорів.
Вивантаження вагонів, що доставили вантажі в Порт, зберігання вантажів, завантаження їх на судна, а також документальне оформлення проданих Вантажовласником
товарів на умовах проводиться силами і засобами Порта в
відповідно до діючих правил Департаменту морського транспорту.
Для складування завозяться вантажів Порт виділяє складську площу для одноразового зберігання. Норми одноразового зберігання вказані
у додатку.
Вантажовласник забезпечує подачу суден під вивезення товару в узгоджені на кожен місяць терміни.
Вантажовласник оплачує послуги Порта в узгодженому цим договором порядку.
Представником Вантажовласника в Порту є, з яким у нього є договір.
2. Умови договору
2.1. Планування та інформація:
Завезення вантажу підтверджується Портом за наявності ліцензії на продаж товару в прийнятому порядку.
Вантажовласник самостійно здійснює погодження і планування з МПС подачі вагонів для завезення вантажів у Порт в обсягах, погоджених з Портом на кожен місяць.
Щомісячне кількість завезеного в Порт вантажу повинна відповідати об'єму вивезення за місячними графіками.
Завезення і вивезення вантажу провадиться відповідно з місячним планом перевезень, які декларуються Департаментом морського транспорту та МПС.
Вантажовласник забезпечує напрям Порту (телекс, телеграф) інформації про відвантаження вантажу залізницею протягом двох робочих днів після здачі вантажів залізницею, із зазначенням дати відвантаження, найменування товару, кількості тонн і місця призначення.
Вантажовласник за 10 діб до початку планованого місяця повідомляє Порту графік подачі суден під навантаження із зазначенням найменування судна, дати подання судна, найменування та кількості вантажу, місце призначення. За 2-і доби до початку планованого місяця Порт на підставі зведеного місячного графіка повідомляє вантажовласників плановані дати початку та очікуваного закінчення обробки та обслуговування суден. Вантажовласник направляє Порту інформацію про фактичне підході судна за 72, 48 і 24 години.
Після відходу судна Порт протягом 48 годин направляє вантажовласників і, за його дорученням, Вантажоодержувачу інформацію про відвантаження вантажу.
2.2. Обов'язки Порта:
Порт вивантажує вантаж з вагонів, оформляє документально його прийом у відповідності з діючими правилами перевезень. Приймальні акти висилаються вантажовласників з рахунками за вантажно-розвантажувальні роботи. Відвантажувальні документи (коносаменти) протягом 48 годин з моменту їх оформлення (виключаючи вихідні та святкові дні) вручаються Портом представнику Вантажовласника або висилаються на його адресу.
На навантаження кожного судна Порт, спільно з адміністрацією судна, становить вантажний план, який узгоджується з представниками в порту.
Порт виробляє навантаження вантажів на судно відповідно до доручень Вантажовласника своїми засобами за нормами, зазначеними в додатку № 1.
Порт забезпечує збереження вантажу при його перевалки та зберіганні, не допускаючи засмічення. У разі засмічення товару з вини Порта останній оплачує вантажовласників всі витрати, пов'язані з поверненням товару, і несе повну матеріальну відповідальність у разі претензій покупців за якістю товару.
При надходженні товару, засміченого сторонніми предметами, Порт спільно з представниками залізниці складає комерційний акт і висилає його на адресу Вантажовласника для пред'явлення претензій. Порт виробляє зачистку вантажу, про що також складається відповідний акт. Витрати по зачистці товару оплачуються Вантажовласником.
Натурна інвентаризація навалювальних вантажів проводиться Портом спільно один раз на рік станом на 200 _ р.
Облік і звірка кількості вантажів, прийнятих і відвантажених Портом, а також залишків навалювальних вантажів проводиться один раз на рік, у момент проведення інвентаризації по всьому надійшов і відвантаженому кількістю вантажів з урахуванням норм природного убутку при перевезеннях морським транспортом, зберіганні в Порту до відвантаження на експорт, перевалку і зважування в портах відправлення і призначення.
Порт виробляє за окремими угодами з Вантажовласником оформлення розрахункових документів для розрахунків з покупцями за відвантажені з Порта вантажі і здачу цих документів у банк.
Порт забезпечує проставлення календарних штемпелів станції на залізничних накладних, представлених Вантажовласником у разі неприбуття вагонів з вантажем.
Порт надає вантажовласникам інші послуги за окремими договорами або заявками за окрему плату.
Обов'язки Вантажовласника:
Вантажовласник забезпечує завезення вантажу в Порт і подачу суден під його вивезення в обсягах, узгоджених в місячному графіку завезення і вивозу вантажу.
Вантажовласник зобов'язаний зафрахтувати судно, придатне під навантаження даного вантажу, та забезпечити спрямування Порту капітаном судна документа про готовність до прийому даного вантажу.
Вантажовласник вручає Порту через свого представника доручення на навантаження судна за 48 годин до подачі судна за графіком. Доручення повинно містити умови оформлення коносамента та інші необхідні реквізити, передбачені формою. Доручення, що не мають необхідних реквізитів, до виконання не приймаються, про що Порт інформує Вантажовласника через його представника. При цьому відповідальність за простій судна несе Вантажовласник.
Вантажовласник забезпечує своєчасне декларування товару в установленому порядку.
Вантажовласник видає Порту необхідну інформацію про вантажі, у т. ч. вимоги в договорах до якості товару, порядок визначення остаточного ваги вантажу, своєчасно представляє в розпорядження Порта всі необхідні транспортні та товаросупровідні документи.
Вантажовласник при необхідності домовляється з о
проведенні аналізів за якістю вантажів, виробництві кількісної експертизи, в тому числі про визначення кількості вантажу за осадкою судна.
Вантажовласник у тримісячний термін з дати складання, висилає Порту всі акти, сертифікати та інші документи перевірки маси вантажу в портах вивантаження по кожному судну, за яким проводилася перевірка маси вантажу.
Вантажовласник дає вказівку своєму представнику в порту виробляти в дорученнях на відвантаження вантажів відмітку про те, що вантажі перевозяться в рахунок прямого договору.
Загальні умови
Форс-мажорні обставини (зливові дощі, сильні вітри і т.п.), що впливають на збереження навалювальних вантажів відкритого зберігання, повинні бути підтверджені сертифікатами про настання таких обставин ТПП РФ.
В операціях з обслуговування вантажу від імені та за дорученням Вантажовласника при укладенні та виконанні цього договору та інших
договорів може виступати третя особа, яка має юридично оформлені повноваження Вантажовласника.
За невиконання або неналежне виконання зобов'язань третьою особою Вантажовласник несе перед Портом відповідальність як за свої власні дії. Залучення Вантажовласником для виконання операцій третіх осіб не може змінити умов цього договору.
З метою зміцнення і розвитку виробничих зв'язків Вантажовласник і Порт організовують і проводять у разі потреби нарада з підбиття підсумків роботи за цим договором в узгоджені терміни.
У разі невивезення вантажу з Порта у встановлені терміни Порт має право реалізувати його в установленому порядку.
3. Порядок розрахунків
3.1. Плата за переробку договірних обсягів вантажів, завезених в Порт в межах встановлених норм одноразового зберігання, проводиться Вантажовласником Порту в розмірах аккордной ставки Прейскуранта
Рахунок, платіжні вимоги-доручення за вантажно-розвантажувальні роботи пред'являються Портом після прибуття вантажу . Датою прибуття вантажу в Порт вважається дата картки обліку вантажів. Рахунки за зберігання вантажу пред'являються після його відвантаження з Порта. Термін зберігання обчислюється за датою картки обліку вантажу і датою відвантажувального коносамента. При зберіганні вантажу в Порту більше 2-х місяців рахунки за зберігання можуть пред'являтися Портом після закінчення кожного наступного місяця.
Оплата за вантажно-розвантажувальні роботи і зберігання зазначених у додатку № 1 вантажів проводиться за масою, вказаною в залізничних накладних, якщо вантаж прийнято Портом від залізниці без переважування, але з урахуванням даних комерційних актів, якщо вантаж прийнятий з переваженням. При цьому Порт має право застосовувати норми природного убутку у разі, якщо встановлена ??фактична недостача вантажу.
Розрахунки проводяться безпосередньо між Портом та Вантажовласником за фактичними витратами згідно калькуляції Порта - за зачистку піввагонів, подачу-прибирання вагонів, очищення вантажу від сторонніх предметів.
Оплата додаткових послуг Порта, не обумовлених цим договором, регулюється Зводом звичаїв Порта.
3.6. Розрахунки проводяться за рахунками Порта, що пред'являються вантажовласників в порядку правил розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
Відповідальність сторін
Сторони несуть взаємну майнову відповідальність за невиконання цього договору відповідно до чинного законодавства.
Усі суперечки, що випливають з цього договору, при недосягненні їх врегулювання між сторонами, передаються на розгляд відповідного арбітражного суду.
У всьому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством РФ.
Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє по.
Якщо жодна із сторін за місяць до закінчення терміну дії договору не заявить про його перегляд, то договір буде вважатися пролонгованим на наступний рік.
Юридичні адреси та реквізити сторін:
Вантажовласник Порт
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  азу  напій  польський  пташине